ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Pro M501 - ใส่กระดาษในถาด 2 และ 3

บทนำ
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาด 2 และถาด 3 เสริม 550 แผ่น (หมายเลขชิ้นส่วน F2A72A) ถาดเสริมบรรจุกระดาษ 75 g/m2 ได้ 550 แผ่น
  บันทึก
ขั้นตอนการใส่กระดาษสำหรับถาด 3 550 แผ่นจะเหมือนกับถาด 2 แสดงเฉพาะถาด 2 เท่านั้น
  หมายเหตุ
ห้ามใช้ถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาดพร้อมกัน
 1. เปิดถาด
    บันทึก
  ห้ามเปิดถาดนี้ขณะกำลังใช้งาน
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ก่อนใส่กระดาษ ให้ปรับตัวปรับความกว้างกระดาษโดยการบีบคันโยกปรับตัวกั้นและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษโดยการบีบคันโยกปรับตัวกั้นและเลื่อนตัวกั้นให้ได้ตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
    บันทึก
  เมื่อดึงขยายถาด ตัวแสดงขนาดกระดาษจะเปลี่ยนแปลงจาก "A4" เป็น "14"
 4. ในการใส่กระดาษขนาด Legal ลงในถาด ให้บีบก้านที่ด้านหลังของถาดซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของศูนย์กลาง แล้วขยายถาดกลับไปยังขนาดกระดาษที่ถูกต้อง
    บันทึก
  ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับขนาดกระดาษอื่น
 5. ใส่กระดาษลงในถาด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษ โปรดดูที่ การวางแนวกระดาษถาด 2 และถาด 550 แผ่น
    บันทึก
  อย่าปรับตัวกั้นกระดาษชิดกับปึกกระดาษแน่นเกินไป ปรับไปยังตำแหน่งหรือเครื่องหมายในถาด
    บันทึก
  ในการป้องกันกระดาษติด ให้ปรับตัวกั้นกระดาษไปยังขนาดที่ถูกต้อง และห้ามใส่กระดาษจนล้นถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด ตามที่แสดงในการขยายในภาพประกอบ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 6. ปิดถาด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
การวางแนวกระดาษถาด 2 และถาด 550 แผ่น
เมื่อใช้กระดาษที่จำเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ให้ใส่กระดาษตามข้อมูลในตารางต่อไปนี้
ประเภทกระดาษ
การพิมพ์งานด้านเดียว
การพิมพ์สองด้าน
กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอร์ม หรือกระดาษเจาะรู
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด
หงายหน้าขึ้น
หันท้ายกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย