ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8210 - ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8210, 8216 และ 8218
ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ในกล่อง ต่อสายไ ปรับตั้งค่าที่แผงควบคุม ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
  บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ http://123.hp.com/OJP8210 ให้ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมกันจากบรรจุภัณฑ์
นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. ลอกเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์ จากนั้นลอกฟิล์มออกจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การลอกเทปออกจากเครื่องพิมพ์
  ภาพ: การลอกเทปออกจากเครื่องพิมพ์
 3. เปิดเครื่องพิมพ์ และจากนั้นลอกเทปทังหมดจากแผงช่องเปิดด้านหลัง
  รูปภาพ : การลอกเทปจากแผงช่องเปิดด้านหลัง
  ภาพ: การลอกเทปออกจากเครื่องพิมพ์
 4. นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล
ขั้นตอนที่ 2: ต่อสายไฟและตั้งค่า
ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ
  บันทึก
อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  รูปภาพ : การเสียบต่อสายไฟ
  ภาพ: การเสียบต่อสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การเปิดเครื่องพิมพ์
  ภาพ: การเสียบต่อสายไฟ
 3. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดลูกศรลง เพื่อเลือกภาษาและประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการ จากนั้นกด OK (ตกลง)
  รูปภาพ : การเลือกภาษาจากแผงควบคุม
  ภาพ: การเลือกภาษาจากแผงควบคุม
 4. หากได้รับแจ้ง ให้เลือกวันที่และเวลา จากนั้นกด OK (ตกลง)
ขั้นตอนที่ 3: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ
ใส่กระดาษธรรมดาขนาดLetter หรือ A4 ลงไปในถาดป้อนกระดาษ
 1. ดึงถาดป้อนกระดาษออก
  รูปภาพ : ดึงถาดป้อนกระดาษออก
  ดึงถาดป้อนกระดาษออก
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกให้สุด
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
 3. ใส่กระดาษในแนวตั้งให้ด้านพิมพ์คว่ำลง
  รูปภาพ : การใส่กระดาษธรรมดา
  บรรจุกระดาษขาวธรรมดา
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ
  อย่าดันที่กั้นแนวกระดาษแน่นจนชิดเกินไปกับกระดาษ
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างและความยาวของกระดาษคู่มือ
 5. ปึกกระดาษจะต้องไม่เกินแนวเส้นกำกับที่ถาด
  รูปภาพ : อย่าให้ปึกกระดาษสูงเกินกำหนด
  อย่าให้เกิดแนวกำกับความสูง
 6. ดันถาดป้อนกระดาษเข้าในเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งตลับหมึก SETUP
ติดตั้งตลับหมึก SETUP ที่จัดมาให้ในกล่องพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
  หมายเหตุ
คุณต้องติดตั้งติดตั้งตลับหมึก SETUP ครั้งแรกที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดกับตลับหมึกขึ้น
 1. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 2. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. นำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
 4. ใส่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกเข้าไปใหม่อีกครั้ง
  ใส่ตลับหมึกเข้าไปใหม่อีกครั้ง
 5. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อื่น ๆ
 6. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  เครื่องพิมพ์จะเริ่มเตรียมการทำงาน เครื่องพิมพ์จะทำงานและมีเสียงดังระหว่างขั้นตอนนี้ ซึ่งเป็นอาการปกติ หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไป อย่าพยายามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์จนกว่าจะได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์การพิมพ์
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การพิมพ์เวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก http://123.hp.com/OJP8210

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย