ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 200 Mobile - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 200, 200c, 202, 202c Mobile
เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดโดยใช้ตลับหมึกแท้จาก HP
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ใส่กระดาษขาวธรรมดาเท่านั้นในถาดป้อนกระดาษ
 3. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ยกฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ขึ้น
 4. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 5. ปลดล็อคตลับหมึกโดยดึงสลักตลับหมึกขึ้น
  รูปภาพ : การดึงสลักตลับหมึกพิมพ์ขึ้น
  ภาพ: ปล่อยสลักตลับหมึกพิมพ์
 6. นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 7. นำตลับหมึกเปลี่ยนแทนออกจากบรรจุภัณฑ์ ระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะพลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : การนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
  ภาพ: การนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 8. ลอกเทปพลาสติกออกจากตลับหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
 9. ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
    บันทึก
  ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์สีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกพิมพ์สีดำไว้ทางขวา
  รูปภาพ : การปิดสลักตลับหมึก
  ภาพ: ตรวจสอบว่าตลับหมึกพิมพ์ล็อคเข้าที่เรียบร้อยหรือไม่
 10. ทวนซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาช่องตลับหมึก
  ภาพ: การปิดฝาช่องตลับหมึก
 12. เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ที่ติดตั้งใหม่อัตโนมัติ
  หากเครื่องพิมพ์ไม่จัดเรียงตลับหมึกพิมพ์อัตโนมัติ ให้จัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ผ่านแผงควบคุมเครื่องพิมพ์:
  1. จากหน้าจอหลักที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Setup (ตั้งค่า)จากนั้น กด OK (ตกลง)
  2. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
  3. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือก Align Printer (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นกด OK (ตกลง)
   ข้อความ Aligning... จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม เครื่องพิมพ์อาจมีเสียงร้องหรือส่งเสียงทางกลไก และจากนั้น เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงออกมา
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย