ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - เปลี่ยนตลับหมึก

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ รวมถึงคำแนะนำในการเปลี่ยน

ข้อมูลเกี่ยวกับตลับหมึก

เครื่องพิมพ์นี้จะแสดงเมื่อระดับตลับหมึกต่ำหรือต่ำมาก อายุการใช้งานจริงของตลับหมึกที่เหลืออยู่อาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมตลับผงหมึกสำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้
ในการสั่งซื้อตลับหมึกหรือตรวจสอบความเข้ากันได้ของตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ HP SureSupply ที่ www.hp.com/go/suresupply เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและตรวจสอบว่าประเทศ/พื้นที่ถูกต้อง
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี 4 สี และมีตลับหมึกแยกสำหรับแต่ละสี สีเหลือง (Y) สีน้ำเงิน (C) สีแดง (M) และสีดำ (K)
รายการ
คำอธิบาย
หมายเลขตลับหมึก
หมายเลขชิ้นส่วน
อุปกรณ์สิ้นเปลือง
ตลับหมึกสีดำ HP 981A Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีดำความจุมาตรฐาน
981A
J3M71A
ตลับหมึกสีดำ HP 981X High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีดำความจุสูง
981X
L0R12A
ตลับหมึกสีดำ HP 981Y Extra High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีดำความจุสูงพิเศษ
981Y
L0R16A
ตลับหมึกสีฟ้า HP 981A Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีฟ้าความจุมาตรฐาน
981A
J3M68A
ตลับหมึกสีฟ้า HP 981X High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีฟ้าความจุสูง
981X
L0R09A
ตลับหมึกสีฟ้า HP 981Y Extra High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีฟ้าความจุสูงพิเศษ
981Y
L0R13A
ตลับหมึกสีเหลือง HP 981A Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีเหลืองความจุมาตรฐาน
981A
J3M70A
ตลับหมึกสีเหลือง HP 981X High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีเหลืองความจุสูง
981X
L0R11A
ตลับหมึกสีเหลือง HP 981Y Extra High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีเหลืองความจุสูงพิเศษ
981Y
L0R15A
ตลับหมึกสีชมพู HP 981A Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีชมพูความจุมาตรฐาน
981A
J3M69A
ตลับหมึกสีชมพู HP 981X High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีชมพูความจุสูง
981X
L0R10A
ตลับหมึกสีชมพู HP 981Y Extra High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีชมพูความจุสูงพิเศษ
981Y
L0R14A
บันทึก
ตลับหมึก High Yield มีสารสีมากกว่าตลับหมึกมาตรฐานสำหรับจำนวนหน้ามากขึ้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies
ห้ามนำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยน
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึก อย่าสัมผัสขั้วต่อโลหะสีทองของตลับหมึก
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลับหมึก
  รูปภาพ : ส่วนประกอบตลับหมึก
 1. ขั้วต่อโลหะ ห้ามสัมผัส ลายนิ้วมืออาจทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลือง นอกจากนี้ ฝุ่นก็อาจทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองได้เช่นกัน ดังนั้นอย่าวางตลับหมึกทิ้งไว้นอกเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานานเกินไป
บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับหมึก

ถอดและเปลี่ยนตลับหมึก

 1. เปิดช่องใส่ตลับผงหมึก
  รูปภาพ : เปิดช่องใส่ตลับหมึก
 2. ดันตลับหมึกเก่าเข้าไปด้านในเพื่อปลดล็อค
  รูปภาพ : ปลดตลับหมึก
 3. จับที่ขอบของตลับหมึกเก่าแล้วดึงตลับหมึกออกตรงๆ เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึก
 4. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : แกะตลับหมึกออกจากกล่อง
 5. อย่าสัมผัสขั้วต่อโลหะสีทองของตลับหมึก รอยนิ้วมืออยู่บนขั้วต่ออาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ได้
  รูปภาพ : อย่าจับขั้วต่อ
 6. ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบว่าตลับหมึกแน่นเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึก
 7. ปิดช่องใส่ตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ปิดช่องใส่ตลับหมึก
 8. บรรจุตลับหมึกที่ใช้แล้วลงในกล่องของตลับหมึกใหม่ โปรดดูคู่มือการรีไซเคิลที่แนบมาสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิล
  HP ช่วยคุณในการรีไซเคิลตลับหมึกของแท้ของ HP ของคุณซึ่งสะดวกและฟรีด้วยโปรแกรม HP Planet Partners ที่มีอยู่ในมากกว่า 50 ประเทศ/พื้นที่ทั่วโลก1)
  ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลตลับหมึก HP ที่ใช้แล้ว โปรดไปที่ www.hp.com/recycle
1) โปรแกรมจะแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.hp.com/recycle


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย