ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - ติดตั้ง DIMM หน่วยความจำ

ติดตั้ง DIMM หน่วยความจำ
เอกสารชุดนี้ประกอบขั้นตอนในการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำเสริม
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนนำไฟฟ้า (ESD) แตะแผ่นโลหะบนผลิตภัณฑ์ทุกครั้งเพื่อถ่ายเทประจุลงดิน ก่อนการสัมผัสชิ้นส่วนนำไฟฟ้า
 1. นำ DIMM หน่วยความจำออกจากกล่อง ตรวจสอบว่าสิ่งที่บรรจุภายในกล่องตรงกับภาพนี้
  รูปภาพ : DIMM หน่วยความจำ
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดเครื่องพิมพ์
 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับ แล้วถอดสาย USB หรือเครือข่าย
  รุ่นโทรสารเท่านั้น: ยกเลิกการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์สำหรับโทรสาร
  รูปภาพ : ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์
 4. คลายสกรูสองตัวบนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์
    บันทึก
  ใช้ขอบเหรียญเพื่อหมุนสกรู
  รูปภาพ : คลายสกรูสองตัว
 5. เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์ไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์เพื่อถอดออก
 6. บีบตัวยึดแล้วปลดขั้วต่อล็อค (หมายเลข 1 และหมายเลข 2) เลื่อนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ออกจากฟอร์แมตเตอร์ (หมายเลข 3) เล็กน้อยเพื่อปลดออก
  รูปภาพ : ปลด HDD
 7. หมุนด้านขั้วต่อของ HDD ออกจากฟอร์แมตเตอร์ (หมายเลข 1) แล้วเลื่อนไปตามรูป (หมายเลข 2) เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอด HDD
 8. ใส่ขอบด้านบนของ DIMM ลงในที่ยึด
    บันทึก
  DIMM สามารถติดตั้งบนฟอร์แมตเตอร์ในทิศทางเดียวเท่านั้น
  รูปภาพ : ใส่ DIMM
 9. หมุนขอบด้านล่างของ DIMM ไปทางที่ยึด
  รูปภาพ : หมุน DIMM
 10. ตรวจสอบว่าแขนล็อคสองตัวเข้าที่แล้ว
  รูปภาพ : ติดตั้ง DIMM
 11. ค้นหาของช่องเสียบในแผ่นเหล็กที่ต้องติดตั้งแท็บยึดกรอบหุ้ม HDD
    หมายเหตุ
  ส่วนนี้ของแผ่นเหล็กเป็นแผ่นที่หลุดออกได้ อย่าดันโดยใช้แรงมากเกินไปจนทำให้หลุดออกเมื่อติดตั้ง HDD
  รูปภาพ : ค้นหาช่องเสียบ
 12. เสียบแท็บยึดกรอบหุุ้ม HDD ในช่องเสียบที่แผ่นเหล็ก (หมายเลข 1) แล้วหมุนหัวขั้วต่อ (หมายเลข 2) ของ HDD เข้าหาฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : ใส่ HDD
 13. ตรวจสอบว่าสลักขั้วต่อล็อคล็อคและตัวล็อคยึดกับช่องเสียบในฟอร์แมตเตอร์แล้ว (อาจจำเป็นต้องบีบตัวยึดเพื่อยึดกับช่องเสียบ)
  รูปภาพ : ติดตั้ง HDD
 14. เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์เข้าไปในเครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้ง
    บันทึก
  ตรวจสอบว่าแท็บบนฝาฟอร์แมตเตอร์ตรงกับช่องที่มีอยู่ในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ฝาฟอร์แมตเตอร์
 15. ขันสกรูสองตัว
    บันทึก
  ใช้ขอบเหรียญเพื่อหมุนสกรู
  รูปภาพ : ใส่สกรูสองตัว
 16. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับ แล้วถอดสาย USB หรือเครือข่าย
  รุ่นโทรสารเท่านั้น: ต่อสายโทรศัพท์สำหรับแฟกซ์
  รูปภาพ : เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์
 17. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดเครื่องพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย