ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8700 - ติดตั้งถาดกระดาษชุดที่สสอง

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8702 และ OfficeJet Pro 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8740 และ 8745 All-in-One
เครื่องพิมพ์บางรุ่นมีถาดป้อนกระดาษเสริมชุดที่สอง (ถาด 2) ซึ่งช่วยสำหรับรองรับการพิมพ์เป็นจำนวนมาก คุณสามารถติดตั้งถาด 2 ที่ฐานของเครื่องพิมพ์
รูปภาพ : ตัวอย่างถาด 2
ถาด 2
ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งถาด 2
ต่อถาด 2 เข้ากับฐานเครื่องพิมพ์
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ
 2. วางถาด 2 บนพื้นผิวเรียบติดกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 3. ค่อย ๆ ยกจากนั้นวางเครื่องพิมพ์ด้านบนถาด 2
    คำเตือน
  เครื่องพิมพ์หนักและต้องมีคนช่วยเพื่อให้ยกและวางเครื่องพิมพ์บนถาด 2 ได้อย่างปลอดภัย ให้จับด้านข้างของเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันมือถูกหนีบหรือนิ้วถูกหนีบระหว่างเครื่องพิมพ์และถาด
  รูปภาพ : ตัวอย่างการติดตั้งถาด 2
  ถาดกระดาษ 2
 4. เครื่องพิมพ์จะต้องวางอยู่บนระนาบของขอบด้านซ้ายและด้านหลังของถาด
 5. เสียบสายไฟและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ เข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าถาด 2 เป็นถาดกระดาษเริ่มต้น (เผื่อเลือก)
คุณสามารถเลือกกำหนดให้ถาด 2 เป็นถาดกระดาษเริ่มต้นโดยใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
  บันทึก
ตามค่าเริ่มต้นเครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาด 1 หากถาด 1 ไม่มีกระดาษและถาด 2 ติดตั้งไว้อยู่รวมทั้งใส่กระดาษไว้ เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาด 2
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วเพื่อเปิดแผงข้อมูล จากนั้นกดเลือกที่ไอคอนตั้งค่า
 2. กวาดนิ้วขึ้นที่หน้าจอ จากนั้นกดเลือก Tray and Paper Management (การจัดการถาดและกระดาษ)
 3. กดที่ Tray Management (การจัดการถาดกระดาษ) กดเลือก Default Tray (ถาดเริ่มต้น) จากนั้นกดเลือก Tray 2 (ถาด 2)

ประเทศ: Flag ไทย