ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อผิดพลาด 'Paper Jam' (กระดาษติด)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ENVY 7640, 7642, 7643, 7644, OfficeJet 5740, 5741, 5742, 5743, 5745, 5746 และ OfficeJet 8040 e-All-in-One
ขณะพิมพ์ เครื่องพิมพ์หยุดป้อนกระดาษและพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์:
กระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ นำกระดาษออก จากนั้นกด 'OK' (ตกลง)
คุณยังอาจพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น 'The photo tray is blocked.' (ถาดกระดาษภาพถ่ายถูกบล็อคไว้)
ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด หากสามารถพิมพ์รายงานสถานเครื่องพิมพ์ได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใดต่อไปอีก
  บันทึก
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง
แนวทางที่หนึ่ง: รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์
ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่เพื่อรีเซ็ตเครื่องพิมพ์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองพิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 1: ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่อีกครั้ง
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ หากเครื่องพิมพ์ไม่ปิดการทำงาน ให้ปลดสายไฟจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. รอ 60 วินาที
 3. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที รอจนสิ้นสุดการอุ่นเครื่องก่อนดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
ลองพิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กวาดไล่รายการจากนั้นกดเลือก Setup () (ตั้งค่า)
 3. กวาดไล่รายการที่จอแสดงผล จากนั้นกดเลือก Reports (รายงาน)
 4. เลือก Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างรายงานสถานะเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ตัวอย่างรายงานสถานะเครื่องพิมพ์
แนวทางที่สอง: นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากถาดป้อนกระดาษหรือถาดรับกระดาษออก หรือจากด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองพิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
สำหรับการป้องกันกระดาษติดซ้ำ ๆ กัน:
 • อย่าพิมพ์กระดาษขณะมีคลิปหนีบกระดาษหรือลวดเย็บกระดาษอยู่
 • อย่าดันหรือใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป
 • ใช้เฉพาะกระดาษและสื่อพิมพ์ที่เรียบ สะอาด แห้ง
 • ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษเฉพาะขณะที่เครื่องพิมพ์ไม่มีการพิมพ์อยู่
ขั้นตอนที่ 1: นำกระดาษที่ไม่แนบติดกันออกจากถาดจ่ายกระดาษ
หากสามารถดึงกระดาษที่ติดได้จากถาดจ่ายกระดาษ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษออก
 1. นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันออกจากถาดรับกระดาษออก
 2. ดันส่วนรองเสริมถาดรับกระดาษออกเข้าไป
 3. จับที่ด้านข้างของถาดรับกระดาษออก จากนั้นดึงถาดรับกระดาษออกเข้าหาตัวเพื่อนำออก
 4. ดึงถาดป้อนกระดาษออกให้กว้างสุด
  รูปภาพ : ดึงถาดป้อนกระดาษออก
  ภาพ: ดึงถาดป้อนกระดาษออก
 5. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ
 6. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดค้างหรือเศษกระดาษออกจากลูกกลิ้งจ่ายกระดาษ เพื่อไม่ให้กระดาษขาด ให้ดึงกระดาษโดยใช้สองมือ
 7. ใช้ไฟฉายเพื่อส่องหาเศษกระดาษที่อาจติดค้างในส่วนลูกกลิ้งด้านในถาดรับกระดาษออก หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
 8. ติดตั้งถาดรับกระดาษออกกลับเข้าที่โดยเลื่อนถาดรับกระดาษออกกลับไปที่ถาดป้อนกระดาษ
หากสามารถดึงกระดาษที่ติดได้จากถาดป้อนกระดาษ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษออก
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์
 2. จับที่ด้านข้างของถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นดึงถาดจ่ายกระดาษเข้าหาตัวเพื่อนำออก
 3. จับที่มือจับของถาดป้อนกระดาษ จากนั้นดึงถาดป้อนกระดาษเข้าหาตัวเพื่อเปิดออก
  รูปภาพ : ดึงเพื่อเปิดถาดป้อนกระดาษ
  ภาพ: ดึงเพื่อเปิดถาดป้อนกระดาษ
 4. นำกระดาษที่ซ้อนไม่ติดกันออกจากถาดป้อนกระดาษหรือกระดาษที่กีดขวางถาดกระดาษภาพถ่าย
 5. พลิกเครื่องพิมพ์ไปทางด้านขวาเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ด้านล่างได้
 6. ตรวจสอบช่องว่างที่ถาดป้อนกระดาษ จับกระดาษที่ติดจากช่องว่างโดยใช้สองมือ จากนั้นดึงกระดาษช้า ๆ อย่างมั่นคงเข้าหาตัวเพื่อนำกระดาษออก ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดและเศษกระดาษออก
  รูปภาพ : พลิกเครื่องพิมพ์ไปทางด้านขวา จากนั้นนำกระดาษที่ติดออก
  ภาพ: พลิกเครื่องพิมพ์ไปทางด้านขวา จากนั้นนำกระดาษที่ติดออก
    หมายเหตุ
  นำกระดาษออกจากช่องว่างอย่างระมัดระวัง หากพบเศษกระดาษด้านในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดกระดาษติดขึ้นได้อีก และส่งผลให้กลไกการพิมพ์เสียหาย
 7. พลิกเครื่องในตำแหน่งปกติ
 8. ใช้สองมือดึงปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ จากนั้นกดที่ของด้านล่างของปึกบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อให้ปึกกระดาษเรียบเท่ากันทุกด้าน
 9. ใส่กระดาษ เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชนกับแนวกระดาษ จากนั้นดันถาดป้อนกระดาษเข้า
  รูปภาพ : ดันถาดป้อนกระดาษเข้า
  ภาพ: ดันถาดป้อนกระดาษเข้า
 10. ติดตั้งถาดรับกระดาษออกกลับเข้าที่โดยเลื่อนถาดรับกระดาษออกกลับไปที่ถาดป้อนกระดาษ
  • หากพบกระดาษติดและนำกระดาษที่ติดออกแล้ว ให้กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นข้ามไปที่ขั้นตอนเพื่อพิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
  • หากไม่พบกระดาษติด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3: นำกระดาษที่ติดออกจากเส้นทางจ่ายกระดาษและบริเวณช่องตลับหมึก
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากเส้นทางป้อนกระดาษและช่องตลับหมึกจากด้านในเครื่องพิมพ์
 1. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
    หมายเหตุ
  อย่าสัมผัสโดนสายที่ต่ออยู่กับแคร่ตลับหมึกพิมพ์
 3. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 4. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์อยู่ ให้ปลดสายไฟจากด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดปลั๊กสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหรือเต้ารับไฟฟ้า
    คำเตือน
  จะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
 5. ปลดสายเคเบิล USB ออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากต่อสายไว้กับเครื่องพิมพ์
 6. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์ เพื่อไม่ให้กระดาษขาด ให้ดึงกระดาษโดยใช้สองมือ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดและขวางแคร่ตลับหมึกออก
  ภาพ: นำกระดาษที่ติดและขวางแคร่ตลับหมึกออก
 7. ใช้ไฟฉายเพื่อตรวจสอบพื้นที่แคร่ตลับหมึก ที่ตั้งอยู่ไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบ และนำกระดาษที่ติดหรือวัตถุที่อาจกีดขวางแคร่ตลับหมึกออก
 8. ค้าหาฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ จับที่มือจับแล้วดึงขึ้นเพื่อนำออก
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษออก
  ภาพ: ถอดฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษออก
 9. ใช้ไฟฉายเพื่อส่องเส้นทางกระดาษว่ามีเศษกระดาษที่อาจติดค้างด้านในเครื่องพิมพ์หรือไม่ และจากนั้น นำกระดาษที่อาจติดค้างอยู่ที่ด้านในพื้นที่ทำความสะอาดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออกจากเส้นทางป้อนกระดาษ
  ภาพ: นำกระดาษที่ติดออกจากเส้นทางป้อนกระดาษ
 10. ติดตั้งฝาครอบเส้นทางจ่ายกระดาษกลับเข้าที่จนได้ยินเสียงคลิกล็อค
 11. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  เพื่อให้แน่ใจว่าฝาครอบตลับบรรจุหมึกปิดแน่นดี ให้ตรวจสอบข้อความ 'Door Open' (ช่องเปิดเปิดอยู่) ว่าไม่มีอยู่อีกต่อไป และหน้าจอหลักปรากฏขึ้นแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 12. ต่อสายไฟเข้ากลับที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
 13. ต่อสาย USB หรือสาย Ethernet ยกเว้นในกรณีที่เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย
 14. เปิดเครื่องพิมพ์
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องก่อนและแคร่ตลับหมึกจะเลื่อนไปมา รอจนสิ้นสุดการอุ่นเครื่องก่อนดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 4: นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่อง ADF (อุปกรณ์เสริม)
หากมีกระดาษติดในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ขณะพิมพ์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจาก ADF และลูกกลิ้ง ADF ที่ฝาสแกนเนอร์ หากคุณไม่ได้ใช้ ADF ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 1. ยกฝาครอบ ADF
  รูปภาพ : ยกฝาครอบ ADF
  ภาพ: ยกฝาครอบ ADF
 2. ดึงกลไกของ ADF ลง
  รูปภาพ : ดึงกลไกของ ADF ลง
  ภาพ: ดึงกลไกของ ADF ลง
 3. ค่อย ๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจาก ADF เพื่อไม่ให้กระดาษขาด ให้ดึงกระดาษโดยใช้สองมือ
    บันทึก
  หากกระดาษฉีกขาดขณะนำออก ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อ และให้นำกระดาษออกเพราะอาจยังมีกระดาษส่วนที่ขาดติดอยู่ในตัว ADF หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
  รูปภาพ : นำกระดาษติดออกจากตัว ADF
  ภาพ: นำกระดาษติดออกจากตัว ADF
 4. ดันกลไกของ ADF ขึ้นเข้าไปในฝาครอบ ADF จนกระทั่งล็อคเข้าที่
 5. ยกขึ้นเพื่อเปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : เปิดฝาสแกนเนอร์
  ภาพ: เปิดฝาสแกนเนอร์
 6. ค่อย ๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจากลูกกลิ้งด้านล่างของฝาสแกนเนอร์ เพื่อไม่ให้กระดาษขาด ให้ดึงกระดาษโดยใช้สองมือ
  รูปภาพ : ลูกกลิ้ง ADF ที่ฝาสแกนเนอร์
  ภาพ: ลูกกลิ้ง ADF ที่ฝาสแกนเนอร์
 7. ปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ปิดฝาสแกนเนอร์
  ภาพ: ปิดฝาสแกนเนอร์
 1. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์อยู่ ให้ปลดสายไฟจากด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดปลั๊กสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหรือเต้ารับไฟฟ้า
    คำเตือน
  จะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
 4. ปลดสายเคเบิล USB ออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากต่อสายไว้กับเครื่องพิมพ์
 5. พลิกเครื่องพิมพ์ไปทางด้านขวาเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ด้านล่างได้ ตรวจสอบว่าได้จับยึดเครื่องพิมพ์อย่างมั่นคงโดยใช้มือข้างหนึ่งเพื่อป้องกันการตกลงมา
  รูปภาพ : พลิกเครื่องพิมพ์ไปทางด้านขวา
  ภาพ: พลิกเครื่องพิมพ์ไปทางด้านขวา
 6. ใช้ไฟฉายตรวจสอบพื้นผิวด้านล่างและรอบ ๆ ที่จัดวางเครื่องพิมพ์เพื่อหาสิ่งต่อไปนี้
  • เศษกระดาษที่ติดค้างในถาดป้อนกระดาษ
  • วัตถุแข็งเล็ก ๆ เช่น สายไฟ ปากกา ดินสอและหนังสือ
  • พื้นผิวที่นุ่มหรือไม่ได้ระนาบ เช่น แผ่นรองจานหรือพรมหรือสิ่งของใกล้เคียง
 7. นำสิ่งกีดขวางที่มีอยู่ออก
 8. ดันถาดป้อนกระดาษเข้าไป และจากนั้น พลิกเครื่องพิมพ์กลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งขึ้น
 9. ต่อสายไฟเข้ากลับที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
 10. ต่อสาย USB หรือสาย Ethernet ยกเว้นในกรณีที่เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย
 11. เปิดเครื่องพิมพ์
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องก่อนและแคร่ตลับหมึกจะเลื่อนไปมา รอจนสิ้นสุดการอุ่นเครื่องก่อนดำเนินการต่อ
แนวทางที่สาม: ทำความสะอาดลูกกลิ้งจากด้านในเครื่องพิมพ์
ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ออกมา
ขั้นตอนที่ 1: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • ก้อนสำลียาวสะอาดที่ไม่เป็นขุย
  • ผ้าสะอาดที่ไม่เป็นขุย หรือผ้าที่ไม่ทิ้งเส้นใยให้เลอะเทอะ
  • น้ำกลั่น น้ำกรองหรือน้ำบรรจุขวด (น้ำก๊อกอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้)
 2. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 3. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 4. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
    คำเตือน
  จะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
 5. ปลดสายเคเบิล USB ออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากต่อสายไว้กับเครื่องพิมพ์
 6. ค้าหาฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ จับที่มือจับแล้วดึงขึ้นเพื่อนำออก
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษออก
  ภาพ: มองหาตำแหน่งเส้นทางป้อนกระดาษ
 7. ชุบวัสดุสำหรับเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำ จากนั้นบีบน้ำออกให้หมาด
 8. ใช้ไฟฉายเพื่อตรวจสอบลูกกลิ้ง กดวัสดุสำหรับเช็ดกับลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นหมุนลูกกลิ้งขึ้นโดยใช้นิ้วมือ
  กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างของลูกกลิ้งในพื้นที่ช่องของเส้นทางป้อนกระดาษ
  ภาพ: ตัวอย่างของลูกกลิ้งในพื้นที่ช่องของเส้นทางป้อนกระดาษ
 9. รอให้ลูกกลิ้งแห้งให้สนิท (ประมาณ 10 นาที)
 10. ใส่ฝาครอบเส้นทางกระดาษกลับเข้าที่ จากนั้น ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 11. จับที่ด้านข้างของถาดรับกระดาษออก จากนั้นดึงถาดรับกระดาษออกเข้าหาตัวเพื่อนำออก
 12. ดึงถาดป้อนกระดาษออกให้กว้างสุด
  รูปภาพ : ดึงถาดป้อนกระดาษออก
  ภาพ: ดึงถาดป้อนกระดาษออก
 13. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ
 14. พลิกเครื่องพิมพ์ไปทางด้านขวาเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ด้านล่างได้ ตรวจสอบว่าได้จับยึดเครื่องพิมพ์อย่างมั่นคงโดยใช้มือข้างหนึ่งเพื่อป้องกันการตกลงมา
  รูปภาพ : พลิกเครื่องพิมพ์ไปทางด้านขวา
  ภาพ: พลิกเครื่องพิมพ์ไปทางด้านขวา
 15. ใช้ผ้าสะอาดที่ไม่มีขุยชุบน้ำบรรจุขวดหรือน้ำกลั่นให้หมาด จากนั้นบิดผ้าให้แห้ง
 16. ใช้ไฟฉายเพื่อตรวจสอบพื้นที่ว่างของตำแหน่งถาดป้อนกระดาษ กดผ้ากับลูกกลิ้งและหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ
  กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างของลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ตัวอย่างของลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์
 17. รอให้ลูกกลิ้งแห้งให้สนิท (ประมาณ 10 นาที)
 18. ดันถาดป้อนกระดาษเข้าไป และจากนั้น พลิกเครื่องพิมพ์กลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งขึ้น
 19. เลื่อนถาดรับกระดาษออกกลับเข้าไปบนถาดป้อนกระดาษ
 20. ต่อสายไฟเข้ากลับที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
 21. ต่อสาย USB หรือสาย Ethernet ยกเว้นในกรณีที่เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย
 22. เปิดเครื่องพิมพ์
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องก่อนและแคร่ตลับหมึกจะเลื่อนไปมา รอจนสิ้นสุดการอุ่นเครื่องก่อนดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 2: ทำความสะอาดลูกกลิ้งหรือแผ่นคั่นกระดาษใน ADF (อุปกรณ์เสริม)
หากคุณกำลังพยายามถ่ายสำเนาหรือรับส่งแฟกซ์ และเอกสารไม่สามารถป้อนเข้าใน ADF ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้ง ADF และแผ่นคั่นกระดาษเพื่อขจัดฝุ่น ใยกระดาษ และเศษผงอื่น ๆ ที่อาจสะสมตัวในลูกกลิ้ง และทำให้เกิดปัญหาการป้อนกระดาษ หากคุณไม่ได้ใช้ ADF ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 1. ยกฝาครอบด้านบนของ ADF
  รูปภาพ : ยกฝาครอบ ADF
  ภาพ: ยกฝาครอบ ADF
 2. ดึงกลไก ADF ลงเพื่อเข้าถึงลูกกลิ้งและแผ่นคั่นกระดาษ
  รูปภาพ : ดึงกลไกของ ADF ลง
  ภาพ: ดึงกลไกของ ADF ลง
 3. ใช้ผ้าสะอาดที่ไม่มีขุยชุบน้ำบรรจุขวดหรือน้ำกลั่นให้หมาด จากนั้นบิดผ้าให้แห้ง
 4. กดผ้ากับลูกกลิ้งและหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
  รูปภาพ : ทำความสะอาดลูกกลิ้งหรือแผ่นคั่นกระดาษ
  ภาพ: ทำความสะอาดลูกกลิ้งหรือแผ่นคั่นกระดาษ
 5. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้ง 10 ถึง 15 นาที
 6. ปิดฝาครอบ ADF
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบ ADF
  ภาพ: ปิดฝาครอบ ADF
 7. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบสาย USB หรือสาย Ethernet ที่เคยเสียบต่อไว้กลับเข้าที่
 8. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
ลองพิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
แนวทางที่สี่: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์
บางครั้งอาจมีได้รับแจ้งข้อผิดพลาดว่ากระดาษติดแม้จะไม่มีกระดาษติดจริง (การแจ้งข้อบกพร่องล้มเหลว) ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อล้างข้อผิดพลาดในการแจ้งกระดาษติดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง จากนั้นลองพิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 1: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อรีเซ็ตเครื่องพิมพ์
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
    บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง
 9. รอจนกว่าการอุ่นเครื่องจะเสร็จสิ้นและเครื่องพิมพ์นิ่งและเงียบลงก่อนดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
ลองพิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ: Flag ไทย