ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet Pro 2500 - ข้อกำหนดจำเพาะผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ข้อกำหนดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ:
ชื่อ
คำอธิบาย
ความจุของถาดป้อนกระดาษ
กระดาษ 50 แผ่น หนัก 75 กรัม/ตารางเมตร
กระดาษขนาดเล็กที่สุด
148 x 89 มม.
กระดาษขนาดใหญ่ที่สุด
3100 x 216 มม.
น้ำหนักกระดาษต่ำสุด
60 กรัม/ตารางเมตร
น้ำหนักกระดาษมากสุด
105 กรัม/ตารางเมตร
พื้นที่แนวกระดาษต่ำสุด
89 มม.

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Mac OS X

ขนาดของผลิตภัณฑ์

ขนาดของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
HP ScanJet Pro 2500 f1
122 มม.
351 มม.
452 มม.
4.3 กก.

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

การใช้พลังงานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่อยู่ในโหมดพร้อมหรือโหมดประหยัด ซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดเงินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเครื่องสแกน
เครื่องพิมพ์
กำลังไฟกระแสสลับ
พักเครื่อง
ปิด
เปิด/พร้อม (การสแกนแบบแท่น)
เปิด/พร้อม (อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติสำหรับสแกนสองด้าน)
HP ScanJet Pro 2500
AC110V
1.8 W
0.2 W
10.7 W ที่ 300dpi
8.8 W ที่ 600dpi
15.3 W ที่ 300dpi
10.6 W ที่ 600dpi
HP ScanJet Pro 2500
AC230V
1.69 W
0.16 W
11 W ที่ 300dpi
9.2 W ที่ 600dpi
15.9 W ที่ 300dpi
10.9 W ที่ 600dpi

ระยะสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับการจ่ายไฟจากชุดจ่ายไฟที่ลงรายการไว้ ซึ่งมีเครื่องหมาย LPS หรือ Limited Power Source(แหล่งจ่ายไฟแบบจำกัด) อุปกรณ์จ่ายไฟมีกำลังเท่ากับ 100 – 240V ~ และมีกระแส DC เท่ากับ 24 Vdc, 1.5 A, 36 W
ชื่อ
คำอธิบาย
อุณหภูมิ
ขณะสแกนเนอร์ทำงาน: 10° ถึง 35°C
การเก็บรักษา: -40° ถึง 65°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ขณะสแกนเนอร์ทำงาน: 10% ถึง 80% โดยไม่มีไอน้ำ 10° ถึง 35°C
การเก็บรักษา: ไม่เกิน 90% ที่ 0° ถึง 65°C


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย