ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet Pro 3500 f1 flatbed scanner - ข้อกำหนดจำเพาะผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ข้อกำหนดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ:
ชื่อ
คำอธิบาย
ความจุของถาดป้อนกระดาษ
กระดาษ 50 แผ่น หนัก 75 กรัม/ตารางเมตร
กระดาษขนาดเล็กที่สุด
148 x 51 มม.
กระดาษขนาดใหญ่ที่สุด
3100 x 216 มม.
น้ำหนักกระดาษต่ำสุด
45 กรัม/ตารางเมตร
น้ำหนักกระดาษสูงสุด
120 กรัม/ตารางเมตร
พื้นที่แนวกระดาษต่ำสุด
51 มม.

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
OS X El Capitan 10.11

ขนาดของผลิตภัณฑ์

ขนาดของผลิตภัณฑ์
เครื่องพิมพ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
HP ScanJet Pro 3500 f1
145 มม.
387 มม.
460 มม.
5.58 กก.

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

การใช้พลังงานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่อยู่ในโหมดพร้อมหรือโหมดประหยัด ซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดเงินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเครื่องสแกน
กำลังไฟกระแสสลับ
FB scan
สแกนสองด้านด้วย ADF
300dpi
600dpi
300dpi
600dpi
AC110V
6.4 W
6.0 W
14.2 W
7.5 W
AC230V
6.8 W
6.3 W
12.4 W
8.4 W
เปิด/ปิด
โหมดพักเครื่อง
ปิด
AC110V
1.28 W
0.055 W
AC230V
1.29 W
0.073 W

ระยะสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับการจ่ายไฟจากชุดจ่ายไฟที่ลงรายการไว้ ซึ่งมีเครื่องหมาย LPS หรือ Limited Power Source(แหล่งจ่ายไฟแบบจำกัด) อุปกรณ์จ่ายไฟมีกำลังเท่ากับ 100 – 240V ~ และมีกระแส DC เท่ากับ 32 Vdc, 1.56 A, 50 W
ชื่อ
คำอธิบาย
อุณหภูมิ
ขณะสแกนเนอร์ทำงาน: 10° ถึง 35°C
การเก็บรักษา: -40° ถึง 60°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ขณะสแกนเนอร์ทำงาน: 15% ถึง 80% โดยไม่มีไอน้ำ 10° ถึง 35°C
การเก็บรักษา: ไม่เกิน 90% ที่ 30° ถึง 60°C


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย