ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - การถอดและเปลี่ยน: แผงควบคุม (M527)

บทนำ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนแผงควบคุมของ M527

ก่อนทำการซ่อมบำรุง

ปิดเครื่องพิมพ์
 • ถอดสายไฟ
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการสั่งซื้อชิ้นส่วน ให้ไปที่ www.hp.com/buy/parts
หมายเลขชิ้นส่วนแผงควบคุม (M527)
B5L47-67018
แผงควบคุม (M527) พร้อมคู่มือคำแนะนำ

เครื่องมือที่จำเป็น

 • ไขควง #2 Phillips ที่มีปลายแม่เหล็ก

หลังทำการซ่อมบำรุง

เปิดเครื่องพิมพ์
 • เชื่อมต่อสายไฟ
 • ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด

การทดสอบหลังซ่อมบำรุง

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานถึงสถานะ พร้อม แล้ว
พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1: ถอดแผงควบคุม (M527)

 1. แกะแผงควบคุมสำรองออกจากแผ่นฐาน
  รูปภาพ : เปิดแผงควบคุม
 2. M527c/z เท่านั้น: ตรวจให้แน่ใจว่าลอดสายแพเครื่องพิมพ์ (หมายเลข 1) เข้าไปที่ช่อง (หมายเลข 3) ในฐานแผงควบคุมแล้วเมื่อติดตั้งแผงควบคุม
  รูปภาพ : ตรวจสอบสายแพของแป้นพิมพ์ (M527c/z)
 3. หาตัวเกี่ยว 4 จุดในเครื่องพิมพ์และช่องเสียบที่คู่กันในฐานแผงควบคุม (หมายเลข 1) ตัวเกี่ยวจะเกี่ยวพอดีกับช่องเสียบ (หมายเลข 2) เมื่อมีการติดตั้งชุดประกอบแล้ว
  บันทึก
  ตรวจให้แน่ใจว่าคลิปสำหรับการต่อสายดิน (หมายเลข 3) อยู่ด้านบนของฐานชุดประกอบเมื่อติดตั้งแล้ว
  รูปภาพ : ค้นหาตะขอและช่องเสียบ
 4. วางขอบหลังของแผงควบคุมลงในเครื่องพิมพ์ (หมายเลข 1) แล้ววางด้านหน้าลงไป (หมายเลข 2) เพื่อติดตั้ง
  บันทึก
  หากแผงควบคุมติดตั้งยาก ตรวจให้แน่ใจว่าตะขอ ช่องเสียบ และคลิปสำหรับต่อสายดินมีการยึดไว้อย่างถูกต้อง โปรดดูขั้นตอนที่ หาตัวเกี่ยว 4 จุดในเครื่องพิมพ์และช่องเสียบที่คู่กันในฐานแผงควบคุม (หมายเลข 1) ตัวเกี่ยวจะเกี่ยวพอดีกับช่องเสียบ (หมายเลข 2) เมื่อมีการติดตั้งชุดประกอบแล้ว
  รูปภาพ : ติดตั้งแผงควบคุม
 5. ติดตั้งสกรูสามตัว (หมายเลข 1) ตรวจให้แน่ใจว่าติดตั้งคลิปสำหรับต่อสายดินถูกต้องแล้ว (หมายเลข 2)
  บันทึก
  ไขควง (ที่ให้มาในชุด) มีก้านที่สลับหัวได้ เพียงแค่ดึง ก้านออกจากด้ามจับ จากนั้นใส่กลับเข้าไปใหม่โดย หันอีกด้านหนึ่งออกมา
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูสามตัว
 6. เชื่อมต่อสาย HDMI หนึ่งสาย (หมายเลข 1) และขั้วต่อหนึ่งขั้ว (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : เชื่อมต่อขั้วต่อ
 7. ติดตั้งสาย USB (หมายเลข 1) ในที่ยึด
  บันทึก
  M527z เท่านั้น: ติดตั้งแผงวงจรพิมพ์ near-field communication (NFC) ภายใต้แท็บสี่ตัว (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ติดตั้งสาย USB และ PCA NFC
 8. M527z เท่านั้น: วางสายแพแป้นพิมพ์ในขั้วต่อ แล้วปิดสลักขั้วต่อ
  บันทึก
  ค่อยๆ สอดสายเพื่อตรวจให้มั่นใจว่าเสียบกับขั้วต่อเข้าที่ดีแล้ว
  บันทึก
  เมื่อปิดสลักขั้วต่อและมีการติดตั้งสายอย่างถูกต้องแล้ว สายสีขาวในสายแพจะขนานไปกับสลักขั้วต่อ
  รูปภาพ : เชื่อมต่อสายแพ (M527z)
 9. วางฝาแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : จัดตำแหน่งฝาแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ์
 10. เริ่มต้นที่ด้านซ้ายของฝาแผงควบคุม ค่อยๆ ยึดแท็บห้าตัวตามแนวขอบบนของฝาครอบ
  รูปภาพ : ยึดแท็บห้าตัว
 11. ปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  บันทึก
  ปรับแผงควบคุมไปยังมุมที่ต้องการ
  บันทึก
  หากแป้นพิมพ์ไม่มีการตอบสนองหลังจากเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบสายแพที่ติดตั้งในขั้นตอนที่ M527z เท่านั้น: วางสายแพแป้นพิมพ์ในขั้วต่อ แล้วปิดสลักขั้วต่อ ติดตั้งสายอีกครั้งหากจำเป็น
  รูปภาพ : ปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

ขั้นตอนที่ 2: นำแผงควบคุมสำรองออกจากกล่อง

นำชิ้นส่วนสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
บันทึก
อย่าลืมถอดฟิล์มกันรอยบนบนหน้าจอสัมผัสของแผงควบคุมสำรองออก
รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
รูปภาพ : รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแผงควบคุม (M527)

 1. แกะแผงควบคุมสำรองออกจากแผ่นฐาน
  รูปภาพ : เปิดแผงควบคุม
 2. M527c/z เท่านั้น: ตรวจให้แน่ใจว่าลอดสายแพเครื่องพิมพ์ (หมายเลข 1) เข้าไปที่ช่อง (หมายเลข 3) ในฐานแผงควบคุมแล้วเมื่อติดตั้งแผงควบคุม
  รูปภาพ : ตรวจสอบสายแพของแป้นพิมพ์ (M527c/z)
 3. หาตัวเกี่ยว 4 จุดในเครื่องพิมพ์และช่องเสียบที่คู่กันในฐานแผงควบคุม (หมายเลข 1) ตัวเกี่ยวจะเกี่ยวพอดีกับช่องเสียบ (หมายเลข 2) เมื่อมีการติดตั้งชุดประกอบแล้ว
  บันทึก
  ตรวจให้แน่ใจว่าคลิปสำหรับการต่อสายดิน (หมายเลข 3) อยู่ด้านบนของฐานชุดประกอบเมื่อติดตั้งแล้ว
  รูปภาพ : ค้นหาตะขอและช่องเสียบ
 4. วางขอบหลังของแผงควบคุมลงในเครื่องพิมพ์ (หมายเลข 1) แล้ววางด้านหน้าลงไป (หมายเลข 2) เพื่อติดตั้ง
  บันทึก
  หากแผงควบคุมติดตั้งยาก ตรวจให้แน่ใจว่าตะขอ ช่องเสียบ และคลิปสำหรับต่อสายดินมีการยึดไว้อย่างถูกต้อง โปรดดูขั้นตอนที่ หาตัวเกี่ยว 4 จุดในเครื่องพิมพ์และช่องเสียบที่คู่กันในฐานแผงควบคุม (หมายเลข 1) ตัวเกี่ยวจะเกี่ยวพอดีกับช่องเสียบ (หมายเลข 2) เมื่อมีการติดตั้งชุดประกอบแล้ว
  รูปภาพ : ติดตั้งแผงควบคุม
 5. ติดตั้งสกรูสามตัว (หมายเลข 1) ตรวจให้แน่ใจว่าติดตั้งคลิปสำหรับต่อสายดินถูกต้องแล้ว (หมายเลข 2)
  บันทึก
  ไขควง (ที่ให้มาในชุด) มีก้านที่สลับหัวได้ เพียงแค่ดึง ก้านออกจากด้ามจับ จากนั้นใส่กลับเข้าไปใหม่โดย หันอีกด้านหนึ่งออกมา
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูสามตัว
 6. เชื่อมต่อสาย HDMI หนึ่งสาย (หมายเลข 1) และขั้วต่อหนึ่งขั้ว (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : เชื่อมต่อขั้วต่อ
 7. ติดตั้งสาย USB (หมายเลข 1) ในที่ยึด
  บันทึก
  M527z เท่านั้น: ติดตั้งแผงวงจรพิมพ์ near-field communication (NFC) ภายใต้แท็บสี่ตัว (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ติดตั้งสาย USB และ PCA NFC
 8. M527z เท่านั้น: วางสายแพแป้นพิมพ์ในขั้วต่อ แล้วปิดสลักขั้วต่อ
  บันทึก
  ค่อยๆ สอดสายเพื่อตรวจให้มั่นใจว่าเสียบกับขั้วต่อเข้าที่ดีแล้ว
  บันทึก
  เมื่อปิดสลักขั้วต่อและมีการติดตั้งสายอย่างถูกต้องแล้ว สายสีขาวในสายแพจะขนานไปกับสลักขั้วต่อ
  รูปภาพ : เชื่อมต่อสายแพ (M527z)
 9. วางฝาแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : จัดตำแหน่งฝาแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ์
 10. เริ่มต้นที่ด้านซ้ายของฝาแผงควบคุม ค่อยๆ ยึดแท็บห้าตัวตามแนวขอบบนของฝาครอบ
  รูปภาพ : ยึดแท็บห้าตัว
 11. ปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  บันทึก
  ปรับแผงควบคุมไปยังมุมที่ต้องการ
  บันทึก
  หากแป้นพิมพ์ไม่มีการตอบสนองหลังจากเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบสายแพที่ติดตั้งในขั้นตอนที่ M527z เท่านั้น: วางสายแพแป้นพิมพ์ในขั้วต่อ แล้วปิดสลักขั้วต่อ ติดตั้งสายอีกครั้งหากจำเป็น
  รูปภาพ : ปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย