ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - ขนาดและประเภทกระดาษที่รองรับ

บทนำ

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยขนาดและประเภทของกระดาษที่รองรับสำหรับแต่ละถาดและสำหรับอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

ขนาดกระดาษที่ใช้ได้

บันทึก
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน
ขนาดกระดาษที่ใช้ได้
ขนาดและมิติ
ถาด 1
ถาด 2
ถาด 3
ถาดป้อนกระดาษขนาด 3x500 แผ่น
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
Letter
216 x 279 มม.
Legal
216 x 356 มม.
Executive
184 x 267 มม.
Statement
140 x 216 มม.
Oficio (8.5 x 13)
216 x 330 มม.
3 x 5
76 x 127 มม.
4 x 6
101 x 152 มม.
5 x 7
127 x 178 มม.
5 x 8
127 x 203 มม.
A4
210 x 297 มม.
A5
148 x 210 มม.
A6
105 x 148 มม.
RA4
215 x 305 มม.
B5 (JIS)
182 x 257 มม.
B6 (JIS)
128 x 182 มม.
L
9 x 13 ซม.
10 x 15 ซ.ม.
100 x 150 มม.
Oficio (216 x 340)
216 x 340 มม.
16K 195 x 270 มม.
195 x 270 มม.
16K 184 x 260 มม.
184 x 260 มม.
16K 197 x 273 มม.
197 x 273 มม.
Japanese Postcard
Postcard (JIS)
100 x 148 มม.
Double Japan Postcard Rotated
Double Postcard (JIS)
148 x 200 มม.
ซองจดหมาย #9
98 x 225 มม.
ซองจดหมาย #10
105 x 241 มม.
ซองจดหมาย Monarch
98 x 191 มม.
Envelope B5
176 x 250 มม.
ซองจดหมาย C5
162 x 229 มม.
ซองจดหมาย C6
114 x 162 มม.
ซองจดหมาย DL
110 x 220 มม.
Japanese Envelope Chou #3
120 x 235 มม.
Japanese Envelope Chou #4
90 x 205 มม.
กำหนดเอง
76 x 127 ถึง 216 x 356 มม.

ประเภทกระดาษที่รองรับ

บันทึก
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน
ประเภทกระดาษที่รองรับ
ชนิดกระดาษ
ถาด 1
ถาด 2
ถาด 3
ถาดป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่น
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
ธรรมดา
HP EcoFFICIENT
HP Premium Presentation Matte 120 g
HP Brochure Matte 180 g
HP Brochure Glossy 180 g
กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP
กระดาษบาง 60-74 g
กระดาษกลาง 85-95 g
หนักปานกลาง 96-110g
กระดาษหนา 111-130 g
กระดาษหนาพิเศษ 131-175 g
การ์ดสต็อค 176-220 g
บันทึก
รองรับการ์ดสต็อคในขนาด A4, Letter และแบบกำหนดเองเท่านั้น
ฉลาก
กระดาษหัวจดหมาย
ซองจดหมาย
บันทึก
เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดเมื่อพิมพ์บนซองจดหมาย การเลือกประเภทกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ซองจดหมายหนา
กระดาษแบบฟอร์ม
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
กระดาษสี
กระดาษบอนด์
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษหยาบ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย