ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - ตัวเลือกในการกู้คืนซอฟต์แวร์ (Windows 10)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP ที่ติดตั้ง Windows 10
เป้าหมายของเอกสารชุดนี้คือเพื่อช่วยคุณในการพิจารณาวิธีการที่ดีที่สุดในการกู้คืนซอฟต์แวร์ Windows 10
คอมพิวเตอร์ HP อาจติดตั้งซอฟต์แวร์หลายตัวที่คุณสามารถใช้เพื่อกู้คืนซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ชื่อชุดเครื่องมือเหล่านี้อาจฟังคล้ายกัน การศึกษาการทำงานจึงอาจยุ่งยากอยู่บ้าง ใช้เอกสารนี้เพื่อศึกษาว่าชุดเครื่องมือกู้ซอฟต์แวร์ตัวใดที่ควรใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ HP และ Microsoft มีตัวเลือกในการกู้คืนขข้อมูลมากมายสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ควรศึกษาข้อมูลแนวทางการดำเนินการเหล่านี้ก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาและยุ่งยากเกินไปเมื่อต้องใช้งานจริง ดูรายละเอียดเปรียบเทียบทางเลือกในการกู้ข้อมูลจากตารางต่อไปนี้
เครื่องมือซอฟต์แวร์
รายละเอียด
กรณีตัวอย่าง
เวลาเฉลี่ย
Microsoft System Restore
กู้ไฟล์ระบบจากจุดกู้คืนก่อนหน้า
ดูข้อมูลการใช้ฟังก์ชั่นกู้ระบบได้จากหัวข้อ การใช้ Microsoft System Restore (Windows 10, 8)
เวลาที่ควรใช้งาน:
 • คุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำงานเหมือนก่อนหน้านี้
 • คุณต้องการซ่อมแซมความเสียหายในระบบ หรือแก้ไขปัญหาการทำงานช้าที่เกิดขึ้นหลังติดตั้งซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอัพเดต
 • มีปัญหาใน Windows ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
 • คอมพิวเตอร์ค้างหรือหยุดทำงาน
 • Windows แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดขณะใช้คอมพิวเตอร์
 • ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ลดลง
 • ไฟล์ระบบที่สำคัญถูกลบทิ้งหรือแก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจ
~ 30 ถึง 45 นาที
ปุ่มกดรีเซ็ตของ Microsoft
รีเซ็ตคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวเลือก Keep my files (เก็บไฟล์ของฉันไว้)
กู้ไฟล์ระบบโดยยังคงเก็บไฟล์ส่วนตัว ค่าปรับตั้งและแอพต่าง ๆ ไว้ตามเดิม
ดูข้อมูลการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ได้จากหัวข้อ Microsoft Push-Button Reset (Windows 10).
เวลาที่ควรใช้งาน:
 • เกิดปัญหาใน Windows และ System Restore ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
 • เครื่องติดไวรัสหรือมีปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ และระบบป้องกันไวรัสไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
~ 15 ถึง 20 นาที
ปุ่มกดรีเซ็ตของ Microsoft
รีเซ็ตคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวเลือก Remove everything (ลบทั้งหมด)
ลบไฟล์ส่วนตัวของคุณทั้งหมด รวมทั้งแอพและค่าปรับตั้งต่าง ๆ ฟอร์แมต Window หรือพาร์ติชั่นข้อมูลใหม่ กู้ระบบกลับเป็นชุดข้อมูลจำลองซอฟต์แวร์เดิมจากโรงงาน
ดูข้อมูลการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ได้จากหัวข้อ Microsoft Push-Button Reset (Windows 10).
เวลาที่ควรใช้งาน:
 • ต้องการลบซอฟต์แวร์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์และกู้ระบบเป็นสถานะที่เปิดใช้งานครั้งแรก
 • ต้องการขาย บริจาคหรือให้คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นของขวัญ
 • ระบบถูกคุกคามโดยไวรัสหรือปัญหาร้ายแรงด้านความปลอดภัยอื่น ๆ หรือ Microsoft Push-Button Reset: ตัวเลือก Keep my files (เก็บไฟล์ของฉันไว้) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
 • มีปัญหาใน Windows และการใช้ Microsoft System Restore และ Microsoft Push-Button Reset: ตัวเลือก Keep my files (เก็บไฟล์ของฉันไว้) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
2 ชั่วโมงหรือมากกว่า
HP Recovery Manager
กู้คืนซอฟต์แวร์หรือไดร์เวอร์
กู้โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดร์เวอร์ที่กำหนด
ดูข้อมูลการกู้ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ได้จากหัวข้อ การใช้ Recovery Manager เพื่อกู้ซอฟต์แร์และไดร์เวอร์ (Windows 10).
เวลาที่ควรใช้งาน:
 • ใช้หากปัญหาเกิดขึ้นกับซอฟแวต์ใดโดยเฉพาะ เช่น หากปุ่มปรับระดับเสียงที่แป้นพิมพ์ไม่ทำงาน การติดตั้งซอฟต์แวร์แป้นพิมพ์ HP ใหม่อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้
 • ต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ใหม่
 • ต้องการติดตั้งไดร์เวอร์ใหม่
~ 3 ถึง 10 นาที
HP Recovery Manager
กู้คืนข้อมูลจำลองระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจากพาร์ติชั่นฮาร์ดไดร์ฟ
กู้ชุดข้อมูลจำลองระบบดั้งเดิมและค่าฮาร์ดไดร์ฟเดิมจากพาร์ติชั่นกู้ข้อมูลฮาร์ดไดร์ฟ
ดูข้อมูลการกู้ข้อมูลจำลองระบบจากพาร์ติชั่นฮาร์ดไดร์ฟได้จากหัวข้อ การใช้ HP System Recovery (Windows 10)
เวลาที่ควรใช้งาน:
 • ต้องการกู้ชุดข้อมูลจำลองซอฟต์แวร์ทั้งหมดกลับเป็นสถานะเมื่อจัดซื้อมาครั้งแรก
 • ตัวเลือก Microsoft Push-Button Reset ไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้น
~ 45 ถึง 60 นาที
HP Recovery Manager
กู้ระบบคอมพิวเตอร์จากข้อมูลจำลองระบบในดิสก์หรือไดร์ฟ USB
กู้ชุดข้อมูลจำลองระบบดั้งเดิมและค่าฮาร์ดไดร์ฟเดิมจากดิสก์ออพติคอลหรือพอร์ต USB
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการกู้ข้อมูลจำลองระบบจากดิสก์หรือไดร์ฟ USB ได้จากหัวข้อ การใช้ HP System Recovery (Windows 10)
เวลาที่ควรใช้งาน:
 • ใช้เฉพาะในกรณีที่ตัวเลือกในการกู้ข้อมูลอื่น ๆ ถูกเลือกใช้ไปหมดแล้ว
 • ต้องการกู้ชุดข้อมูลจำลองซอฟต์แวร์ทั้งหมดกลับเป็นสถานะเมื่อจัดซื้อมาครั้งแรก
 • การกู้ข้อมูลฮาร์ดไดร์ฟและ/หรือตัวเลือก Microsoft Push-Button Reset ไม่สามารถใช้ได้
 • มีการเปลี่ยนฮาร์ดไดร์ฟหลัก
อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย