ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Deskjet D1600 ซีรีส์ - ไฟแสดงการทำงานติดกะพริบ

ไฟแสดงการทำงานติดกะพริบ

ไฟแสดงการทำงาน () ที่ด้านหน้าของเครื่องมีรูปแบบไฟอื่นที่ใช้แจ้งสถานะของเครื่อง ไฟแสดงการทำงานเหล่านี้อาจดับ ติดสว่าง หรือติดกะพริบ (สว่างวูบวาบ) ตามสถานะของเครื่อง
เอกสารชุดนี้ระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไฟแสดงการทำงานบางรูปแบบพร้อมคำอธิบายและแนวทางแก้ไขปัญหา
รูปภาพ : ไฟแสดงการทำงาน
ภาพแสดงไฟแสดงการทำงานของเครื่อง
หัวข้อต่อไปนี้กล่าวถึงปัญหาที่มักพบเกี่ยวกับรูปแบบไฟแสดงการทำงานของเครื่อง หารูปแบบไฟแสดงการทำงานที่คุณพบ จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา

ปัญหา: ไฟแสดงการทำงานดับ

ไฟแสดงการทำงานดับ และข้อความ 'Product Disconnected' (เครื่องถูกตัดการเชื่อมต่อ) อาจปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์
กราฟิก: ไฟแสดงการทำงานดับ

ปัญหา: ไฟแสดงการทำงานกะพริบตามปกติ

ไฟแสดงการทำงานติดกะพริบโดยปกติ และข้อความ 'Product is ready' (เครื่องพิมพ์พร้อมทำงาน) อาจปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์
รูปภาพ : ไฟแสดงการทำงานกะพริบตามปกติ
ภาพประกอบ: ไฟแสดงการทำงานกะพริบตามปกติ

ปัญหา: ไฟแสดงการทำงานติดกะพริบอย่างรวดเร็วและมีข้อความปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์

ไฟแสดงการทำงานติดกะพริบอย่างรวดเร็วและอาจมีข้อความปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์
รูปภาพ : ไฟแสดงการทำงานติดกะพริบอย่างรวดเร็ว
ภาพประกอบ: ไฟแสดงการทำงานกะพริบอย่างรวดเร็ว
จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร หัวข้อต่อไปนี้ระบุข้อความทั่วไปที่ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ร่วมกับไฟแสดงการทำงานที่ติดกะพริบอย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาโดยค้นหาข้อความที่ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ (จากตัวเลือกต่อไปนี้) จากนั้นขยายหัวข้อเพื่อสืบค้นแนวทางแก้ไขปัญหา

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย