ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet Pro 3500 f1 flatbed scanner - มุมมองของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายถึงส่วนประกอบทางกายภาพของ HP ScanJet Pro 3500

มุมมองด้านหน้า

รูปภาพ : ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์
  • 1. ตัวกั้นกระดาษ
  • 2. ถาดป้อนกระดาษ
  • 3: ตัวกั้นกระดาษออก
  • 4. ถาดจ่ายกระดาษ
  • 5. แผงควบคุม

มุมมองด้านหลัง

รูปภาพ : ส่วนประกอบด้านหลังของเครื่องพิมพ์
  • 1. พอร์ต USB
  • 2. จุดเชื่อมต่อสายไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์และเครื่องพิมพ์

หมายเลขผลิตภัณฑ์และเครื่องพิมพ์จะอยู่ที่ด้านล่างของเครื่องสแกน
รูปภาพ : มุมมองของผลิตภัณฑ์ ด้านล่าง

แผงควบคุม

ใช้ปุ่มบนแผงควบคุมในการเริ่มต้นหรือยกเลิกการสแกน และเพื่อเปิด และปิดเครื่อง
รูปภาพ : มุมมองแผงควบคุม
ภาพ
ชื่อ
คำอธิบาย
1
เครื่องมือ/การบำรุงรักษา
2
ย้อนกลับ
3
เลื่อนลง
4
เลื่อนขึ้น
5
ตกลง
6
Simplex scan (สแกนหน้าเดียว)
7
Duplex scan (สแกนสองหน้า)
8
พักเครื่อง/เปิด/ปิดเครื่อง
9
ยกเลิก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย