ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 200 Mobile - หมึกสีหรือหมึกดำไม่พิมพ์ออกมา

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 200, 200c, 202, 202c Mobile
เครื่องพิมพ์ทำงานแต่ผลงานพิมพ์ไม่มีสีดำ หรือสีขาดหายบางส่วน หรือหน้าที่พิมพ์ว่างเปล่าหรือมีหมึกน้อย
HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบตลับหมึกว่าแท้หรือไม่โดยไปที่ hp.com/go/anticounterfeit
เข้าไปที่ HP SureSupply เพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของตลับหมึกหรือจัดซื้อตลับหมึกใหม่และวัสดุอื่นๆ
 1. ไปที่ HP SureSupply
 2. เลือกประเภท/ภูมิภาคของคุณตามความเหมาะสม
  รูปภาพ : ระบบเลือกประเภท/ภูมิภาค
  การเลือกประเทศ/ภูมิภาค
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง หรือตรวจสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของตลับหมึกกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
นอกจากนั้น คุณยังสามารถซื้อตลับหมึก HP แท้และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ได้จากตัวแทนค้าปลีกอื่น ๆ
  บันทึก
การขนย้ายที่ร้านจำหน่ายหรือระหว่างการติดตั้งที่ไม่ระมัดระวัง อาจทำให้มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่เพิ่งติดตั้งได้ หากคุณพบปัญหาในการพิมพ์เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่ติดตั้งใหม่ ให้รอประมาณสองถึงสามชั่วโมงเพื่อให้ขั้นตอนอัตโนมัติทำงานจนเสร็จสิ้น และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
หากมีการติดตั้งหมึกแท้จาก HP ในเครื่องพิมพ์ และคุณภาพการพิมพ์ยอมรับไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
ระดับหมึกที่เหลือน้อยอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
  บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. จากหน้าจอหลักที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Cartridge Information (ข้อมูลตลับหมึก) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 2. ขณะเลือก Estimated Cartridge Levels (ระดับหมึกโดยประมาณ) กดเลือก OK (ตกลง)
  ระดับหมึกโดยประมาณจะปรากฏขึ้นมา
   รูปภาพ : ระดับหมึกโดยประมาณ
   ภาพ: ระดับหมึกที่เหลือโดยประมาณจะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  1. ระดับหมึกโดยประมาณสำหรับหมึกสามสี
  2. ระดับหมึกโดยประมาณสำหรับหมึกดำ
ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
เปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยมากหรือหมึกหมด และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง ข้ามขั้นตอนนี้หากตลับหมึกทั้งหมดแสดงว่าระดับหมึกเป็นปกติในขั้นตอนก่อนหน้า
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ใส่กระดาษขาวธรรมดาเท่านั้นในถาดป้อนกระดาษ
 3. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ยกฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ขึ้น
 4. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 5. ปลดล็อคตลับหมึกโดยดึงสลักตลับหมึกขึ้น
  รูปภาพ : การดึงสลักตลับหมึกพิมพ์ขึ้น
  ภาพ: ปล่อยสลักตลับหมึกพิมพ์
 6. นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 7. นำตลับหมึกเปลี่ยนแทนออกจากบรรจุภัณฑ์ ระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะพลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : การนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
  ภาพ: การนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 8. ลอกเทปพลาสติกออกจากตลับหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
 9. ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
    บันทึก
  ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์สีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกพิมพ์สีดำไว้ทางขวา
  รูปภาพ : การปิดสลักตลับหมึก
  ภาพ: ตรวจสอบว่าตลับหมึกพิมพ์ล็อคเข้าที่เรียบร้อยหรือไม่
 10. ทวนซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาช่องตลับหมึก
  ภาพ: การปิดฝาช่องตลับหมึก
 12. เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ที่ติดตั้งใหม่อัตโนมัติ
  หากเครื่องพิมพ์ไม่จัดเรียงตลับหมึกพิมพ์อัตโนมัติ ให้จัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ผ่านแผงควบคุมเครื่องพิมพ์:
  1. จากหน้าจอหลักที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Setup (ตั้งค่า)จากนั้น กด OK (ตกลง)
  2. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
  3. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือก Align Printer (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นกด OK (ตกลง)
   ข้อความ Aligning... จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม เครื่องพิมพ์อาจมีเสียงร้องหรือส่งเสียงทางกลไก และจากนั้น เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงออกมา
ทดลองพิมพ์งาน หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 4: ทำความสะอาดหัวพิมพ์
ทำความสะอาดหัวพิมพ์โดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ จากนั้นประเมินผลลัพธ์
  บันทึก
เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ต้องทำความสะอาด ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
 1. จากหน้าจอหลักที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Setup (ตั้งค่า) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 2. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 3. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือก Clean Printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) จากนั้นกด OK (ตกลง)
  ข้อความ Cleaning... (กำลังทำความสะอาด) จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม เครื่องพิมพ์อาจส่งเสียงหรือมีเสียงของกลไกทำงาน จากนั้นเครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์หน้าวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ออกมา
 4. ตรวจสอบรายงานการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์
  • หากคุณภาพการพิมพ์ยอมรับได้ ให้กดปุ่ม ติดกับ Done (เสร็จสิ้น) ไม่ต้องแก้ไขปัญหาใดต่อไปอีก
  • หากคุณภาพการพิมพ์ยอมรับไม่ได้ ให้กด OK (ตกลง) เพื่อทำความสะอาดในระดับต่อไป หากคุณภาพงานพิมพ์ยอมรับไม่ได้หลังจากทำความสะอาดครั้งที่สอง ให้กด OK (ตกลง) เพื่อเริ่มการทำความสะอาดระดับสาม
     บันทึก
   หากหัวพิมพ์อุดตันมาก อาจต้องทำความสะอาดซ้ำอีกรอบ ในกรณีนี้ ให้รอ 30 นาทีก่อนดำเนินการทำความสะอาดทั้งสามระดับอีกครั้ง
หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 5: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา
หากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาแม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดก็ตาม ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับที่พิมพ์แล้วไม่สมบูรณ์ในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาโดยทำตามขั้นตอนการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ในเอกสารชุดนี้
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ hp.com/go/learnaboutsuppliesจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ
ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
  บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง

ประเทศ: Flag ไทย