ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

  ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet GT 5810, 5820 - การติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet GT 5810, 5820 และ 5822 All-in-One
ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากกล่อง ต่อสายไฟ เติมหมึก ติดตั้งหัวพิมพ์ ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ ทำการจัดเรียงหัวพิมพ์ ปั๊มหมึก จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
  บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่:
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet GT 5810: 123.hp.com/dj5810
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet GT 5820 และ 5822: 123.hp.com/dj5820
วิดีโอแสดงการติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์
วิดีโอต่อไปนี้สาธิตการติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 1: นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก
 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ลอกเทปออก
  ภาพ: ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 3. เปิดฝาด้านนอก
  รูปภาพ : การเปิดฝาด้านนอก
  ภาพ: เปิดฝาด้านนอก
 4. ดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านล่างของฝาช่องเปิดหัวพิมพ์
  รูปภาพ : การดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านล่างของฝาช่องเปิดหัวพิมพ์
  ภาพ: แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
 5. เปิดฝาช่องเปิดหัวพิมพ์ จากนั้นลอกเทปและนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  ภาพ: นำกล่องออกจากเครื่องพิมพ์
 6. ปิดฝาช่องเปิดหัวพิมพ์ จากนั้นปิดฝาด้านนอก
 7. วางเครื่องพิมพ์บนพื้นเรียบได้ระนาบในจุดที่ต้องการใช้เครื่องพิมพ์
   รูปภาพ : การวางเครื่องพิมพ์บนพื้นเรียบได้ระนาบ
   ภาพ: วางเครื่องพิมพ์บนพื้นเรียบได้ระนาบ
  1. พื้นเรียบได้ระนาบ
  2. พื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
 8. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
    หมายเหตุ
  อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้
  รูปภาพ : ต่อสายไฟ
  ภาพ: ต่อสายไฟ
 9. เปิดเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  เครื่องพิมพ์อาจใช้เวลาสูงสุด 15 วินาทีในการเปิดเครื่อง
  รูปภาพ : การเปิดเครื่องพิมพ์
  ภาพ: เปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 2: เติมถังหมึก
เติมหมึกในอิงค์แทงค์โดยใช้ขวดหมึกที่จัดมาให้ในกล่องพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
  บันทึก
เมื่อทำงานกับขวดหมึก ควรระมัดระวังดังต่อไปนี้:
 • เก็บขวดหมึกให้ไกลจากมือเด็ก
 • เปิดขวดหมึกเฉพาะเมื่อคุณต้องการเติมอิงค์แทงค์เท่านั้น
 • เก็บขวดหมึกโดยวางในแนวตั้ง ว้ในที่ที่แห้งและเย็น
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจวาล์วหมึกยังอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค (แนวตั้ง)
  รูปภาพ : การปลดล็อควาล์วหมึก
  ภาพ: วาล์วหมึกที่ปลดล็อคแล้ว
    หมายเหตุ
  อย่าเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ขณะวาล์วหมึกอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค
 2. เปิดฝาอิงค์แทงค์ แล้วถอดจุกอุดออกจากแทงค์สีเหลือง
  รูปภาพ : การเปิดฝาอิงค์แทงค์ และการถอดจุกอุดออกจากแทงค์สีเหลือง
  ภาพ: นำจุกอุดออก
 3. ถอดฝาจากขวดหมึกสีเหลือง และจากนั้นดึงแถบปิดผนึกออก
  นำแถบปิดผนึกไปทิ้งอย่างปลอดภัย
  รูปภาพ : การถอดฝาจากขวดหมึกและการดึงแถบปิดผนึกออก
  ภาพ: ถอดฝาและแถบปิดผนึกออก
 4. เปลี่ยนและขันฝาปิดบนขวดให้แน่น จากนั้นเปิดฝา
  รูปภาพ : การขันฝาปิดบนขวดให้แน่น และเปิดฝาออก
  ภาพ: เปลี่ยนฝาและเปิดออก
 5. พลิกขวดให้คว่ำลง จากนั้นวางขวดหมึกสีเหลืองเหนือช่องเติมของแทงค์
 6. ค่อย ๆ ดันขวดลง แล้วปล่อยให้หมึกไหลเข้าแทงค์ เติมหมึกเข้าไปในแทงค์จนได้ระดับ
  หากหมึกไม่ไหลออกจากขวด ให้ถอดและใส่ขวดกลับเข้าไปที่ช่องเติมของแทงค์ ห้ามบีบขวดหมึก
  รูปภาพ : การเติมแทงค์หมึกสีเหลือง
  ภาพ: การเติมหมึก
 7. หลังจากเติมแทงค์หมึกสีเหลืองแล้ว ดึงขวดหมึกออกตรง ๆ
  ปิดฝาขวดหมึก ตั้งขวดหมึกให้ตรง และจากนั้นกดจุกอุดแทงค์หมึกเข้าในช่องเติมหมึก
  รูปภาพ : การเปลี่ยนจุกอุดแทงค์หมึก
  ภาพ: การเปลี่ยนจุกอุด
 8. ทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำเพื่อเติมแทงค์หมึกอื่น
    หมายเหตุ
  ขวดหมึกสีดำจะมีหมึกมากกว่าความจุสูงสุดของแทงค์หมึกสีดำประมาณ 10 มิลลิลิตร อย่าเติมหมึกสีดำเกินระดับเส้นแจ้งระดับการเติม จัดเก็บหมึกที่เหลือไว้ในที่แห้งและเย็น
 9. ปิดฝาอิงค์แทงค์
  รูปภาพ : การปิดฝาอิงค์แทงค์
  ภาพ: ปิดฝาอิงค์แทงค์
ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งหัวพิมพ์
ติดตั้งหัวพิมพ์ที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. เปิดบรรจุภัณฑ์และนำหัวพิมพ์ออกมา
  รูปภาพ : การเปิดบรรจุภัณฑ์และนำหัวพิมพ์ออกมา
  ภาพ: นำหัวพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 2. ดึงจุกอุดสีส้มออกตรง ๆ จากด้านบนของหัวพิมพ์
  รูปภาพ : การดึงจุกอุดสีส้ม
  ภาพ: ดึงจุกอุดสีส้ม
 3. ลอกเทปออกจากหัวพิมพ์โดยใช้แถบดึง
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : การลอกเทปออกจากหน้าสัมผัสของหัวพิมพ์
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
 4. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดทำงานอยู่ เปิดฝาด้านนอก แล้วเปิดฝาช่องเปิดหัวพิมพ์
  แคร่หัวพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การเปิดเข้าไปยังแคร่หัวพิมพ์
  ภาพ: เปิดเข้าไปยังแคร่หัวพิมพ์
 5. ค่อย ๆ กดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์สีฟ้าลง
  ขาล็อคแคร่หัวพิมพ์สีฟ้าจะเปิดออกมา
  รูปภาพ : การกดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์สีฟ้าลง
  ภาพ: เปิดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์
 6. เลื่อนหัวพิมพ์ใหม่ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องที่ว่าง แล้วค่อยๆ ดันเข้าเข้าจนล็อคเข้าที่
  • ใส่หัวพิมพ์หมึกดำลงในช่องด้านขวา
  • ใส่หัวพิมพ์หมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
  รูปภาพ : การใส่หัวพิมพ์สีดำและหัวพิมพ์สี
  ภาพ: ใส่หัวพิมพ์
 7. ปิดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์โดยกดลงให้แน่นจนกระทั่งล็อคเข้า
  รูปภาพ : การปิดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์
  ภาพ: การปิดสลัก
    หมายเหตุ
  หมายเหตุสำคัญ ห้ามเปิดสลักแคร่ตลับหมึกสีน้ำเงินหลังจากติดตั้งหัวพิมพ์แล้ว การเปิดสลักอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างรุนแรงต่อระบบหมึก
  ภาพ: ห้ามเปิดสลักแคร่ตลับหมึก
 8. ปิดฝาช่องเปิดหัวพิมพ์
  ตัวอักษร P จะกระพรีบขึ้นที่แผงควบคุม
  รูปภาพ : การปิดฝาช่องเปิดหัวพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาหัวพิมพ์
 9. ปิดฝาด้านนอก
  รูปภาพ : การปิดฝาด้านนอก
  ภาพ: ปิดฝาด้านนอก
ขั้นตอนที่ 4: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ
ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาเข้าไปในถาดป้อนกระดาษหลังจากติดตั้งหัวพิมพ์
 1. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  รูปภาพ : ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  ภาพ: ดึงถาดป้อนกระดาษขึ้น
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางซ้ายจนสุด
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางซ้าย
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางซ้าย
 3. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ เลื่อนปึกกระดาษลงจนสุด และจากนั้น เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษให้ชิดกับขอบของกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ และจากนั้น เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษไปทางขวา
  ภาพ: ใส่กระดาษและเลื่อนตัวปรับไปทางขวา
 4. ดึงถาดจ่ายกระดาษออกแล้วดึงส่วนรองเสริมขึ้น
  รูปภาพ : ดึงถาดจ่ายกระดาษออกแล้วยกส่วนรองเสริมขึ้น
  ภาพ: ถึงถาดจ่ายกระดาษออกและส่วนรองเสริม
ขั้นตอนที่ 5: จัดเรียงหัวพิมพ์และทำการ prime ระบบหมึก
การจัดเรียงหัวพิมพ์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด หลังจากจัดเรียงหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเริ่มกระบวนการ primingระบบหมึก
  หมายเหตุ
อย่าถอดสายไฟหรือเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ระหว่างกระบวนการ priming
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดค้างที่ปุ่ม Resume (ทำต่อ) เป็นเวลาสามวินาที
  การจัดเรียงจะเริ่มทำงานเมื่อตัวอักษรกะพริบ P เปลี่ยนเป็นตัวอักษรกะพริบ A
  เครื่องจะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
  รูปภาพ : กด Resume (ทำต่อ) ค้างไว้
  ภาพ: กดปุ่ม Resume (ทำต่อ) ค้างไว้
 2. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 3. ใส่แผ่นกระดาษสำหรับจัดเรียงตลับหมึกโดยให้ด้านจัดพิมพ์หันลงที่มุมด้านขวาหน้าของกระจกสแกนเนอร์ แล้วปิดฝาสแกนเนอร์ วางกระดาษตามแนวสัญลักษณ์รอบกระจกสแกนเนอร์
  รูปภาพ : จัดวางหน้าจัดเรียงตลับหมึกบนแผ่นกระจกของสแกนเนอร์
  ภาพ: การปรับตำแหน่งเครื่องพิมพ์
 4. ปิดฝาสแกนเนอร์
 5. จากแผงควบคุม กดปุ่ม Start Copy Color
    บันทึก
  กระบวนการ priming อาจใช้เวลานานถึง 45 นาที ในระหว่างนี้ คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์และเริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณได้ คุณอาจพิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาขณะที่มีการ priming เกิดขึ้นอยู่เบื้องหลัง
  รูปภาพ : กดปุ่ม Start Copy Color
  ภาพ: กดปุ่ม color copy
  เครื่องพิมพ์จะทำการจัดเรียงหัวพิมพ์
 6. กระบวนการ Priming จะเสร็จสิ้นเมื่อเส้นที่กำลังหมุนอยู่หยุดลง และมีเลข 0 ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม
  รูปภาพ : ตัวอย่างของแผงควบคุมระหว่างการทำ priming
  ภาพ: กระบวนการ Priming
ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไปได้ อย่าพยายามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB จนกว่าจะได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์การพิมพ์
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์จากเว็บไซต์ของ HP ต่อไปนี้:
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet GT 5810: 123.hp.com/dj5810
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet GT 5820 และ 5822: 123.hp.com/dj5820

ประเทศ: Flag ไทย