ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Photosmart C4100 Series All-in-One - หมึกเลอะหรือเป็นเส้นริ้ว

ปัญหา
เครื่องพิมพ์ทำงานได้ปกติ แต่งานที่พิมพ์ออกมามีหมึกเลอะหรือมีเส้นริ้วของหมึก
รูปภาพ : หน้าวินิจฉัยปัญหามีรอยหมึกเลอะ
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบกระดาษที่ใช้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้กระดาษพิมพ์ที่สะอาดและไม่ยับ หากตรวจสอบมั่นใจแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
 1. กดปุ่ม Setup (ตั้งค่า)
 2. กดปุ่มลูกศรลง
 3. เลือก Clean Print Cartridge (ทำความสะอาดตลับหมึก) แล้วกดปุ่ม OK (ตกลง) เครื่องจะพิมพ์หน้าทดสอบ
 4. ตรวจสอบหน้าทดสอบ ถ้าคุณภาพงานพิมพ์ของหน้าทดสอบมีคุณภาพดีแล้ว ให้หยุดขั้นตอนการแก้ไข หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อทำความสะอาด
 5. เปิด Printer Toolbox โดยสามารถทำได้สองวิธีคือ:
  • เปิด HP Solution Center เลือกเมนูSettings (การตั้งค่า) จากเลือกเมนูย่อย Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์) และเลือก Printer Toolbox เป็นขั้นตอนสุดท้าย
  • เปิด Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และแฟกซ์)ใน แผงควบคุมของ Windows จากนั้นคลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วเลือก Properties (คุณสมบัติ) คลิก Printing Preferences (ค่าการพิมพ์) คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ) แล้วคลิกปุ่ม Printer services (บริการเครื่องพิมพ์)
 6. Printer Toolbox จะเปิดขึ้นมา ในแท็บ Device Services (บริการสำหรับอุปกรณ์) คลิกที่ Clean the Print Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ การทำความสะอาดมีด้วยกันสามระดับ นำหน้าเอกสารที่จัดพิมพ์ออกมาไปทิ้งหรือรีไซเคิล
  บันทึก
ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ หัวฉีดของตลับหมึกพิมพ์เฉพาะเมื่อคุณพบเส้นริ้วหรือรอยเปื้อนในผลงานพิมพ์ของคุณ และคุณได้ทำทั้งสามระดับการทำความสะอาดในยูทิลิตี้ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์แล้ว
  บันทึก
ห้ามทิ้งตลับหมึกพิมพ์ไว้นอกเครื่องพิมพ์เกินกว่า 30 นาที หากตลับหมึกอยู่นอกเครื่องนานเกินไป หมึกอาจแห้งและตลับหมึกอาจใช้งานไม่ได้ นอกจากนี้ ระวังอย่าให้หมึกเลอะมือหรือเสื้อผ้า
 1. รวบรวมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาด
  • ทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่น น้ำกรอง หรือน้ำดื่ม น้ำประปาจากก็อกอาจมีสิ่งเจือปนทำให้ตลับหมึกพิมพ์เสียหาย
  • สำลีก้อนหรือวัสดุเนื้อนุ่มสะอาดซึ่งไม่ทำให้มีเศษขนหรือวัสดุติดค้างที่ตลับหมึก (ใช้ที่กรองกาแฟได้)
  • แผ่นกระดาษหรือกระดาษทิชชูแผ่นใหญ่สำหรับรองตลับหมึกระหว่างการทำความสะอาด
 2. นำตลับหมึกพิมพ์ตัวหนึ่งออก แล้ววางบนกระดาษโดยให้แถบหัวฉีดหมึกหงายขึ้น
 3. ตรวจสอบพื้นที่รอบ ๆ แผ่นหัวฉีดหมึก หากคุณพบคราบหมึกหรือสิ่งสกปรกสะสม ให้ทำความสะอาดตลับหมึกดังนี้:
    บันทึก
  หากคุณไม่พบคราบหมึกหรือสิ่งสกปรกสะสมบนตลับหมึกพิมพ์ ไม่ต้องทำความสะอาด
  1. ใช้วัสดุทำความสะอาดที่ไม่มีขนจุ่มด้วยน้ำสะอาด
  2. ใช้ก้านสำลีเพื่อเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าและขอบรอบ ๆ แผ่นหัวฉีด บริเวณที่จะทำความสะอาดจะแรเงาขวางในภาพด้านล่าง เปลี่ยนวัสดุทำความสะอาดหากเลอะหรือสกปรก
     หมายเหตุ
   ห้ามสัมผัสทั้งหัวฉีดพ่นหมึก (ตรงกลางพื้นที่แรเงาด้านล่าง) หรือหน้าสัมผัสสีทองแดง การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
    รูปภาพ : การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
   1. ให้ทำความสะอาดในพื้นที่แรเงาเท่านั้น
   2. ห้ามสัมผัสโดนแผ่นหัวฉีดหมึก
   3. ห้ามสัมผัสถูกแถบสีทองแดง
 4. ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นสำหรับตลับหมึกพิมพ์อื่น ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ทั้งสอง แม้ว่าเส้นริ้วจะเป็นเพียงสีเดียว (เส้นริ้วของหมึกสีดำมักเกิดขึ้นจากเส้นใย และสิ่งสกปรกติดค้างที่ด้านล่างของตลับหมึกพิมพ์สามสี) อย่างไรก็ดี ให้ทำความสะอาดตลับหมึกเฉพาะเมื่อพบสิ่งสกปรกหรือคราบสะสมเท่านั้น หากคุณทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์อื่น ให้ใช้วัสดุทำความสะอาดที่ใหม่สด
 5. ตั้งตลับหมึกพิมพ์ทิ้งไว้ประมาณห้านาที หรือใช้ก้านสำลีใหม่เช็ดพื้นที่ที่ทำสะอาดให้แห้งก่อนที่คุณติดตั้งตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไป
หากยังไม่เคยลองเปลี่ยนตลับหมึกมาก่อนเพื่อแก้ไขปัญหา ให้ลองเปลี่ยนตลับหมึกในตอนนี้ ไปที่หัวข้อ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับตลับหมึกพิมพ์และหัวพิมพ์เพื่อตรวจสอบว่าตลับหมึกอยู่ในประกันหรือไม่

ประเทศ: Flag ไทย