ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 5600 All-in-One และ the HP PSC 1400 All-in-One ซีรีส์- การแก้ไขปัญหาคราบหมึกเลอะหรือเส้นริ้วของหมึก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 5605, 5607, 5608, 5609, 5610, 5610v, 5610xi, 5615, 5679, 5680 All-in-One และ HP PSC 1401, 1402, 1403, 1406, 1408, 1410, 1410v, 1410xi, 1415 และ 1417 All-in-One

ปัญหา

เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน แต่เอาท์พุทที่พิมพ์ออกมาแสดงคราบหมึกเลอะหรือเส้นริ้วของหมึก
รูปภาพ : งานพิมพ์แสดงคราบหมึกเลอะ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบกระดาษ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจัดพิมพ์บนกระดาษใหม่ ไม่ยับย่น หากคุณมั่นใจดังกล่าว ให้ไปขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: เรียกใช้ยูทิลิตี้ล้างตลับหมึก

 1. เปิดPrinter Toolbox
 2. เปิด Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และแฟกซ์) จากแผงควบคุมของ Windowsจากนั้นคลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก Properties(คุณสมบัติ) คลิก Printing Preferences (ค่าปรับแต่งการพิมพ์) คลิกที่แท็บ Services ( บริการ) จากนั้นไอคอน Service This Device (ให้บริการอุปกรณ์นี้ )
 3. Printer Toolboxจะเปิดขึ้นมา จากแท็บ Device Services (บริการ อุปกรณ์ ) คลิก Clean the Print Cartridges (ล้างตลับหมึกพิมพ์) จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ มีสามระดับการทำความสะอาดสามารถใช้ได้ ทิ้งหรือรีไซเคิลหน้าเอกสารที่จัดพิมพ์ออกมา

ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ หัวฉีดพ่นของตลับหมึกพิมพ์

บันทึก
ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ หัวฉีดของตลับหมึกพิมพ์เฉพาะเมื่อคุณพบเส้นริ้วหรือรอยเปื้อนในผลงานพิมพ์ของคุณ และคุณได้ทำทั้งสามระดับการทำความสะอาดในยูทิลิตี้ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์แล้ว
บันทึก
ห้ามทิ้งตลับหมึกพิมพ์ไว้นอกเครื่องพิมพ์เกินกว่า 30 นาที หากตลับหมึกอยู่นอกเครื่องนานเกินไป หมึกอาจแห้งและตลับหมึกอาจใช้งานไม่ได้ นอกจากนี้ ระวังอย่าให้หมึกเลอะมือหรือเสื้อผ้า
 1. รวบรวมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาด
  • ทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่น น้ำกรอง หรือน้ำดื่ม น้ำประปาจากก็อกอาจมีสิ่งเจือปนทำให้ตลับหมึกพิมพ์เสียหาย
  • สำลีก้อนหรือวัสดุเนื้อนุ่มสะอาดซึ่งไม่ทำให้มีเศษขนหรือวัสดุติดค้างที่ตลับหมึก (ใช้ที่กรองกาแฟได้)
  • แผ่นกระดาษหรือกระดาษทิชชูแผ่นใหญ่สำหรับรองตลับหมึกระหว่างการทำความสะอาด
 2. นำตลับหมึกพิมพ์ตัวหนึ่งออก แล้ววางบนกระดาษโดยให้แถบหัวฉีดหมึกหงายขึ้น
 3. ตรวจสอบพื้นที่รอบ ๆ แผ่นหัวฉีดหมึก หากคุณพบคราบหมึกหรือสิ่งสกปรกสะสม ให้ทำความสะอาดตลับหมึกดังนี้:
  บันทึก
  หากคุณไม่พบคราบหมึกหรือสิ่งสกปรกสะสมบนตลับหมึกพิมพ์ ไม่ต้องทำความสะอาด
  1. ใช้วัสดุทำความสะอาดที่ไม่มีขนจุ่มด้วยน้ำสะอาด
  2. ใช้ก้านสำลีเพื่อเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าและขอบรอบ ๆ แผ่นหัวฉีด บริเวณที่จะทำความสะอาดจะแรเงาขวางในภาพด้านล่าง เปลี่ยนวัสดุทำความสะอาดหากเลอะหรือสกปรก
     หมายเหตุ
   ห้ามสัมผัสทั้งหัวฉีดพ่นหมึก (ตรงกลางพื้นที่แรเงาด้านล่าง) หรือหน้าสัมผัสสีทองแดง การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
    รูปภาพ : การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
   1. ให้ทำความสะอาดในพื้นที่แรเงาเท่านั้น
   2. ห้ามสัมผัสโดนแผ่นหัวฉีดหมึก
   3. ห้ามสัมผัสถูกแถบสีทองแดง
 4. ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นสำหรับตลับหมึกพิมพ์อื่น ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ทั้งสอง แม้ว่าเส้นริ้วจะเป็นเพียงสีเดียว (เส้นริ้วของหมึกสีดำมักเกิดขึ้นจากเส้นใย และสิ่งสกปรกติดค้างที่ด้านล่างของตลับหมึกพิมพ์สามสี) อย่างไรก็ดี ให้ทำความสะอาดตลับหมึกเฉพาะเมื่อพบสิ่งสกปรกหรือคราบสะสมเท่านั้น หากคุณทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์อื่น ให้ใช้วัสดุทำความสะอาดที่ใหม่สด
 5. ตั้งตลับหมึกพิมพ์ทิ้งไว้ประมาณห้านาที หรือใช้ก้านสำลีใหม่เช็ดพื้นที่ที่ทำสะอาดให้แห้งก่อนที่คุณติดตั้งตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไป

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

หากยังไม่เคยลองเปลี่ยนตลับหมึกมาก่อนเพื่อแก้ไขปัญหา ให้ลองเปลี่ยนตลับหมึกในตอนนี้ ไปที่หัวข้อ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับตลับหมึกพิมพ์และหัวพิมพ์เพื่อตรวจสอบว่าตลับหมึกอยู่ในประกันหรือไม่

วิธีการป้องกันเส้นขาดหายหรือเป็นริ้ว

เส้นขาดหายหรือเส้นริ้วเกิดขึ้นเมื่อหัวฉีดของตลับหมึกแห้ง หรือ เมื่อตลับหมึกใกล้หมดหมึก
 • ห้ามลอกเทปป้องกันออกจากตลับหมึกใหม่จนกว่าจะมีการติดตั้งเพื่อใช้งาน หลังจากลอกเทปออก ห้ามติดกลับเข้าไปใหม่
 • หลังจากที่คุณลอกเทปออก ห้ามให้มีอะไรสัมผัสโดนหัวฉีด
 • พิมพ์งานอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อให้ตลับหมึกอยู่ในสภาพปกติ
 • ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่มที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์แทนการถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์เสมอ การปิดเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องช่วยให้ปกป้องตลับหมึกพิมพ์
 • หากคุณมีการนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ชั่วคราว (ตัวอย่างเช่น การนำตลับหมึกสีดำออกเพื่อทำการติดตั้งตลับหมึกภาพถ่าย) ให้เก็บไว้ในที่ป้องกันตลับหมึก
 • หากคุณไม่มีที่ป้องกันตลับหมึกและจำเป็นต้องนำตลับหมึกพิมพ์ออกชั่วคราว ให้เก็บไว้ในกล่องพลาสติกมีฝาปิด ให้แน่ใจว่าอย่าให้อะไรสัมผัสโดนหัวฉีด อย่าใช้ถุงพลาสติก หากต้องการจัดเก็บตลับหมึกในกล่องเป็นเวลานาน ให้วางตลับหมึกสีโดยหันหัวฉีดลง และตลับหมึกสีดำโดยหันหัวฉีดขึ้น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย