ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP M527, HP LaserJet Managed MFP E52545 - การถอดและเปลี่ยน: ตลับลวดเย็บกระดาษ (M527)

บันทึก
เครื่องพิมพ์ M527c/f/z เท่านั้น

บทนำ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ

ก่อนทำการซ่อมบำรุง

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการสั่งซื้อชิ้นส่วน ให้ไปที่ www.hp.com/buy/parts
หมายเลขชิ้นส่วนตลับลวดเย็บกระดาษ
Q7432A
แพคตลับลวดเย็บกระดาษของ HP

เครื่องมือที่จำเป็น

 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดชิ้นส่วนนี้

หลังทำการซ่อมบำรุง

เปิดเครื่องพิมพ์
 • เชื่อมต่อสายไฟ
 • ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด

การทดสอบหลังซ่อมบำรุง

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานถึงสถานะ พร้อม แล้ว
พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1: นำตลับลวดเย็บกระดาษออก

บันทึก
เครื่องพิมพ์ M527c/f/z เท่านั้น
 1. เปิดฝาอุปกรณ์เย็บกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาอุปกรณ์เย็บกระดาษ
 2. เลื่อนตลับลวดเย็บกระดาษในแนวตรงออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : นำตลับลวดเย็บกระดาษออก

ขั้นตอนที่ 3: นำตลับลวดเย็บกระดาษสำรองออกจากกล่อง

นำชิ้นส่วนสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
รูปภาพ : รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งตลับลวดเย็บกระดาษ

บันทึก
เครื่องพิมพ์ M527c/f/z เท่านั้น
 1. เลื่อนตลับลวดเย็บกระดาษในแนวตรงเข้าไปในเครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับลวดเย็บกระดาษ
 2. ปิดฝาอุปกรณ์เย็บกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาอุปกรณ์เย็บกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย