ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

LaserJet Enterprise M506 - ติดตั้งอุปกรณ์เสริม: พอร์ต USB ภายใน (M506)

บทนำ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและพอร์ต USB ภายใน

ก่อนทำการซ่อมบำรุง

ปิดเครื่องพิมพ์
 • ถอดสายไฟ
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนนี้มีส่วนประกอบที่ไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจาก ESD ให้แตะตัวเครื่องที่เป็นแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันตัวคุณเองจากไฟดูดก่อนแตะชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD เสมอ
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการสั่งซื้อชิ้นส่วน ให้ไปที่ www.hp.com/buy/parts
หมายเลขชิ้นส่วนพอร์ต USB ภายใน
F2A87A
พอร์ต USB ภายใน (M506)

เครื่องมือที่จำเป็น

ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งชิ้นส่วนนี้

หลังทำการซ่อมบำรุง

เปิดเครื่องพิมพ์
 • เชื่อมต่อสายไฟ
 • ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด

การทดสอบหลังซ่อมบำรุง

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานถึงสถานะ พร้อม แล้ว
พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1: ถอดฝาครอบฟอร์แมตเตอร์

 1. เลื่อนฝาครอบไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบฟอร์แมตเตอร์

ขั้นตอนที่ 2: นำอุปกรณ์เสริมออกจากกล่อง

นำชิ้นส่วนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้สำหรับการรีไซเคิล
สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการรีไซเคิลของ HP ให้ไปที่ การส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
รูปภาพ : รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งโมดูลพอร์ต USB ภายใน

  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. จัดตำแหน่งรอยบากบน PCA พอร์ต USB ภายในให้อยู่เหนือคลิปบนตัวยึด PCA และกดลงเพื่อติดตั้ง PCA กับตัวยึด ตรวจดูให้แน่ใจว่าคลิปเข้าที่แล้ว
  รูปภาพ : ติดตั้ง PCA ในตัวยึด
 2. เชื่อมต่อมัดสายไฟกับ PCA
  รูปภาพ : เชื่อมต่อมัดสายไฟ
 3. จัดตำแหน่งแท็บบนแผ่นรองรับ PCA ในช่องเสียบบนกล่องฟอร์แมตเตอร์ (หมายเลข 1) แล้วหมุนปลายด้านซ้ายของแผ่นรองรับไปทางฟอร์แมตเตอร์เพื่อยึดแท็บทั้งสามตัว (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ติดตั้งโมดูลพอร์ต USB ภายใน
 4. เชื่อมต่อขั้วต่อหนึ่งตัวบน PCA USB
  รูปภาพ : เชื่อมต่อขั้วต่อหนึ่งตัว
 5. เชื่อมต่อขั้วต่อหนึ่งตัวบนฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : เชื่อมต่อขั้วต่อหนึ่งตัว

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งฝาครอบฟอร์แมตเตอร์

 1. เลื่อนไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งฝาครอบฟอร์แมตเตอร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย