ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ข้อกำหนดทางเทคนิคเครื่องพิมพ์สำหรับ HP OfficeJet Pro K8600 ซีรีส์

รูปภาพ : เครื่องพิมพ์สี HP OfficeJet Pro K8600

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่นเครื่องพิมพ์
หมายเลขชิ้นส่วน
เครื่องพิมพ์สี HP OfficeJet Pro K8600
CB015A
เครื่องพิมพ์สี HP OfficeJet Pro K8600dn
CB016A

ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ

เงื่อนไขทางระบบขั้นต่ำและที่แนะนำของ Windows

ระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้น
แนะนำ
Windows 2000
โปรเซสเซอร์: โปรเซสเซอร์ Intel Pentium II หรือ เซลเลอรอน
RAM: 128 MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 100 MB
เบราเซอร์: Microsoft Internet Explorer 6.0
โปรเซสเซอร์: โปรเซสเซอร์ Intel Pentium III หรือเร็วกว่า
RAM: 256 MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 100 MB
เบราเซอร์: Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือใหม่กว่า
Windows XP (32 บิต)
โปรเซสเซอร์: โปรเซสเซอร์ Intel Pentium II หรือ เซลเลอรอน
RAM: 128 MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 200 MB
เบราเซอร์: Microsoft Internet Explorer 6.0
โปรเซสเซอร์: โปรเซสเซอร์ Intel Pentium III หรือเร็วกว่า
RAM: 256 MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 250 MB
เบราเซอร์: Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือใหม่กว่า
Windows XP x64
โปรเซสเซอร์: โปรเซสเซอร์ Intel Pentium II หรือ เซลเลอรอน
RAM: 128 MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 200 MB
เบราเซอร์: Microsoft Internet Explorer 6.0
โปรเซสเซอร์: โปรเซสเซอร์ Intel Pentium III หรือเร็วกว่า
RAM: 256 MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 250 MB
เบราเซอร์: Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือใหม่กว่า
Windows Vista
โปรเซสเซอร์: โปรเซสเซอร์ 800 MHz 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64)
RAM: 512 MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 200 MB
เบราเซอร์: Microsoft Internet Explorer 7.0
โปรเซสเซอร์: โปรเซสเซอร์ 1 GHz 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64)
RAM: 1 GB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 250 MB
เบราเซอร์: Microsoft Internet Explorer 7.0

เงื่อนไขทางระบบขั้นต่ำและที่แนะนำของ Mac

ระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้น
แนะนำ
Mac OS X (v10.3.8 และสูงกว่า v10.4.6 และสูงกว่า):
โปรเซสเซอร์: 400 MHz Power PC G3 (v10.3.8 และสูงกว่า v10.4.6 และสูงกว่า) หรือ 1.83 GHz Intel Core Duo (v10.4.6 และสูงกว่า)
RAM: 256 MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 500 MB
เบราเซอร์: Microsoft Internet Explorer 6.0
โปรเซสเซอร์: 400 MHz Power PC G3 (v10.3.8 และสูงกว่า v10.4.6 และสูงกว่า) หรือ 1.83 GHz Intel Core Duo (v10.4.6 และสูงกว่า)
RAM: 256 MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 800 MB
เบราเซอร์: Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือใหม่กว่า

ข้อกำหนดสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมการทำงาน

 • อุณหภูมิการทำงาน: 5 ถึง 40 °C (41 ถึง 104 °F)
 • เงื่อนไขในการทำงานที่แนะนำ: 15 ถึง 32 °C (59 ถึง 90 °F)
 • ความชื้นสัมพัทธ์ที่แนะนำ: 25 ถึง 75% ไม่มีไอน้ำ

เงื่อนไขการจัดเก็บ

 • อุณหภูมิการจัดเก็บ: -40 ถึง 60 °C (-40 ถึง 140 °F)
 • ความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ: สูงสุดถึง 90% โดยไม่ควบแน่นที่อุณหภูมิ 65 °C (150 °F)

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ

หลักเกณฑ์ของ FCC

อุปกรณ์นี้ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล Class B ตามข้อกำหนดใน Part 15 ของ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันอย่างเหมาะสมต่อสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายสำหรับการติดตั้งในครัวเรือน อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้และอาจมีการแพร่ความถี่สัญญาณวิทยุ หากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นภายใต้รูปแบบการติดตั้งใด ๆ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนในระดับรุนแรงต่อการรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งพิจารณาได้จากการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขสัญญาณรบกวนนี้โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
 • เปลี่ยนที่ตั้งหรือทิศทางของเสารับสัญญาณ
 • เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับเครื่องรับสัญญาณ
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าบนวงจรอื่น
 • ขอคำปรึกษาจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยุหรือโทรทัศน์
บันทึก
การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Hewlett-Packard อาจส่งผลต่อสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานอุปกรณ์นี้

ขนาด

ตัวแปรข้อกำหนดทางกายภาพ
อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่มีตัวพลิกหน้าเอกสาร
ขนาด
610 x 403 x 223 มม. (24 x 15.9 x 8.8 นิ้ว)
เพิ่มขนาด 97.6 มม. (3.8 นิ้ว) ไปยังด้านหลังของอุปกรณ์
น้ำหนัก
13 กก. (28.7 ปอนด์)
เพิ่ม 2.5 กก./5.6 ปอนด์

การเชื่อมต่อ

 • USB 2.0 ความเร็วสูง
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบฝังตัว

ตลับหมึกพิมพ์

ผลิตภัณฑ์รองรับตลับหมึกสี่ตลับ (สำหรับสีดำ สีฟ้า สีม่วง และสีเหลือง)
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและอุปกรณเสริมอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

การรองรับทางเครือข่าย

การรองรับระบบปฏิบัติสำหรับเครือข่าย

 • Windows 2000, Windows XP (32 บิต), Windows XP x64 (Professional และ Home Editions) และ Windows Vista
 • Mac OS X (10.4 และใหม่กว่า)
 • Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services พร้อม Citrix Metaframe XP และ Feature Release 3
 • Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services พร้อม Citrix Presentation Server 4.0
 • Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
 • Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services พร้อม Citrix Presentation Server 4.0
 • Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services พร้อม Citrix Metaframe XP และ Feature Release 3
 • Novell NetWare 6, 6.5 และ Open Enterprise Server 6.5

โปรโตคอลเครือข่ายที่รองรับ

เครื่องพิมพ์รองรับโปรโตคอลเครือข่าย TCP/IP

ความละเอียดในการพิมพ์

เครื่องพิมพ์รองรับขนาดความละเอียดต่อไปนี้:
 • ขาวดำ: สูงสุด 1200 dpi โดยใช้หมึก pigment
 • สี: HP ได้รับปรุงคุุณภาพของภาพถ่ายให้ดีขึ้น (ความละเอียดสูงสุด 4800 x 1200 dpi สำหรับกระดาษภาพถ่าย HP Premium Plus ที่รองรับความละเอียด 1200 x 1200 dpi)

ความเร็วในการพิมพ์

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานที่ความเร็ว 35/31 หน้าต่อนาที

หน่วยความจำภายใน

 • RAM 32 MB ในตัว
 • MROM ในตัว 8 MB และ Flash ROM ในตัว 2 MB

การใช้กระดาษและพลาสติก

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้กระดาษรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน DIN 19309 ชิ้นส่วนพลาสติกน้ำหนักเกิน 25 กรัมกำกับเครื่องหมายไว้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถระบุรายละเอียดชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรีไซเคิลเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน

ความจุของถาดกระดาษ

ตารางต่อไปนี้แสดงความจุของถาดป้อนกระดาษ 1, ถาดป้อนด้วยตัวเองด้านหลัง ตัวพลิกกระดาษ และถาดรับกระดาษออก
ถาด
ประเภทกระดาษ
น้ำหนัก
ความจุ
ถาด 1
กระดาษ
60 ถึง 130 แกรม(กระดาษปอนด์ 16 ถึง 36 lb)
กระดาษธรรมดาไม่เกิน 250 แผ่น (ตั้งกระดาษสูง 25 มม. หรือ 1 นิ้ว)
แผ่นใส
สูงสุด 60 แผ่น (ตั้งกระดาษสูง 18 มม. หรือ 0.71 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่าย
สูงสุด 280 แกรม(75 ปอนด์)
สูงสุด 60 แผ่น (ตั้งกระดาษสูง 18 มม. หรือ 0.71 นิ้ว)
ฉลาก
สูงสุด 60 แผ่น (ตั้งกระดาษสูง 18 มม. หรือ 0.71 นิ้ว)
ซองจดหมาย
75 ถึง 90 แกรม(กระดาษปอนด์ 20 ถึง 24 lb)
สูงสุด 15 แผ่น (ตั้งกระดาษสูง 18 มม. หรือ 0.71 นิ้ว)
บัตร
สูงสุด 200 แกรม(กระดาษรายชื่อ 110 lb)
สูงสุด 60 แผ่น (ตั้งกระดาษสูง 18 มม. หรือ 0.71 นิ้ว)
ถาดป้อนกระดาษด้วยตัวเองด้านหลัง
กระดาษ
60 ถึง 130 แกรม(กระดาษปอนด์ 16 ถึง 36 lb)
1 แผ่น
แผ่นใส
กระดาษภาพถ่าย
สูงสุด 280 แกรม(75 ปอนด์)
ฉลาก
ซองจดหมาย
75 ถึง 90 แกรม(กระดาษปอนด์ 20 ถึง 24 lb)
บัตร
สูงสุด 200 แกรม(กระดาษรายชื่อ 110 lb)
ตัวพลิกกระดาษ
กระดาษ
สูงสุด 0.3 มม.2 (0.012 นิ้ว)
ไม่เกี่ยวข้อง
ถาดรับกระดาษออก
กระดาษทั้งหมดที่รองรับ
กระดาษธรรมดาไม่เกิน 150 แผ่น (พิมพ์ข้อความ)

ประเภทกระดาษที่รองรับ

ผลิตภัณฑ์รองรับขนาดและประเภทกระดาษต่อไปนี้

ขนาดกระดาษมาตรฐาน

ประเภทกระดาษ
ขนาดกระดาษ
U.S. Letter
216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
U.S. Legal
216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
A4
210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)
U.S. Executive
184 x 267 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)
U.S. Statement
140 x 216 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)
B5 (JIS)
182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว)
A5
148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)
A3
297 x 420 มม. (11.7 x 16.5 นิ้ว)
A3+
297 x 330 มม. (13 x 19 นิ้ว)
A6
105 x 148 มม. (4.1 x 5.8 นิ้ว)
B4
257 x 364 มม. (10.1 x 14.3 นิ้ว)
Super B
330 x 483 มม. (13 x 19 นิ้ว)
Super B ไร้ขอบ:
330 x 483 มม. (13 x 19 นิ้ว)
แท็บลอยด์
279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)
กระดาษแบนเนอร์ A3
297 x 420 มม. (11.7 x 16.5 นิ้ว)
กระดาษ Banner Letter
215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
แท็บลอยด์แบนเนอร์
279 x 432 มม. (11 x 17 นิ้ว)
กระดาษ Ofuku Hagaki
148 x 200 มม. (5.8 x 7.9 นิ้ว)
พาโนราม่า
101.6 x 254 มม. (4 x 10 นิ้ว)
พาโนราม่า
101.6 x 279.4 มม. (4 x 11 นิ้ว)
พาโนราม่า
101.6 x 304.8 มม. (4 x 12 นิ้ว)
พาโนราม่า (ภาพถ่าย) ไร้ขอบ
101.6 x 254 มม. (4 x 10 นิ้ว)
พาโนราม่า (ภาพถ่าย) ไร้ขอบ
101.6 x 279.4 มม. (4 x 11 นิ้ว)
พาโนราม่า (ภาพถ่าย) ไร้ขอบ
101.6 x 304.8 มม. (4 x 12 นิ้ว)

ซองจดหมาย

ประเภทกระดาษ
ขนาดกระดาษ
ซอง U.S. #10
105 x 241 มม. (4.13 x 9.5 นิ้ว)
ซอง Monarch
98 x 191 มม. (3.88 x 7.5 นิ้ว)
ซองบัตรอวยพร HP
111 x 152 มม. (4.38 x 6 นิ้ว)
ซอง A2
111 x 146 มม. (4.37 x 5.75 นิ้ว)
ซอง DL
110 x 220 มม. (4.3 x 8.7 นิ้ว)
ซอง C5
162 x 229 มม. (6.4 x 9 นิ้ว)
ซอง C6
114 x 162 มม. (4.5 x 6.4 นิ้ว)
ซอง Japanese Chou #3
120 x 235 มม. (4.7 x 9.3 นิ้ว)
ซอง Japanese Chou #4
90 x 205 มม. (3.5 x 8.1 นิ้ว)
Japanese Kaku #2
240 x 332 มม. (9.44 x 13.06 นิ้ว)

บัตร

ประเภทกระดาษ
ขนาดกระดาษ
บัตรดัชนี
76.2 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)
บัตรดัชนี
102 x 152 มม. (4 x 6 นิ้ว)
บัตรดัชนี
127 x 203 มม. (5 x 8 นิ้ว)
Hagaki
100 x 148 มม. (3.9 x 5.8 นิ้ว)
Hagaki ไร้ขอบ
100 x 148 มม. (3.9 x 5.8 นิ้ว)

กระดาษภาพถ่าย

ประเภทกระดาษ
ขนาดกระดาษ
กระดาษภาพถ่าย
76.2 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่าย
102 x 152 มม. (4 x 6 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่าย
127 x 178 มม. (5 x 7 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่าย
203 x 254 มม. (8 x 10 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่าย
100 x 150 มม. (3.9 x 5.9 นิ้ว)
Photo L
89 x 127 มม. (3.5 x 5 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่ายไร้ขอบ
102 x 152 มม. (4 x 6 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่ายไร้ขอบ
127 x 178 มม. (5 x 7 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่ายไร้ขอบ
203 x 254 มม. (8 x 10 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่ายไร้ขอบ
216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่ายไร้ขอบ
100 x 150 มม. (3.9 x 5.9 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่ายไร้ขอบ A3
297 x 420 มม. (11.7 x 16.5 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่ายไร้ขอบ A4
210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่ายไร้ขอบ A5
148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่ายไร้ขอบ A6
105 x 148 มม. (4.1 x 5.8 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่ายไร้ขอบ B5
182 x 257 มม. (7.8 x 10.1 นิ้ว)
แท็บลอยด์ภาพถ่ายไร้ขอบ
279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)
Photo L ไร้ขอบ
89 x 127 มม. (3.5 x 5 นิ้ว)

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

เครื่องพิมพ์ใช้พลังงานขนาด 43.7 วัตต์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย