ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

    HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet GT 5810, 5820 - การตรวจสอบระดับหมึก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet GT 5810, 5820 และ 5822 All-in-One
ตรวจสอบระดับหมึก
ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยการดูผ่านช่องของอิงค์แทงค์ รักษาระดับหมึกของเครื่องพิมพ์ให้อยู่ระหว่างเส้นแจ้งระดับเติมหมึกสูงสุดและต่ำสุด
  หมายเหตุ
ความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์อันเนื่องมาจากการเติมอิงค์แทงค์ไม่ถูกต้อง หรือใช้หมึกที่ไม่ใช่ของ HP จะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน
รูปภาพ : ตัวอย่างการเติมอิงค์แทงค์ที่ถูกต้อง
ภาพ: อิงค์แทงค์ที่เติมแล้ว
รูปภาพ : ตัวอย่างหมึกที่อยู่ต่ำกว่าเส้นแจ้งระดับการเติมขั้นต่ำ และแนวเส้นแจ้งระดับการเติมสูงสุด
ภาพ: หมึกที่อยู่ต่ำกว่าเส้นแจ้งระดับการเติมขั้นต่ำภาพ: หมึกที่อยู่แนวเส้นแจ้งระดับการเติมสูงสุด
  บันทึก
หากระดับของหมึกต่ำกว่าเส้นแจ้งระดับการเติมขั้นต่ำ อาจทำให้มีปัญหาคุณภาพในการพิมพ์ได้ การเติมอิงค์แทงค์จนล้นอาจทำให้เกิดการรั่วของหมึกได้
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับหมึก

ประเทศ: Flag ไทย