ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3630, 4729 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สาย (Mac)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3639, DeskJet Ink Advantage 3635, 3636, 3638 และ DeskJet Ink Advantage 4729 All-in-One และคอมพิวเตอร์ Mac ระบบ macOS หรือ OS X
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP ของคุณบนเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ขั้นตอนเหล่านี้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก กับเราเตอร์ใหม่หรือการตั้งค่า ISP ใหม่ หรือเพื่อกู้คืนการเชื่อมต่อที่สูญหายไปเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
ขั้นตอนที่ 1: พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ
ใช้เครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่ายไร้สายโดยจะต้องเตรียมการดังนี้
 • เครือข่าย Wi-Fi 802.11 ที่ใช้การได้ เช่น เครือข่ายไร้สายในบ้าน
 • คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน ทั้งผ่าน Wi-Fi หรือสาย Ethernet
ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งและเปิดเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์จะต้องเปิดทำงานโดยใส่ระดาษและตลับหมึกไว้ก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สาย ไปที่หัวข้อ การติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ข้ามขั้นตอนนี้หากติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ไว้แล้ว
 1. หากเป็นการติดตั้งเครื่องพิมพ์แกะกล่องใหม่ ให้นำเทปป้องกันและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านนอกและด้านในของเครืองพิมพ์
 2. วางเครื่องพิมพ์บนพื้นผิวเรียบได้ระดับ ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์และกับเต้ารับไฟฟ้า จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
 3. เปิดถาดป้อนกระดาษ ใส่กระดาษ 10 - 20 แผ่น จากนั้นเลื่อนตัวนำแนวกระดาษเข้าด้านในจนชิดกับขอบกระดาษ
 4. นำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์และดึงแถบสีส้มออกเพื่อลอกเทปป้องกัน เปิดฝาช่องเปิดตลับหมึก จากนั้นติดตั้งตลับหมึกเข้าที่ช่องติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
 5. ปิดฝาช่องเปิดตลับหมึก และรอให้หน้าจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ออกมา
 6. จัดวางหน้าจัดเรียงตลับหมึกโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลงที่มุมด้านขวาหน้าของกระจกสแกน จากนั้นกดปุ่ม Start Copy Black เพื่อจัดเรียงตลับหมึก
ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ได้รับการติดตั้งและพร้อมสำหรับการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายแล้วในตอนนี้
ขั้นตอนที่ 3: คืนค่าเริ่มต้นสำหรับเครือข่ายไร้สายที่เครื่องพิมพ์ของคุณ
กดชุดปุ่มที่เครื่องพิมพ์เพื่อรีเซ็ตค่าเครือข่ายไร้สายเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. หากไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนถัดไปเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
 3. จากเครื่องพิมพ์ ให้กดค้างที่ปุ่มเปิดปิด
 4. ขณะกดที่ปุ่มเปิดปิด ให้กดปุ่ม Start Copy Black (เริ่มคัดลอกแบบขาวดำ) สองครั้ง จากนั้นกดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) สามครั้ง
 5. ปล่อยมือจากปุ่มเปิดปิด
  ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดกับปุ่มเครือข่ายไร้สายควรติดกะพริบ ทวนซ้ำขั้นตอนต่อไปนี้หากไฟสถานะเครือข่ายไร้สายไม่ติดกะพริบ
 6. ทำตามขั้นตอนต่อไปทันทีเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณมีเวลาประมาณ 120 นาทีในการสิ้นสุดการติดตั้งซอฟต์แวร์และใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สายอัตโนมัติของ HP
ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
สิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยติดตั้งซอฟต์แวร์ จากนั้นเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายไร้สายของคุณ
 1. ไปที่ 123 hp.com และพิมพ์รุ่นของเครื่องพิมพ์ (เช่น DeskJet 3635) คลิก Search (ค้นหา) แล้วคลิก Download (ดาวน์โหลด)
 2. เปิดโฟลเดอร์ Downloads (ดาวน์โหลด) จากด็อคใน Mac แล้วคลิกที่ HP Easy Start เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์
  • หาก HP Easy Start ตรวจพบเครื่องพิมพ์หลายเครื่องเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการติดตั้ง และจากนั้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • หาก HP Easy Start ไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่าย
   ถ้าตัวติดตั้งไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ไปที่ ไม่พบเครื่องพิมพ์ในระหว่างการตั้งค่าไดร์เวอร์เครือข่าย (Mac) เพื่อดูขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด
 4. หากคุณได้รับแจ้งให้เพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังคิวเครื่องพิมพ์ คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกที่เมนู Use (ใช้) หรือ Print Using (พิมพ์โดยใช้) เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณในเมนูป๊อปอัพ และจากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)
  ภาพ: ตัวอย่างหน้าต่าง Add (เพิ่ม)
 5. กลับไปที่ตัวติดตั้งของ HP เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง
ตอนนี้คุณสามารถพิมพ์ ถ่ายสำเนา หรือสแกนงานที่ต้องการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ศึกษาคำถามที่พบบ่อยในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย