ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - การแก้ปัญหากระดาษติดในฝาด้านซ้าย

การแก้ปัญหากระดาษติดในฝาด้านซ้าย

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากฝาด้านขวา เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 1. เปิดฝาปิดด้านซ้าย
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านซ้าย
 2. ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจากลูกกลิ้งและบริเวณการส่ง หากกระดาษขาด ให้ตรวจสอบว่านำส่วนที่เหลือทั้งหมดออกแล้ว
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. ปิดฝาปิดด้านซ้าย
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านซ้าย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย