ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP M527, HP LaserJet Managed MFP E52545 - การถอดและเปลี่ยน: แผงวงจรพิมพ์โทรสาร (M527, E52545 c/f/z)

บันทึก
เครื่องพิมพ์ M527c/f/z เท่านั้น (อุปกรณ์เสริมสำหรับ M527dn)

บทนำ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนแผงวงจรพิมพ์โทรสาร (M527c/f/z)

ก่อนทำการซ่อมบำรุง

ปิดเครื่องพิมพ์
 • ถอดสายไฟ
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนนี้มีส่วนประกอบที่ไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจาก ESD ให้แตะตัวเครื่องที่เป็นแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันตัวคุณเองจากไฟดูดก่อนแตะชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD เสมอ
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการสั่งซื้อชิ้นส่วน ให้ไปที่ www.hp.com/buy/parts
แผงวงจรพิมพ์โทรสาร (M527c/f/z)
B5L53-67901
แผงวงจรพิมพ์โทรสาร (M527c/f/z) พร้อมคู่มือคำแนะนำ

เครื่องมือที่จำเป็น

ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งชิ้นส่วนนี้

หลังทำการซ่อมบำรุง

เปิดเครื่องพิมพ์
 • เชื่อมต่อสายไฟ
 • ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด

การทดสอบหลังซ่อมบำรุง

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานถึงสถานะ พร้อม แล้ว
พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1: ถอดฝาครอบฟอร์แมตเตอร์

 1. เลื่อนฝาครอบไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบฟอร์แมตเตอร์

ขั้นตอนที่ 2: ถอดแผงวงจรพิมพ์โทรสาร (PCA)

  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
บันทึก
เครื่องพิมพ์ M527c/f/z เท่านั้น (อุปกรณ์เสริมสำหรับ M527dn)
 1. ถอดขั้วต่อสามตัว (หมายเลข 1)
  รูปภาพ : ถอดขั้วต่อสามตัว
 2. บีบตัวยึดเพื่อปลด
  รูปภาพ : ปลด PCA โทรสาร
 3. หมุนด้านขั้วต่อของ PCA โทรสารออกจากฟอร์แมตเตอร์ (หมายเลข 1) แล้วเลื่อนไปตามรูป (หมายเลข 2) เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอด PCA โทรสาร

ขั้นตอนที่ 3: นำ PCA โทรสารสำรองออกจากกล่อง

นำชุดสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งชุดที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
รูปภาพ : ภาพประกอบรีไซเคิลและนำออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้ง PCA โทรสาร

  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
บันทึก
เครื่องพิมพ์ M527c/f/z เท่านั้น (อุปกรณ์เสริมสำหรับ M527dn)
 1. ก่อนทำขั้นต่อไป ให้สังเกตตำแหน่งของช่องเสียบ (หมายเลข 1) ในแผ่นเหล็กที่ต้องติดตั้งแท็บยึดกรอบหุ้ม PCA โทรสารและพอร์ตโทรสาร (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : หาช่องเสียบในแผ่นเหล็ก
 2. เสียบแท็บยึดกรอบหุุ้ม PCA โทรสารและพอร์ตโทรสารในช่องเสียบที่แผ่นเหล็ก (หมายเลข 1) แล้วหมุนปลายขั้วต่อของ PCA โทรสารไปทางฟอร์แมตเตอร์ (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ติดตั้ง PCA โทรสาร
 3. ยึดตัวยึดกับช่องเสียบในฟอร์แมตเตอร์
  บันทึก
  บีบตัวยึดเพื่อยึดกับช่องเสียบได้ง่ายขึ้น
  รูปภาพ : ยึด PCA โทรสาร
 4. เชื่อมต่อขั้วต่อสามตัว (หมายเลข 1)
  รูปภาพ : เชื่อมต่อขั้วต่อสามตัว

ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งฝาครอบฟอร์แมตเตอร์

 1. เลื่อนไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งฝาครอบฟอร์แมตเตอร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย