ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ HP - ข้อผิดพลาด: ไม่มีอุปกรณ์เสียงติดตั้งไว้ (Windows 8, 7 และ Vista)

เอกสารนี้ใช้กับ PC โน๊ตบุ๊ก HP ระบบ Windows 8, 7 และ Vista
ปัญหาระบบเสียงอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อย่างไรก็ดี เอกสารชุดนี้จะระบุเพียงแค่ปัญหาของระบบเสียงที่เกี่ยวข้องกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • 'ไม่มีอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณเสียงติดตั้ง'
 • 'ระบบเสียงไม่ทำงาน'
การแก้ไขข้อผิดพลาด
บางครั้งข้อความแสดงข้อผิดพลาด เช่น 'ไม่มีอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณเสียงติดตั้ง' หรือ 'ระบบเสียงไม่ทำงาน' เกิดขึ้นเมื่อเปิดตัวควบคุมระดับเสียง โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนระดับเสียงจากถาดระบบ
แก้ไขข้อผิดพลาดโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มใช้บริการเสียงของ Windows
 1. คลิกที่ Start (เริ่ม) พิมพ์ services.msc ในฟิลด์ค้นหา และจากนั้นเลือก services.msc จากรายการที่ปรากฏขึ้นเพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม
 2. อนุญาตให้การดำเนินการต่อ เมื่อได้รับการสอบถาม
 3. เลื่อนรายการลงเพื่อเลือก Windows Audio, คลิกขวาเพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นคลิก Start (เริ่ม)
  รูปภาพ : การเริ่มต้นบริการ Windows Audio
 4. คลิกขวาที่ Windows Audio, คลิก Properties (คุณสมบัติ) จากนั้นตรวจสอบว่า Startup Type (ชนิดการเริ่มต้น) ถูกตั้งเป็นแบบ Automatic (อัตโนมัติ)
  บริการ Windows Audio จะทำงานในตอนนี้ ควรปิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย