ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

    หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP LaserJet Pro M501 - สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วน

การสั่งซื้อ
สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและกระดาษ
สั่งซื้อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของแท้ของ HP
สั่งซื้อผ่านผู้ให้บริการ
ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์จาก HP
สั่งซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS)
ในการเข้าถึง ในเว็บเบราเซอร์ที่รองรับในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ หรือชื่อโฮสต์ในช่องแอดเดรส/URL EWS มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ HP SureSupply ซึ่งให้ตัวเลือกสำหรับการซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้จาก HP
วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
รายการ
คำอธิบาย
หมายเลขตลับหมึก
หมายเลขชิ้นส่วน
อุปกรณ์สิ้นเปลือง
ตลับผงหมึกสีดำ HP 87A Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุมาตรฐาน
87A
CF287A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 87X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุสูง
87X
CF287X
ตลับผงหมึกสีดำ HP 87AS Original LaserJet
(สำหรับประเทศ/พื้นที่ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา)
ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุต่ำ
87AS
CF287AS
อุปกรณ์เสริม
ถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
ถาดป้อนกระดาษเสริม 550 แผ่น
ไม่มี
F2A72A
ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง
ชิ้นส่วนที่ลูกค้าซ่อมแซมเอง (CSR) มีให้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet หลายรุ่นเพื่อช่วยลดเวลาการซ่อมแซม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม CSR และประโยชน์สามารถพบได้ที่ www.hp.com/go/csr-support และ www.hp.com/go/csr-faq
ชิ้นส่วนสำรอง HP ของแท้สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.hp.com/buy/parts หรือติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตจาก HP เมื่อทำการสั่งซื้อ จะต้องใช้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: หมายเลขชิ้นส่วน, หมายเลขซีเรียล (อยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์), หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์
  • ลูกค้าต้องติดตั้งชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน บังคับ เว้นแต่คุณยินดีที่จะเสียค่าบริการให้กับช่างบริการของ HP เพื่อทำการซ่อม ชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่มีความช่วยเหลือแบบนอกสถานที่หรือส่งกลับไปซ่อม (Return-To-Depot) ภายใต้การรับประกันเครื่องพิมพ์ของ HP
  • สำหรับชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน ตัวเลือก คุณสามารถขอรับการติดตั้งได้จากช่างบริการของ HP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างระยะเวลาการรับประกันเครื่องพิมพ์
รายการ
คำอธิบาย
ตัวเลือกในการเปลี่ยนด้วยตัวเอง
หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดบริการลูกกลิ้งส่งกระดาษ
ลูกกลิ้งส่งกระดาษสำรอง
บังคับ
F2A68-67910
ชุดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแยกกระดาษถาด 1
ลูกกลิ้งสำรองสำหรับถาด 1
บังคับ
F2A68-67914
ชุดลูกกลิ้งถาด 2-3
ลูกกลิ้งสำรองสำหรับถาด 2 และ 3
บังคับ
F2A68-67913
ถาดป้อนกระดาษขนาด 1x550 แผ่น
ถาดป้อนกระดาษสำรอง
บังคับ
F2A72-67901

ประเทศ: Flag ไทย