ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Enterprise M750 - ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

ชิ้นส่วนที่ลูกค้าซ่อมแซมเอง (CSR) มีให้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet หลายรุ่นเพื่อช่วยลดเวลาการซ่อมแซม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม CSR และประโยชน์สามารถพบได้ที่ www.hp.com/go/csr-support และ www.hp.com/go/csr-faq
ชิ้นส่วนสำรอง HP ของแท้สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.hp.com/buy/parts หรือติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตจาก HP เมื่อทำการสั่งซื้อ จะต้องใช้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: หมายเลขชิ้นส่วน, หมายเลขซีเรียล (อยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์), หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์
  • ลูกค้าต้องติดตั้งชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน บังคับ เว้นแต่คุณยินดีที่จะเสียค่าบริการให้กับช่างบริการของ HP เพื่อทำการซ่อม ชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่มีความช่วยเหลือแบบนอกสถานที่หรือส่งกลับไปซ่อม (Return-To-Depot) ภายใต้การรับประกันเครื่องพิมพ์ของ HP
  • สำหรับชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน ตัวเลือก คุณสามารถขอรับการติดตั้งได้จากช่างบริการของ HP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างระยะเวลาการรับประกันเครื่องพิมพ์
รายการ
คำอธิบาย
ตัวเลือกในการเปลี่ยนด้วยตัวเอง
หมายเลขชิ้นส่วน
ถาดป้อนกระดาษ 1x500 แผ่น HP Color LaserJet
ถาดกระดาษ 500 แผ่น
ตัวเลือก
CE860–67902
ถาดป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นและขาตั้ง HP Color LaserJet
ถาดกระดาษ 1500 แผ่น ประกอบด้วยถาด 500 แผ่นสามถาด
ตัวเลือก
CE725A
ตลับหมึกพิมพ์สีดำ HP Color LaserJet
ตลับหมึกสีดำ
บังคับ
CE270A
ตลับหมึกพิมพ์สีฟ้า HP Color LaserJet
ตลับหมึกสีฟ้า
บังคับ
CE271A
ตลับหมึกพิมพ์สีเหลือง HP Color LaserJet
ตลับหมึกสีเหลือง
บังคับ
CE272A
ตลับหมึกพิมพ์สีชมพู HP Color LaserJet
ตลับหมึกสีชมพู
บังคับ
CE273A
เซิร์ฟเวอร์พิมพ์แบบไร้สาย
เซิร์ฟเวอร์พิมพ์แบบไร้สาย HP Jetdirect 2700w USB
ตัวเลือก
J8026A
สาย USB
ช่องเสียบอุปกรณ์ที่เทียบเท่ากับ USB มาตรฐานขนาด 2 เมตร
ตัวเลือก
C6518A
ชุดฟิวเซอร์
ฟิวเซอร์สำรอง 110 โวลต์
บังคับ
CE977A
ฟิวเซอร์สำรอง 220 โวลต์
บังคับ
CE978A
ชุดอุปกรณ์ส่ง
สายพานส่ง, ลูกกลิ้งส่งกระดาษ, ลูกกลิ้งป้อนกระดาษเก้าตัวสำหรับถาด 2-6 และลูกกลิ้งดึงกระดาษหกตัวสำหรับถาด 1-6 สำรอง
บังคับ
CE516A
ชุดรวบรวมผงหมึก
อุปกรณ์รับผงหมึกส่วนที่ไม่ติดกับกระดาษ
บังคับ
CE980A


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย