ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8700 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สาย (Windows)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8702 และ OfficeJet Pro 8710, 8715, 8717, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8732M, 8740 และ 8745 All-in-One
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP บนเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) โดยต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย จากนั้นติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของ HP เมื่อได้รับแจ้งระหว่างการติดตั้ง เลือกประเภทการเชื่อมต่อเป็น Wireless (ไร้สาย)

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการสำหรับการติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สาย ให้รวบรวมชื่อเครือข่ายและรหัสผ่าน จากนั้นเปิดเราเตอร์ เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์
บันทึก
หากคุณต้องการค้นหารหัสผ่านสำหรับเครือข่ายของคุณ ไปที่หัวข้อ การค้นหาคีย์ WEP หรือ WPA หรือรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ.
 1. รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:
  • Network name (ชื่อเครือข่าย): ชื่อเครือข่ายคือ SSID (Service Set Identifier).
  • รหัสผ่านเครือข่าย: รหัสผ่านอาจเรียกเป็นคีย์ WEP หรือรหัสผ่าน WPA
  • คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย.
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: HP แนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น เคเบิลหรือ DSL สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ใช้บริการ Web Services และเพื่อขอรับข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์
 2. เราเตอร์และคอมพิวเตอร์จะต้องเปิดทำงาน และคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายเดียวกับที่ต้องการใช้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เปิดเครื่องพิมพ์และวางไว้ใกล้คอมพิวเตอร์ภายในระยะการทำงานของเราเตอร์ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
 3. ปลดสาย USB หรือ Ethernet ออกจากเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายผ่าน Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) เพื่อให้ตัวติดตั้งของ HP สามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ระหว่างการติดตั้ง
 1. จากหน้าจอหลักที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กวาดนิ้วลงเพื่อเปิดแผงข้อมูล จากนั้นกดเลือกไอคอนไร้สาย
 2. กดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า)
 3. กดเลือก Wireless Settings (ค่าเครือข่ายไร้สาย) จากนั้นกดเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าไร้สาย)
  รูปภาพ : ส่วนแสดงผล Wireless Settings (ค่าเครือข่ายไร้สาย)
  ภาพ: ส่วนแสดงผล Wireless Settings (ค่าเครือข่ายไร้สาย)
 4. กดเลือกชื่อเครือข่ายของคุณในรายการเครือข่ายที่มี และจากนั้น กด OK
  รูปภาพ : ตัวอย่างชื่อเครือข่าย
  ภาพ: Network name (ชื่อเครือข่าย)
 5. หากในรายการไม่มีชื่อเครือข่ายของคุณ ให้กดเลือก Enter New Network Name (ป้อนชื่อเครือข่ายใหม่) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อป้อนชื่อเครือข่ายของคุณ
 6. เมื่อได้รับแจ้ง ให้พิมพ์คีย์ WEP หรือ WPA (รหัสผ่านเครือข่าย) จากนั้นกดเลือก Done (เสร็จสิ้น)
  หน้าจอสรุปจะเปิดขึ้นมา เลือก OK (ตกลง) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
  บันทึก
  หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อปรากฎขึ้นมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์ชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านให้ตรงทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งเพื่อพิมพ์ข้อมูลอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์

ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ตัวเต็มเวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ HP
หากหน้าจอ Auto Wireless Connect (เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย) ปรากฏขึ้นขณะติดตั้ง ให้ใช้เพื่อดำเนินการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายให้เสร็จสิ้น หรือ ทำตามขั้นตอนที่แนะนำในการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
บันทึก
คุณสามารถใช้แผ่น CD ติดตั้งแทน เพื่อเป็นทางเลือกแทนการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
 1. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการต่อไปนี้:
  • สำหรับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8702 ให้ไปที่ 123.hp.com/OJ8702
  • สำหรับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8710 ให้ไปที่ 123.hp.com/OJP8710
  • สำหรับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8720 ให้ไปที่ 123.hp.com/OJP8720
  • สำหรับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8730 ให้ไปที่ 123.hp.com/OJP8730
  • สำหรับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8740 ให้ไปที่ 123.hp.com/OJP8740
 2. กรอกหมายเลขรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก Begin (เริ่มต้น)
 3. คลิก Download (ดาวน์โหลด) จากนั้น คลิก Open (เปิด), Save (บันทึก) หรือ Run (เรียกใช้) ในหน้าต่างแสดงการดาวน์โหลดไดร์เวอร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ไดร์เวอร์ที่แถบดาวน์โหลดของเบราเซอร์ หรือในโฟลเดอร์ Downloads (ดาวน์โหลด) ที่คอมพิวเตอร์เพื่อเปิดการติดตั้งไดร์เวอร์
  รูปภาพ : ตัวอย่างไฟล์ไดร์เวอร์ของ HP ในแถบดาวน์โหลดของเบราเซอร์
  ตัวอย่างไฟล์ไดร์เวอร์ของ HP ในแถบดาวน์โหลดของเบราเซอร์
  รูปภาพ : ตัวอย่างไฟล์ไดร์เวอร์ของ HP ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์
  ตัวอย่างไฟล์ไดร์เวอร์ของ HP ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าการเชื่อมต่อและการติดตั้งไดร์เวอร์

คำถามที่พบบ่อย

ศึกษาคำถามที่พบบ่อยในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย