ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ HP - โปรแกรมซอฟต์แวร์บางตัวอาจทำให้ Windows เริ่มต้นหรือทำงานได้ช้าลง

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ HP ในระบบ Windows 7 และ Vista
โปรแกรมบางตัวติดตั้งส่วนประกอบเข้าไปในลำดับการเริ่มต้นของ Windows ที่จะทำให้ Windows เริ่มต้นหรือทำงานได้ช้าลง โปรแกรมเหล่านี้บางตัวได้ถูกเขียนมาไม่ดีและบางตัวได้ถูกออกแบบมาให้ขัดแย้งกับโปรแกรมหรือส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ Windows ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อระบุและกำจัดโปรแกรมที่มีผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์

ลบซอฟต์แวร์อันตรายโดยการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ซอฟต์แวร์อันตรายประกอบไปด้วยไวรัส โทรจัน หนอนไวรัส สปายแวร์ และแอดแวร์ที่ติดตั้งตัวมันเองในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว ไฟล์ซอฟต์แวร์เหล่านี้ไม่สามารถลบออกได้ง่ายเหมือนกับโปรแกรมปกติทั่วไปที่ใช้ฟังก์ชั่นการเพิ่มหรือลบโปรแกรม
ดูที่ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ติดตั้งในเครื่องของคุณ

ใช้ System Configuration (การกำหนดค่าระบบ) เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมโหลดในขณะเริ่มต้น

ดูวิดีโอการใช้ System Config (การกำหนดค่าระบบ) สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7

ลบโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องการออก

หาก Windows ทำงานช้า ให้วินิจฉัยปัญหาโดยการใช้ยูทิลิตี้ System Configuration (การกำหนดค่าระบบ) (MSCONFIG) เพื่อระบุและลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการออก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงานของ Windows โดยใช้ส่วนประกอบที่จำเป็นขั้นต่ำในการเปิดใช้งาน จากนั้นระบุและลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการออก
 1. คลิก Start (เริ่ม)
 2. ในช่อง Search (ค้นหา) ให้พิมพ์ msconfig และเมื่อตัวเลือกปรากฏขึ้นในเมนู กด Enter
 3. ในหน้าต่าง System Configuration (การกำหนดค่าระบบ) คลิกที่แท็บ Startup (เริ่มต้น)
 4. ทำรายการที่เลือกไว้ทั้งหมดเป็นรายการเริ่มต้น
 5. คลิกที่แท็บ General (ทั่วไป) จากนั้นเลือก Selective Startup (เริ่มต้นตามที่กำหนด) ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ Load startup items (โหลดรายการเริ่มต้น)
 6. คลิก Apply (ใช้) และอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นใหม่ Windows Vista จะเริ่มต้นใหม่เฉพาะโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานพื้นหลังเท่านั้น
  บันทึก
  การเริ่มต้นใหม่คอมพิวเตอร์หมายความว่าคุณจะสูญเสียหน้าความช่วยเหลือของเอกสารชุดนี้ คุณอาจจะต้องการพิมพ์เอกสารนี้ก่อนดำเนินการต่อไป
เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงาน ทดสอบโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ตามปกติเพื่อตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • หากโปรแกรมที่จำเป็นไม่เริ่มการทำงาน ให้ทำเครื่องหมายในช่องที่ติดกับชื่อซอฟต์แวร์ และทำการวินิจฉัยต่อไป
 • ค้นหาข้อมูลของโปรแกรมที่ไม่เริ่มทำงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีโปรแกรมที่คุณต้องการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจเปิดใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้เมื่อต้องการโดยการตรวจสอบที่ช่องทำเครื่องหมายในแท็บ Startup (เริ่มต้น) ตามที่ระบุในข้างต้น
ด้านล่างเป็นรายการแอพพลิเคชั่นที่ผ่านทดสอบของ HP ที่ ไม่ ควรลบออกจากรายการ Startup (เริ่มต้น) ในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ HP โปรแกรมอื่นๆ อาจถูกลบออกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานโดยยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องด้านหน้าของชื่อโปรแกรม
 • hpcmpmgr
 • HPWuSchd2
 • cpqset
 • ctfmon
 • ccApp
หากคุณพอใจกับประสิทธิภาพการทำงาน ไม่จำเป็นต้องทำการวินิจฉัยเพิ่มเติม

ลบโปรแกรมที่ไม่ค่อยได้ใช้งานออก

ประสิทธิภาพการทำงานของโน๊ตบุ๊กของคุณสามารถปรับปรุงได้โดยการลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการและที่ไม่ค่อยได้ใช้งานออก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องการออกเพื่อเพิ่มพี้นที่ดิสก์ และเรียกใช้ยูทิลิตี้ดิสก์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงความเร็วในการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟ

ดูวิดีโอการถอนการติดตั้งโปรแกรมใน Windows 7

 1. คลิก Start (เริ่ม) พิมพ์ uninstall ในช่องค้นหาแล้วเลือก Uninstall a program (ถอนการติดตั้งโปรแกรม) จากรายการค้นหา
 2. เลื่อนดูรายการโปรแกรมและเลือกชื่อของโปรแกรมที่ไม่ต้องการ จากนั้นคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) ทำตามคำแนะนำการถอนการติดตั้งเพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรม
หลังจากที่ถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ต้องการออกทั้งหมด ให้เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อการรักษาฮาร์ดไดรฟ์
 1. คลิก Start (เริ่ม) คลิก Computer (คอมพิวเตอร์) จากนั้น คลิกขวาที่ไอคอนฮาร์ดไดรฟ์ (โดยปกติจะเป็น (c:))
 2. เลือก Properties (คุณสมบัติ) จากเมนูแบบเลื่อนลงและดูข้อมูลการใช้ไดร์ฟในแท็บทั่วไป
 3. เลือกแท็บเครื่องมือ และเรียกใช้เครื่องมือบำรุงรักษานี้:
  • Error-checking (การตรวจสอบข้อผิดพลาด) จะทำการตรวจสอบไดรฟ์จากไฟล์ที่เสียหายและในส่วนที่เสียหาย
  • Defragmentation (การจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ใหม่) จะจัดเรียงในลักษณะที่ไฟล์และโปรแกรมของคุณใช้พื้นที่บนฮาร์ดไดรฟ์ได้อย่างประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  ดู ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่

หลังจากที่ได้ดำเนินการตามวิธีการที่ระบุไว้ทั้งหมดในเอกสารชุดนี้และหลังจากที่ได้พิจารณาในรายการขั้นตอนเพิ่มเติมในหัวข้อการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง คุณอาจตัดสินใจที่จะทำการสำรองข้อมูลของคุณและติดตั้ง Windows อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นทางเลือกสุดท้าย
  คำเตือน
ข้อมูลส่วนตัวและซอฟต์แวร์ใดๆ ที่คุณติดตั้งในโน๊ตบุ๊กจะสูญหายในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการอีกครั้ง HP ขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดก่อนเริ่มกระบวนการนี้
การดำเนินการดังกล่าว คุณจะต้องใช้แผ่นดิสก์กู้คืนระบบที่คุณได้สร้างขึ้นหลังจากที่คุณได้รับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของคุณ ดู ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการใช้ดิสก์กู้คืนระบบโดยการใช้ HP Recovery Manager

ทรัพยากรระบบ

ดูวิดีโอ ทรัพยากรระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานใน Windows


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย