ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องโน้ตบุ๊ก HP - มีข้อผิดพลาดหน้าจอสีฟ้า "Unmountable_Boot_Volume" เกิดขึ้นระหว่างเริ่มทำงานหรือบู๊ต (Windows XP)

โน้ตบุ๊ก HP ที่ใช้ Microsoft Windows XP โดยไม่ได้ติดตั้ง XP Service Pack 2 อาจแสดงข้อผิดพลาดขณะเริ่มการทำงานขึ้นดังต่อไปนี้:
STOP 0x000000ED (0xaaaaaaaa,0xbbbbbbbb,0xcccccccc,0xdddddddd) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
ข้อผิดพลาดนี้มีสาเหตุมาจากการที่ Windows XP ติดต่อกับฮาร์ดไดรฟ์ในระหว่างมีการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด โดยในบางครั้ง หากข้อมูลในแคชไม่ได้ถูกเขียนลงในไดรฟ์อย่างถูกต้อง อาจทำให้มีข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นหลังจากรีสตาร์ทโน้ตบุ๊ก
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหน้าจอสีฟ้า "Unmountable_Boot_Volume" ดังกล่าว คุณควรดำเนินการดังนี้:
 1. ล้างข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเบื้องต้น และเรียกใช้คำสั่งตรวจสอบดิสก์ (CHKDSK)
 2. ติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก
 3. หากจำเป็น ให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ XP ใหม่อีกครั้ง
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจาก Microsoft เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด ดูที่หัวข้อ การหยุดข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x000000ED เมื่อมีไดรฟ์ IDE ที่เปิดใช้งานแคชเชื่อมต่ออยู่(ภาษาอังกฤษ) และบทความสนับสนุนและช่วยเหลือของ Microsoft และ Unmountable Boot Volume (ภาษาอังกฤษ)

ตัวเลือก 1: ล้างข้อผิดพลาด Unmountable_Boot_Volume เบื้องต้น

การแก้ไขในขั้นแรกที่คุณควรดำเนินการคือการข้ามผ่านหน้าจอข้อความแจ้งข้อผิดพลาดไปและเรียกใช้คำสั่ง CHKDSK /R เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถบู๊ตเข้าสู่ Windows ได้ คุณอาจข้ามหน้าจอข้อความแจ้งข้อผิดพลาดโดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจังหวะที่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างเริ่มการทำงาน ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด และถอดอุปกรณ์ USB ทั้งหมดออก
 • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และหากมีตัวเลือกปรากฏขึ้นให้คุณเลือก Boot into Windows XP หรือ Start the Recovery Console ให้เลือกRecovery Console บู๊ตเข้าสู่ Safe Mode จาก นั้นเปิดหน้าต่างคำสั่งและเรียกใช้ CHKDSK /R
 • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม f8 เพื่อบู๊ตเข้าสู่ Safe Mode จากนั้นเปิดหน้าต่างคำสั่ง และเรียกใช้ CHKDSK /R
 • หากคุณมีผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ก XP รุ่นใหม่ซึ่งมี HP Recovery Manager ในไดรฟ์ D: พาร์ติชันฮาร์ดไดรฟ์ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม F11 เพื่อเรียกใช้ HP Recovery Managerเลือก Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง) เมื่อได้รับแจ้ง ให้เปิดหน้าต่างคำสั่ง และเรียกใช้ CHKDSK /R
 • หากคุณมีแผ่นดิสก์ระบบปฏิบัติการของ HP ที่ให้มาพร้อมกับโน้ตบุ๊ก XP รุ่นเก่า หรือมีแผ่นดิสก์ Windows XP ที่วางจำหน่ายปลีก ให้ใช้ตัวเลือก 1 เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ เลือก Recovery Console (คอนโซลการกู้คืน) และจากนั้น เรียกใช้ CHKDSK /R
 • หากคุณมีแผ่นดิสก์ HP Recovery ที่ให้มาพร้อมกับโน้ตบุ๊ก XP รุ่นใหม่ และคุณไม่สามารถเรียกใช้ HP Recovery Manager จากฮาร์ดดิสก์ได้ คุณจำเป็นจะต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ XP ใหม่และติดตั้ง XP Service Pack 2
บันทึก
แผ่นดิสก์ HP Recovery ไม่มี Recovery Console แต่สามารถใช้เพื่อกู้คืน XP ต้นฉบับบนฮาร์ดไดรฟ์ได้ หากแผ่นดิสก์ของคุณสูญหายหรือหาไม่พบ โปรดดูหัวข้อ เครื่องพีซี HP - ต้องการแผ่นดิสก์กู้ข้อมูล (ภาษาอังกฤษ) เพื่อสั่งซื้อแผ่นดิสก์แผ่นใหม่
หลังจากคอมพิวเตอร์สามารถบู๊ตเข้าสู่ Windows XP ได้แล้ว คุณสามารถป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้งได้โดยการเรียกใช้ยูทิลิตี้ Windows Update และติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 ขึ้นไป

เรียกใช้ CHKDSK /R จาก Recovery Console

หากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเริ่มทำงานใน Safe Mode (f8) และจะไม่สามารถเริ่มการทำงานของ Recovery Manager (f11) อาจต้องเริ่มการทำงานของ Windows Recovery Console และจากนั้น เรียกใช้คำสั่ง CHKDSK /R เพื่อล้างข้อผิดพลาด Unmountable_Boot_Volume เบื้องต้น ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเรียกใช้หน้าต่างคำสั่งเพื่อใช้งาน Recovery Console หลังจากที่คุณเปิดหน้าต่างคำสั่งใน Windows XP คำแนะนำในการใช้คำสั่งตรวจสอบแผ่นดิสก์ (CHKDSK /R) จะเหมือนเดิม
 1. ใส่แผ่นดิสก์ระบบปฏิบัติการของ HP หรือแผ่น OS ที่วางจำหน่ายปลีกลงไปในไดร์ฟ CD หรือ DVD และกดปุ่มเปิดปิดเพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์
 2. เมื่อได้รับการแจ้ง ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อ บูทจากแผ่น CD หรือ DVD
 3. หน้าจอสีฟ้าจะปรากฏขึ้น และจะมีไฟล์หลายไฟล์โหลดขึ้นมา กระบวนการโหลดนี้อาจใช้เวลาหนึ่งนาทีหรือมากกว่าจึงจะเสร็จสิ้น
 4. เมื่อเมนูการตั้งค่าปรากฏขึ้นบนหน้าจอสีฟ้า กด R เพื่อเลือกตัวเลือก Repair a Windows XP installation (ซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP)
  การเลือกตัวเลือกนี้จะเป็นการเปิดหน้าต่างคำสั่งขึ้นมา
  หากคอมพิวเตอร์บู๊ตเข้าสู่ windows แล้ว คุณสามารถคลิก Start (เริ่ม) เลือก Run (เรียกใช้) พิมพ์คำว่า CMD จากนั้นกดปุ่ม enter ☺เพื่อเปิดหน้าต่างคำสั่ง
  รูปภาพ : หน้าต่าง Command Prompt (พร้อมท์คำสั่ง)
  ภาพพร้อมท์คำสั่ง
 5. ที่พร้อมท์ C:\ พิมพ์คำว่า CHKDSK /R และกดปุ่ม enter กระบวนการซ่อมแซมนี้อาจใช้เวลา 30-60 นาที ขึ้นกับขนาดของฮาร์ดไดรฟ์และสิ่งที่จำเป็นต้องซ่อม
 6. หลังจากคำสั่ง CHKDSK แสดงผลของการดำเนินการแล้ว ให้พิมพ์คำว่า exit ที่พร้อมท์ C: แล้วกดปุ่ม Enter
 7. Windows จะเริ่มการทำงาน นำแผ่น CD หรือ DVD ออก และปล่อยให้ Windows เริ่มการทำงานตามปกติ
การดำเนินการนี้สามารถแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดเบื้องต้นได้

ตัวเลือก 2: ติดตั้งระบบปฏิบัติการอีกครั้งในกรณีที่จำเป็น

ตัวเลือกนี้จำเป็นเฉพาะในกรณีที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถบู๊ตเข้าไปยัง Windows ได้ หรือกรณีที่คุณไม่สามารถเรียกใช้หน้าต่างบรรทัดคำสั่ง (command line) ได้ คุณจะต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ XP รวมทั้งไดรเวอร์ แอพพลิเคชั่น และข้อมูลอัพเดททั้งหมด
  คำเตือน
ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในโน้ตบุ๊กจะสูญหายในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งหรือการกู้คืน HP Recovery Manager จะแจ้งให้คุณสร้างสำเนาสำรองของเอกสารและโฟลเดอร์ก่อนที่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการ แผ่นดิสก์ติดตั้ง XP ที่วางจำหน่ายปลีกจะไม่แสดงพร้อมท์ให้สำรองข้อมูลไฟล์สำคัญ

ติดตั้งระบบปฏิบัติการอีกครั้ง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP อีกครั้งโดยใช้แผ่นดิสก์ติดตั้งระบบปฏิบัติการของ HP หรือแผ่นดิสก์ติดตั้งของ Microsoft ที่วางจำหน่ายปลีก
 1. ต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับเครื่องโน้ตบุ๊ก
 2. ใส่แผ่นดิสก์ติดตั้งของ HP หรือ Microsoft XP เข้าไปในไดร์ฟ CD หรือ DVD และกดปุ่มเปิดปิดเพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์
 3. เมื่อได้รับการแจ้ง ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อ บูทจากแผ่น CD หรือ DVD
 4. หน้าจอสีฟ้าจะปรากฏขึ้น และจะมีไฟล์หลายไฟล์โหลดขึ้นมา กระบวนการโหลดนี้อาจใช้เวลาหนึ่งนาทีหรือมากกว่าจึงจะเสร็จสิ้น
 5. ในเมนูการตั้งค่าสีน้ำเงิน กดปุ่ม Enter เพื่อดำเนินการต่อ
 6. กดปุ่ม f8 เพื่อยอมรับข้อตกลงการให้สิทธิ์การใช้งานและดำเนินการต่อ
 7. เมื่อหน้าต่างการตั้งค่าปรากฏขึ้น กดปุ่ม Esc เพื่อดำเนินการติดตั้งสำเนาของระบบปฏิบัติการใหม่โดยไม่ต้องมีการซ่อมแซม
 8. กดปุ่ม Enter เพื่อตั้งค่าระบบปฏิบัติการ
 9. กดปุ่ม C เพื่อทำการตั้งค่าต่อไปโดยใช้พาร์ติชันที่เลือกไว้
 10. เลือกFormat the partition using the NTFS file system (Quick) (ฟอร์แมตพาร์ติชั่นโดยใช้ระบบไฟล์ NTFS (Quick)) โดยใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง จากนั้นกด Enter
 11. จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นว่าการฟอร์แมตไดรฟ์นี้จะลบไฟล์ปัจจุบันทั้งหมดทิ้ง
  1. กดปุ่ม ESC หากต้องการยกเลิกการฟอร์แมต
  2. กด F เพื่อฟอร์แมตไดรฟ์
หลังจากที่ฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟแล้ว ระบบจะเริ่มการติดตั้ง Windows XP ขั้นตอนการติดตั้งนี้อาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ โน้ตบุ๊กจะมีการรีสตาร์ทหลายครั้งในระหว่างนี้ และจะแสดงหน้าจอ เดสก์ทอปของ Windows แต่ขั้นตอนในการกำหนดค่ายังไม่เสร็จสิ้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อกำหนดการตั้งค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การกำหนดค่าจะเสร็จสิ้นเมื่อได้รับแจ้งให้ล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์
บันทึก
หากได้รับแจ้งให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Windows กรุณาดู Microsoft Certificate of Authenticity ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของโน้ตบุ๊ก
หากเครื่องรุ่นของคุณมีแผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ HP ของ XP คุณอาจจะมีแผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืนไดร์เวอร์อยู่แล้ว ซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้ไดร์เวอร์เพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ ทั้งหมดหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ ใส่แผ่นดิสก์การกู้คืนไดร์เวอร์ของ HP เข้าไปในไดร์ฟออพติคอล และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ดูหัวข้อ เครื่องโน้ตบุ๊ก HP - การกู้คืนแอพพลิเคชั่นโดยการใช้แผ่นการกู้คืนไดร์เวอร์และแอพพลิเคชั่น (2001 ถึง 2005) (ภาษาอังกฤษ)

กู้คืนระบบปฏิบัติการ XP

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกู้คืนระบบ Windows XP เดิมโดยใช้แผ่นกู้คืนของ HP ที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวเองโดยใช้ Recovery Manager หรือสั่งซื้อจาก HP
ดูคำแนะนำการกู้คืนระบบโดยละเอียดสำหรับเครื่องรุ่นของคุณได้ในหัวข้อ ภาพรวมของการซ่อมหรือติดตั้งระบบปฏิบัติการซ้ำ (ภาษาอังกฤษ)
 1. ต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับเครื่องโน้ตบุ๊ก
 2. ใส่แผ่นดิสก์กู้ข้อมูลของ HP เข้าไปในไดร์ฟ CD หรือ DVD และกดปุ่มเปิดปิดเพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์
 3. เมื่อได้รับการแจ้ง ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อ บูทจากแผ่น CD หรือ DVD
 4. หน้าจอ Recovery Manager จกแสดงรายการตัวเลือกขึ้นมา
 5. หากได้รับแจ้งให้สำรองข้อมูลไฟล์สำคัญ ใส่แผ่น CD หรือ DVD เปล่าเข้าไปในไดรฟ์ออพติคอล จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสำรองไฟล์
 6. หากได้รับแจ้งให่กู้คืนระบบปฏิบัติการ คลิกที่ Next (ถัดไป)
 7. เมื่อมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นว่าการฟอร์แมตไดรฟ์นี้จะลบไฟล์ปัจจุบันทั้งหมดทิ้ง คลิก Next (ถัดไป) เพื่อยืนยัน
กระบวนการกู้คืนโดยใช้แผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืนของ HP จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านี้ โน้ตบุ๊กจะมีการรีสตาร์ทหลายครั้ง และจะแสดงหน้าจอเดสก์ทอปของ Windows เป็นเวลาหลายนาที แต่ขั้นตอนในการกู้คืนระบบและปรับตั้งค่ายังไม่เสร็จสิ้น
โดยจะใช้เวลาในการแตกไฟล์และติดตั้งโปรแกรมและไฟล์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งโน้ตบุ๊ก HP เดิมทั้งหมด ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อกำหนดการตั้งค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การกู้คืนระบบจะเสร็จสิ้นเมื่อได้รับแจ้งให้ล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย