ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

ไฟติดกะพริบที่เครื่องพิมพ์ HP PSC 1200, 1310, 1340 และ 1350 All-in-One

ไฟกะพริบ
เนื้อหาต่อไปนี้กล่าวถึงสถานะไฟติดกะพริบที่ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม และแนวทางแก้ไขสำหรับรูปแบบปัญหาแต่ละแบบที่แจ้ง หารูปแบบไฟกระพริบที่คุณได้พบ จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา
  บันทึก
ข้อความ E ยังอาจปรากฏขึ้นที่ส่วนแสดงผล Copies (สำเนา) ข้อความ E มักใช้เพื่อแจ้งว่าเครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดขึ้น แต่ข้อความ E ไม่ได้มีผลต่อการตีความไฟติดกะพริบ โดยอาจละเว้นไม่ต้องพิจารณาระหว่างการแก้ไขปัญหา
  รูปภาพ : แผงควบคุมของ HP PSC 1200, 1310, 1340 และ 1350 พร้อมไฟสถานะ
  ภาพแผงควบคุมเครื่องพร้อมไฟสถานะ
 1. ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ
 2. ไฟตรวจสอบกระดาษ
 3. ไฟตรวจสอบตลับหมึก
 4. จอแสดงผลการถ่ายสำเนา (อาจมีข้อความ 'E' ร่วมด้วย)
 5. ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ
 6. ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี
  บันทึก
อาจมีวิธีการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธีสำหรับรูปแบบไฟกระพริบบางประเภท หลังจากที่คุณพบบรูปแบบที่ตรงกับที่ไฟกระพริบของคุณ ให้ลองทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาตามลำดับที่แจ้งจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้
ปัญหา: ไฟแสดงสถานะทั้งหมดดับลง
ในสภาวะปกติ ไฟสถานะต่อไปนี้เกิดขึ้นที่แผงควบคุม:
 • ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ: ดับ
 • ไฟตรวจสอบกระดาษ: ดับ
 • ไฟตรวจสอบตลับหมึก: ดับ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ: ดับ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี: ดับ
รูปภาพ : ไฟแสดงสถานะทั้งหมดดับลง
ภาพแผงควบคุมเครื่องพร้อมไฟสถานะทั้งหมดที่ดับอยู่
ปัญหา: ไฟการเปิด/ดำเนินการต่อ เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ และเริ่มถ่ายสำเนาสี ติดสว่าง
ในสภาวะปกติ ไฟสถานะต่อไปนี้เกิดขึ้นที่แผงควบคุม:
 • ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ: ติด
 • ไฟตรวจสอบกระดาษ: ดับ
 • ไฟตรวจสอบตลับหมึก: ดับ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ: ติด
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี: ติด
รูปภาพ : ไฟการเปิด/ดำเนินการต่อ เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ และเริ่มถ่ายสำเนาสี ติดสว่าง
ภาพแผงควบคุมผลิตภัณฑ์พร้อมไฟเปิด/ดำเนินการต่อ เริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ เริ่มการถ่ายสำเนาสีที่ติดสว่างอยู่
ปัญหา: ไฟเปิด/ดำเนินการต่อติดกะพริบ
ในสภาวะปกติ ไฟสถานะต่อไปนี้เกิดขึ้นที่แผงควบคุม:
 • ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ: กะพริบ
 • ไฟตรวจสอบกระดาษ: ดับ
 • ไฟตรวจสอบตลับหมึก: ดับ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ: ติด
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี: ติด
รูปภาพ : ไฟเปิด/ดำเนินการต่อติดกะพริบ
ภาพแผงควบคุมเครื่องพร้อมไฟเปิดปิด/ดำเนินการต่อติดกะพริบ
ปัญหา: ไฟปุ่มเปิด/ดำเนินการต่อและเริ่มการคัดลอกขาวดำติดกะพริบ
ในสภาวะปกติ ไฟสถานะต่อไปนี้เกิดขึ้นที่แผงควบคุม:
 • ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ: กะพริบ
 • ไฟตรวจสอบกระดาษ: ดับ
 • ไฟตรวจสอบตลับหมึก: ดับ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ: กะพริบ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี: ติด
รูปภาพ : ไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อและเริ่มถ่ายสำเนาขาวดำติดกะพริบ
ภาพแผงควบคุมเครื่องที่ไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อและเริ่มถ่ายสำเนาขาวดำติดกะพริบ
ปัญหา: ไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อและเริ่มถ่ายสำเนาสีติดกะพริบ
ในสภาวะปกติ ไฟสถานะต่อไปนี้เกิดขึ้นที่แผงควบคุม:
 • ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ: กะพริบ
 • ไฟตรวจสอบกระดาษ: ดับ
 • ไฟตรวจสอบตลับหมึก: ดับ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ: ติด
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี: กะพริบ
รูปภาพ : ไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อและเริ่มถ่ายสำเนาสีติดกะพริบ
ภาพแผงควบคุมเครื่องพร้อมไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อและเริ่มถ่ายสำเนาขาวดำติดกะพริบ
ปัญหา: ไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อติดกะพริบ 3 วินาทีและติดค้างอยู่ จากนั้นไฟสถานะเริ่มถ่ายสำเนาขาวดำและเริ่มถ่ายสำเนาสีติดกะพริบ
จากสภาวะปกตินี้ ไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อ () จะติดกะพริบเร็วขึ้นเป็นเวลาสามวินาทีและติดค้างอยู่ รูปแบบไฟติดกะพริบต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม:
 • ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ: ติดกะพริบเร็วถี่เป็นเวลา 3 วินาที แล้วติดค้าง
 • ไฟตรวจสอบกระดาษ: ดับ
 • ไฟตรวจสอบตลับหมึก: ดับ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ: กะพริบ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี: กะพริบ
รูปภาพ : ไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อติดกะพริบถี่เป็นเวลา 3 วินาทีและติดค้างอยู่ จากนั้นไฟสถานะเริ่มถ่ายสำเนาขาวดำและเริ่มถ่ายสำเนาสีติดกะพริบ
ภาพแผงควบคุมพร้อมไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อติดกะพริบถี่เป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นติดค้าง และไฟสถานะเริ่มถ่ายสำเนาสีดำและเริ่มถ่ายสำเนาสีติดกะพริบ
ปัญหา: ไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อติดกะพริบถี่เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นติดค้าง
ขณะเกิดข้อผิดพลาดนี้ รูปแบบไฟกะพริบต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม:
 • ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ: ติดกะพริบเร็วถี่เป็นเวลา 20 วินาที แล้วติดค้าง
 • ไฟตรวจสอบกระดาษ: ดับ
 • ไฟตรวจสอบตลับหมึก: ดับ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ: ดับ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี: ดับ
รูปภาพ : ไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อติดกะพริบถี่เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นติดค้าง
ภาพแผงควบคุมพร้อมไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อติดกะพริบถี่เป็นเวลา 20 วินาที จากนั้นติดค้าง (ไฟสถานะอื่นทั้งหมดดับอยู่)
ปัญหา: ไฟสถานะการตรวจสอบกระดาษติดกะพริบ
ขณะเกิดข้อผิดพลาดนี้ รูปแบบไฟกะพริบต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม:
 • ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ: ติด
 • ไฟตรวจสอบกระดาษ: กะพริบ
 • ไฟตรวจสอบตลับหมึก: ดับ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ: ติด
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี: ติด
รูปภาพ : ไฟตรวจสอบกระดาษกำลังกะพริบ
ภาพแผงควบคุมเครื่องพร้อมไฟสถานะการตรวจสอบกระดาษติดกะพริบ
ปัญหา: ไฟสถานะการตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ติดกะพริบ
ขณะเกิดข้อผิดพลาดนี้ รูปแบบไฟกะพริบต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม:
 • ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ: ติด
 • ไฟตรวจสอบกระดาษ: ดับ
 • ไฟตรวจสอบตลับหมึก: กะพริบ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ: ติด
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี: ติด
รูปภาพ : ไฟแสดงสถานะตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์กะพริบ
ภาพแผงควบคุมเครื่องที่ไฟสถานะตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ติดกะพริบ
ปัญหา: ไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อ ตรวจสอบกระดาษและตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ติดกะพริบ
ขณะเกิดข้อผิดพลาดนี้ รูปแบบไฟกะพริบต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม:
 • ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ: กะพริบ
 • ไฟตรวจสอบกระดาษ: กะพริบ
 • ไฟตรวจสอบตลับหมึก: กะพริบ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ: ติด
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี: ติด
รูปภาพ : ไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อ ตรวจสอบกระดาษและตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ติดกะพริบ
ภาพแผงควบคุมเครื่องพร้อมไฟสถานะเปิด/ดำเนินการต่อ ตรวจสอบกระดาษและตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ติดกะพริบ
ปัญหา: ไฟตรวจสอบกระดาษและไฟตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ติดกะพริบ
ขณะเกิดข้อผิดพลาดนี้ รูปแบบไฟกะพริบต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม:
 • ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ: ติด
 • ไฟตรวจสอบกระดาษ: กะพริบ
 • ไฟตรวจสอบตลับหมึก: กะพริบ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ: ติด
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี: ติด
รูปภาพ : ไฟตรวจสอบกระดาษและไฟตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์กำลังกะพริบ
ภาพไฟสถานะตรวจสอบกระดาษและตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ติดกะพริบ
ปัญหา: ไฟทั้งหมดติดกะพริบ
ขณะเกิดข้อผิดพลาดนี้ รูปแบบไฟกะพริบต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม:
 • ไฟเปิดทำงาน/ดำเนินการต่อ: กะพริบ
 • ไฟตรวจสอบกระดาษ: กะพริบ
 • ไฟตรวจสอบตลับหมึก: กะพริบ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาขาวดำ: กะพริบ
 • ไฟเริ่มการถ่ายสำเนาสี: กะพริบ
รูปภาพ : ไฟสถานะทั้งหมดติดกะพริบที่แผงควบคุม
ภาพไฟสถานะติดกะพริบที่แผงควบคุม
การรับบริการเครื่อง All-in-One
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ: Flag ไทย