ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

คอมพิวเตอร์เดสก์ทอปและโน๊ตบุ๊กของ HP - การแก้ไขการตั้งค่าและปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย (WLAN) หรือผ่านเครือข่าย Wi-fi ที่ใช้ Windows 7

เอกสารนี้ใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ทอปและโน๊ตบุ๊กของ HP ที่ใช้ Windows 7
อ่านเอกสารชุดนี้หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่เข้ากับเครือข่ายไร้สายภายในบ้านหรือเครือข่าย WIFI สาธารณะ เอกสารนี้ถือว่าคุณได้กำหนดค่าอุปกรณ์ไร้สายที่จำเป็นทั้งหมดและคุณยังสามารถติดตั้งเครือข่ายไร้สายภายในบ้าน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่มีในตอนนี้คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายไร้สาย
หากคอมพิวเตอร์มีระบบปฏิบัติการอื่น หรือเคยมีเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แต่แล้วการเชื่อมต่อก็หลุดออก ดูที่เอกสาร การแก้ไขปัญหาการหลุดของอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่ออีเมลเข้ากับเครือข่ายไร้สาย ในหัวข้อ ดูเพิ่มเติม

พิจารณาตำแหน่งที่จะเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาในขั้นแรกคือ เพื่อระบุอาการโดยตรวจสอบดูว่าปัญหาเกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่ายของคอมพิวเตอร์หรือเกิดจากเครือข่ายของอินเทอร์เน็ต เพื่อเปิด Networking and Sharing Center (เครือข่ายและศูนย์การแชร์ข้อมูล) ใน Windows 7 ให้ดำเนินการดังนี้:
คลิก Start (เริ่ม) กรอกข้อความ Network and Sharing Center (เครือข่ายและศูนย์การแชร์ข้อมูล) ลงในช่องค้นหา และกด Enter
ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อระบุภาพกราฟิกแสดงสถานะของเครือข่ายที่ปรากฏขึ้นใน Network and Sharing Center (เครือข่ายและศูนย์การแชร์ข้อมูล) และใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อทำการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเปิดอยู่

เพื่อให้อะแดปเตอร์ของเครือข่ายไร้สายทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องดำเนินการสองส่วนแยกกันดังนี้ เปิดอุปกรณ์ไร้สาย จากนั้นเปิดใช้งานอุปกรณ์เพื่อส่งและรับสัญญาณ
มีหลายวิธีในการตรวจสอบสถานะของเครือข่ายไร้สายและเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากคุณใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดเพื่อปิดอุปกรณ์เครือข่าย ควรใช้วิธีการเดียวกันเพื่อเปิดใช้งาน

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเปิดใช้งานอยู่

เพื่อให้อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายทำงานได้ถูกต้อง คุณจะต้องดำเนินการสองส่วนแยกกันดังนี้ เปิดอุปกรณ์ไร้สาย จากนั้นเปิดใช้งานอุปกรณ์เพื่อส่งและรับสัญญาณ
หลังจากที่คุณตรวจสอบว่ามีไฟเข้าไปที่อุปกรณ์ไร้สาย ใฟ้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้ถูกเปิดใช้งานเพื่อส่งและรับสัญญาณ

ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายในปัจจุบัน

หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับหลายเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายที่บ้าน ธุรกิจ หรือ WIFI สาธารณะ คอมพิวเตอร์อาจจะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ไม่ถูกต้องหรือใช้การตั้งค่าความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง

ทดสอบส่วนประกอบแต่ละรายการ

เนื่องจากเอกสารชุดนี้ได้ระบุถึงการแก้ไขปัญหาในขณะตั้งค่าเครือข่ายไร้สายใหม่ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการทดสอบส่วนประกอบแต่ละรายการโดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับส่วนประกอบต่างๆ แบบชั่วคราวโดยการใช้สายเครือข่ายหรือติดตั้งไดรเวอร์ที่อัพเดต

ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายขั้นสูง

หากคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายในบางครั้ง แต่ในตอนนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์เครือข่ายไร้สายหรือโมเด็ม ISP หรือ DSL ได้และคุณได้ทำการแก้ไขปัญหาในก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมด ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากจำเป็นให้ติดต่อ HP เพื่อขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย