ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Officejet 8600 - ข้อความ 'Printer Failure' (ข้อผิดพลาดเครื่องพิมพ์) (อาจแสดงพร้อมกับ '0x61xxxxxx')

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่นต่อไปนี้
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8600 ซีรีส์
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8615 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8630 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One (N911a)
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8616 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8640 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One (N911g)
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8650 e-All-in-One
HP Officejet Pro 8600 Premium e-All-in-One (N911n)
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8625 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8660 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Printer Failure (เครื่องพิมพ์มีปัญหา) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งานออกมา ข้อความนี้ยังอาจประกอบไปด้วยรหัสข้อผิดพลาดเช่น 0x610000f6 หรือ 0x61xxxxxx (โดยที่ 'x' แต่ละตำแหน่งอาจเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข)
ตัวอย่างข้อความที่มีรหัสข้อผิดพลาด
ตัวอย่างข้อความที่ไม่มีรหัสข้อผิดพลาด
Printer Failure (เครื่องพิมพ์มีปัญหา)
Printer Failure (เครื่องพิมพ์มีปัญหา)
มีปัญหากับเครื่องพิมพ์หรือระบบหมึก ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากปัญหายังมีอยู่ โปรดติดต่อ HP 0x610000f6
มีปัญหากับเครื่องพิมพ์หรือระบบหมึก ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากปัญหายังมีอยู่ โปรดติดต่อ HP
แนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อความของคุณมีรหัสข้อผิดพลาดอยู่หรือไม่ เลือกจากชนิดข้อความต่อไปนี้เพื่อดูขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย