ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PC - การเปลี่ยนภาษา (Windows 10)

เอกสารนี้ครอบคลุมคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ติดตั้ง Microsoft Windows 10
ภาษาของคอมพิวเตอร์ HP เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่รองรับภาษาที่คุณใช้งานเป็นหลัก หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงตามภาษาหลักของคุณ และคุณไม่พบหรือไม่สามารถติดตั้ง Language Pack คุณสามารถติดตั้ง Windows ฉบับเต็มรุ่นใหม่ที่ตรงตามภาษาหลักของคุณ ตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ Local Language Program (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเหตุ
หากคุณเปลี่ยนแปลงภาษา จากนั้นติดต่อฝ่ายบริการของ HP ทาง HP อาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากภาษาแตกต่างจากภาษาที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการของ HP จะจัดให้สอดคล้องตามการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น
ใน Windows 10 คุณสามารถแก้ไขภาษาที่จัดแสดงในแอพ ค่าปรับตั้ง เมนู และส่วนอื่น ๆ ของ Windows บุคคลที่แชร์คอมพิวเตอร์ร่วมกันอาจเลือกภาษาในการแสดงผลต่างกันตามบัญชีผู้ใช้ โดยสามารถเพิ่มชุดภาษาไว้หลายชุดในบัญชีผู้ใช้หนึ่งราย และสลับใช้งานภาษาเหล่านี้ได้ตามต้องการ
  บันทึก
การติดตั้งชุดภาษาหลายชุดอาจส่งผลต่อพื้นที่องฮาร์ดดิสก์ รวมทั้งประสิทธิภาพของเครื่อง ติดตั้งเฉพาะชุดภาษาที่จะใช้งานเท่านั้น
การค้นหาและติดตั้งชุดภาษาใน Windows 10
มีชุดภาษากว่าหนึ่งร้อยรายการจัดแสดงไว้ใน Language (ภาษา) จาก Control Panel (แผงควบคุม) ภาษาหลายภาษาอาจมีภาษาถิ่นเฉพาะ ซึ่งถือเป็นภาษาท้องถิ่นใน Windows หากคุณเพิ่มภาษาและไม่พบชุดภาษาสำหรับดาวน์โหลด ให้ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า Microsoft มีการจัดทำชุดภาษาสำหรับภาษาที่คุณต้องการแล้วหรือไม่
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนภาษาหรือติดตั้งภาษาเพิ่มเติม
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)
 2. จาก Clock, Language และ Region (นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค) จากนั้นคลิก Add a language (เพิ่มภาษา)
  รูปภาพ : Add a language (เพิ่มภาษา)
  Clock, Language และ Region (นาฬิกา ภาษาและภูมิภาค) ที่เลือก Add a language (เพิ่มภาษา) ไว้
 3. จากหน้าต่าง Language (ภาษา) คลิกที่ Add a language (เพิ่มภาษา)
  รูปภาพ : หน้าต่าง Language (ภาษา)
  หน้าต่าง Language (ภาษา) ที่เลือก Add a language (เพิ่มภาษา) ไว้
 4. จากหน้าต่าง Add a language (เพิ่มภาษา) ไล่รายการเพื่อสืบค้นภาษาที่คุณต้องการ
 5. เลือกภาษา หากภาษาไม่มีภาษาถิ่น คลิก Add (เพิ่ม)
  รูปภาพ : Language with no regional variants (ภาษาที่ไม่มีภาษาถิ่น)
  Language with no regional variants (ภาษาที่ไม่มีภาษาถิ่น) ที่เลือก Add (เพิ่ม) ไว้
  หรือหากภาษามีภาษาถิ่นหลายภาษา คลิก Open (เปิด) จากนั้นเลือกภาษาถิ่นที่คุณต้องการ แล้วคลิก Add (เพิ่ม)
  รูปภาพ : Language with regional variants (ภาษาที่มีภาษาถิ่น)
  Language with regional variants (ภาษาที่มีภาษาถิ่น) ที่เลือก Add (เพิ่ม) ไว้
  หน้าต่าง Language (ภาษาถิ่น) จะเปิดขึ้นใหม่พร้อมกับภาษาใหม่ในรายการ
 6. คลิก Options (ตัวเลือก) ติดกับภาษาที่คุณจะเพิ่ม
  รูปภาพ : ตัวเลือกภาษา
  เลือก Language (ภาษา) และ Options (ตัวเลือก) ไว้
  หน้าต่าง Language options (ตัวเลือกภาษาจะเปิดขึ้นพร้อมกับชุดภาษาใน Windows display language (ภาษาแสดงผลสำหรับ Windows)
 7. หากชุดมีชุดภาษา ให้คลิกที่ Download and install language pack (ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษา)
  รูปภาพ : Download and install language pack (ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษา)
  หน้าต่าง Language options (ตัวเลือกภาษา) ที่เลือก Download and install language pack (ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษา) ไว้
 8. เมื่อได้รับแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบ
 9. เมื่อได้รับแจ้ง ให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อให้ Microsoft Windows Language Pack Installer ทำการเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์
  ชุดภาษาจะเริ่มทำการติดตั้ง อาจใช้เวลาหลายนาที
  รูปภาพ : ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษา
  กำลังดาวน์โหลดชุดภาษาและทำการติดตั้ง
  ภาษาใหม่ดังกล่าวจะถูกแชร์ใช้กับทุกคนที่แชร์ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าว
การเปลี่ยนแปลงภาษาที่แสดง
หลังจากดาวน์โหลดชุดภาษาแล้ว คุณสามารถสลับการแสดงภาษาได้ตามต้องการ
 1. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 2. จากหน้าต่าง Language (ภาษา) เลือกภาษาที่ต้องการใช้เป็นภาษาหลักจากนั้นคลิก Move up (เลื่อนขึ้น) จนภาษาอยู่ด้านบนสุดของรายการ
  รูปภาพ : Change your language preferences (ปรับค่าปรับแต่งภาษาของคุณ)
  Change your language preferences (ปรับค่าปรับแต่งภาษาของคุณ) ที่เลือก Move up (เลื่อนขึ้น) ไว้
 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 4. ล็อกอินในบัญชีใช้งานของคุณ
  คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทเป็นภาษาใหม่ซึ่งจะแสดงผลในแอพ ค่าปรับตั้ง เมนูและส่วนอื่น ๆ ของ Windows
 5. สลับภาษาโดยเปิดหน้าต่าง Language (ภาษา) เลื่อนภาษาที่ต้องการไปด้านบนสุด จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  บุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์สามารถเลือกภาษาอื่นในการแสดงผลโดยลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของตนหลังจากทำตามขั้นตอนในการค้นหาและติดตั้งชุดภาษา จากนั้นทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้
การเปลี่ยนแปลงภาษาแป้นพิมพ์
หลังจากได้ภาษาที่ต้องการในรายการภาษาแล้ว ภาษาสำหรับป้อนข้อมูลจะถูกเพิ่มไว้อัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มค่าการป้อนข้อมูลเป็นภาษาอื่น ๆ หรือกำหนดเค้าโครงแป้นพิมพ์ได้ตามต้องการ
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)
 2. จาก Clock, Language และ Region (นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค) คลิก Change input methods (เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล)
  รูปภาพ : เปลี่ยนวิธีป้อนข้อมูล
  Clock, Language และ Region (นาฬิกา ภาษาและภูมิภาค) ที่เลือก Change input methods (เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล) ไว
  หน้าต่าง Language (ภาษา) จะเปิดขึ้นมา
 3. เพิ่มเค้าโครงแป้นพิมพ์ใหม่โดยคลิกที่ Options (ตัวเลือก) ติดกับภาษา
  รูปภาพ : ตัวเลือกค่าปรับแต่งภาษา
  Change your language preferences (ปรับค่าปรับแต่งภาษาของคุณ) ที่เลือก Options (ตัวเลือก) ไว้
 4. จากหน้าต่าง Language options (ตัวเลือกภาษา) คลิกที่ Add an input method (เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล)
  รูปภาพ : เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล
  ตัวเลือก Language (ภาษา) ที่เลือก Add an input method (เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล) ไว้
 5. จากหน้าต่าง Input method (วิธีป้อนข้อมูล) เลือกภาษาสำหรับแป้นพิมพ์ที่ต้องการ รวมทั้งเค้าโครงจากรายการ จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)
  รูปภาพ : Keyboard language and layout options (ตัวเลือกภาษาแป้นพิมพ์และเค้าโครง)
  Keyboard language and layout options (ตัวเลือกภาษาแป้นพิมพ์และเค้าโครง) ที่เลือก Add (เพิ่ม) ไว
 6. จากหน้าต่าง Language (ตัวเลือกภาษา) คลิก Save (บันทึก)
  หลังจากเลือกภาษาสำหรับแป้นพิมพ์แล้ว คุณสามารถสลับการใช้งานแป้นพิมพ์โดยกด Windows + SPACE BAR
    บันทึก
  การสลับแป้นพิมพ์จะเป็นการเปลี่ยนภาษาในการป้อนข้อมูลเท่านั้น ทำตามคำแนะนำใน การเปลี่ยนภาษาแสดงผล เพื่อเปลี่ยนภาษาในการแสดงผลผ่านแอพ ค่าปรับตั้ง เมนู และส่วนอื่น ๆ ใน Windows
 7. หากคุณต้องการให้แอพแต่ละตัวใช้แป้นพิมพ์ตามที่กำหนด จากหน้าต่าง Language (ภาษา) ให้คลิกที่ Advanced settings (ค่าขั้นสูง)
 8. จาก Switching input methods (สลับวิธีป้อนข้อมูล) เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกับ Let me set a different input method for each app window (ให้ฉันเลือกวิธีป้อนข้อมูลอื่นสำหรับหน้าต่างแอพแต่ละรายการ)
  รูปภาพ : วิธีป้อนข้อมูลต่างกันสำหรับแอพต่างกัน
  เลือก Let me set a different input method for each app window (ให้ฉันกำหนดวิธีป้อนข้อมูลต่าง ๆ กันสำหรับหน้าต่างแอพแต่ละตัว) ไว้
 9. คลิก Save (บันทึก)
ปรับใช้ภาษาสำหรับแสดงผลกับส่วนอื่น ๆ ของ Windows 10 เพิ่มเติม
ปรับใช้ภาษาที่ติดตั้งกับหน้าจอต้อนรับและบัญชีใช้งานอื่น ๆ
 1. จากหน้าต่าง Language (ภาษา) คลิกที่ Advanced settings (ค่าขั้นสูง)
 2. คลิก Apply language settings to the welcome screen, system accounts, and new user accounts (ปรับใช้ค่าภาษากับหน้าจอต้อนรับ บัญชีใช้งาน และบัญชีผู้ใช้ใหม่)
  รูปภาพ : Language Advanced settings (ค่าภาษาขั้นสูง)
  Language Advanced settings (ค่าภาษาขั้นสูง) ที่เลือก Apply language settings... (ปรับใช้ค่าภาษา) ไว้
  หน้าต่าง Region (ภูมิภาค) จะเปิดขึ้นมา
 3. จากแท็บ Administrative (การจัดการ) คลิก Copy settings (คัดลอกค่า)
  รูปภาพ : Copy settings... (คัดลอกค่า)
  Copy settings (คัดลอกค่า) จากหน้าต่าง Region (ภูมิภาค)
 4. จากหน้าจอต้อนรับและหน้าต่างค่าบัญชีผู้ใช้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกับ Welcome screen and system accounts (หน้าจอต้อนรับและบัญชีใช้งาน) เพื่อปรับใช้ภาษาสำหรับแสดงผลกับหน้าจอต้อนรับและบัญชีใช้งาน
  รูปภาพ : Welcome screen and system accounts (หน้าจอต้อนรับและบัญชีผู้ใช้ระบบ)
  ทำเครื่องหมายที่ช่อง Welcome screen and system accounts (หน้าจอต้อนรับและบัญชีผู้ใช้ระบบ) ไว้
 5. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงค่าเพียงแค่นี้ ให้คลิก OK (ตกลง)
 6. หากต้องการปรับใช้ภาษาในการแสดงผลกับบัญชีผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกับ New user accounts (บัญชีผู้ใช้ใหม่)
  รูปภาพ : ค่าบัญชีผู้ใช้ใหม่
  ช่อง New user accounts (บัญชีผู้ใช้ใหม่) ถูกเลือกไว
 7. คลิก OK (ตกลง) จากหน้าจอต้อนรับและหน้าต่างค่าบัญชีผู้ใช้ใหม่
 8. คลิก OK (ตกลง) ในหน้าต่าง Region (ภูมิภาค)
 9. เมื่อได้รับแจ้ง คลิก Restart (รีสตาร์ท)
ถอนการติดตั้งชุดภาษาจาก Windows 10
การติดตั้งชุดภาษาหลายชุดอาจส่งผลต่อพื้นที่องฮาร์ดดิสก์ รวมทั้งประสิทธิภาพของเครื่อง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยกเลิกชุดภาษาที่ไม่ต้องการ
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)
  หน้าต่างแผงควบคุมจะเปิดขึ้นมา
 2. จาก Clock, Language และ Region (นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค) จากนั้นคลิก Add a language (เพิ่มภาษา)
  หน้าต่าง Language (ภาษา) จะเปิดขึ้นมา
 3. คลิก Options (ตัวเลือก) ติดกับภาษาที่คุณจะยกเลิกการติดตั้ง
  หน้าต่าง ตัวเลือกภาษา จะเปิดขึ้น
 4. จากหน้าต่าง Language options (ตัวเลือกภาษา) คลิก Uninstall language pack (ยกเลิกการติดตั้งชุดภาษา)
  รูปภาพ : Uninstall language pack (ถอนการติดตั้งชุดภาษา)
  ตัวเลือก Language (ภาษา) ที่เลือก Uninstall language pack (ถอนการติดตั้งชุดภาษา) ไว้
  หน้าต่าง Install or uninstall display languages (ติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งภาษาสำหรับแสดงผล) จะเปิดขึ้น จากนั้น Windows จะเริ่มยกเลิกการติดตั้งภาษา อาจใช้เวลาหลายนาที
  รูปภาพ : Uninstalling display languages (ถอนการติดตั้งภาษาจัดแสดง)
  หน้าต่าง Uninstalling display languages (ถอนการติดตั้งภาษาจัดแสดง)
 5. หลังจากยกเลิกการติดตั้งภาษาเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ Restart now (รีสตาร์ทตอนนี้) เมื่อได้รับแจ้ง
  คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ท
 6. จากหน้าต่าง Language (ภาษา) ให้เลือกภาษาจากรายการ จากนั้นคลิก Remove (ลบ)
  ลบภาษาจากค่าปรับแต่งภาษา
  รูปภาพ : ลบภาษาจากค่าปรับแต่งภาษา
  ภาษาที่เลือกและค่า Remove (ลบ) ที่เลือกไว้
 7. เมื่อได้รับแจ้ง คลิก Restart (รีสตาร์ท)
 8. เปิดหน้าต่าง Language (ภาษา) จากนั้นคลิกที่ Advanced settings (ค่าขั้นสูง)
 9. คลิก Apply language settings to the welcome screen, system accounts, and new user accounts (ปรับใช้ค่าภาษากับหน้าจอต้อนรับ บัญชีใช้งาน และบัญชีผู้ใช้ใหม่)
  หน้าต่าง Region (ภูมิภาค) จะเปิดขึ้นมา
 10. จากแท็บ Administrative (การจัดการ) คลิกที่ปุ่ม Copy settings (คัดลอกค่า)
 11. จากหน้าจอต้อนรับและหน้าต่างค่าบัญชีผู้ใช้ใหม่ เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกับ Welcome screen and system accounts (หน้าจอต้อนรับและบัญชีผู้ใช้) และ New user accounts (บัญชีผู้ใช้ใหม่)
 12. คลิก OK (ตกลง) จากหน้าจอต้อนรับและหน้าต่างค่าบัญชีผู้ใช้ใหม่
 13. คลิก OK (ตกลง) ในหน้าต่าง Region (ภูมิภาค)
 14. เมื่อได้รับแจ้ง คลิก Restart (รีสตาร์ท)
 15. ภาษาและวิธีการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกลบจากบัญชีผู้ใช้ในตอนนี้

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย