ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - การถอดและเปลี่ยน: แผ่นสีขาว (M527)

บันทึก
เครื่องพิมพ์ M527 เท่านั้น

บทนำ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนแผ่นสีขาว (M527)

ก่อนทำการซ่อมบำรุง

ปิดเครื่องพิมพ์
 • ถอดสายไฟ
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการสั่งซื้อชิ้นส่วน ให้ไปที่ www.hp.com/buy/parts
หมายเลขชิ้นส่วนแผ่นสีขาว (M527)
5851-6570
ชุดแผ่นสีขาว (M527) พร้อมคู่มือคำแนะนำ

เครื่องมือที่จำเป็น

ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับชุดประกอบนี้

หลังทำการซ่อมบำรุง

เปิดเครื่องพิมพ์
 • เชื่อมต่อสายไฟ
 • ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด

การทดสอบหลังซ่อมบำรุง

ไม่มีการทดสอบบริการสำหรับชุดประกอบนี้

ขั้นตอนที่ 1: ถอดแผ่นสีขาว (M527)

บันทึก
เครื่องพิมพ์ M527 เท่านั้น
 1. เปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. ถอดแผ่นสีขาว
  รูปภาพ : ถอดแผ่นสีขาว
 3. หากยังมีคลิปยึด (หมายเลข 1) ติดอยู่กับแผ่นสีขาว (หรือเสียหาย) ให้ไปที่ขั้นตอนที่ ตรวจสอบว่าสปริงอยู่ในตำแหน่งบนคลิปยึดอย่างถูกต้อง
  บันทึก
  หากไม่มีคลิปยึดติดอยู่กับแผ่นสีขาว (หรือไม่เสียหาย) ให้ข้ามขั้นตอนย่อยที่เหลือในขั้นตอนการถอดนี้
  รูปภาพ : ตรวจสอบคลิปยึด
 4. ตรวจสอบว่าสปริงอยู่ในตำแหน่งบนคลิปยึดอย่างถูกต้อง
  บันทึก
  หากคลิปยึดหรือสปริงเสียหาย ให้เปลี่ยนด้วยคลิปที่ให้มาในชุด
  รูปภาพ : ตรวจสอบสปริงคลิปยึด
 5. ติดตั้งคลิปสำรอง (หมายเลข 1) ในช่องเสียบ (หมายเลข 2) ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ติดตั้งคลิปยึด
 6. กดคลิปเพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งไว้แน่นแล้ว
  รูปภาพ : กดคลิปยึด

ขั้นตอนที่ 2: นำแผ่นสีขาวสำรองออกจากกล่อง

นำชิ้นส่วนสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
รูปภาพ : รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแผ่นสีขาว (M527)

บันทึก
เครื่องพิมพ์ M527 เท่านั้น
 1. วางแผ่นสีขาวสำรองบนกระจกของสแกนเนอร์แบบแท่นตามที่แสดง
  บันทึก
  วางมุมของแผ่นที่ไม่มีตัวยึดแบบ hook-and-loop ที่มุมบนซ้ายของกระจกของสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ติดตั้งแผ่นสีขาว
 2. ปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. เปิดตัวป้อนกระดาษเอกสารและตรวจสอบว่าตรึงแผ่นสีขาวไว้แน่นแล้ว
  รูปภาพ : ตรวจสอบแผ่นสีขาว
 4. ปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย