ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet Pro 4500 fn1 network scanner - ข้อกำหนดทางเทคนิค

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ข้อกำหนดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ:
ชื่อ
คำอธิบาย
ความจุของถาดป้อนกระดาษ
กระดาษ 50 แผ่น หนัก 75 กรัม/ตารางเมตร
กระดาษขนาดเล็กที่สุด
148 x 51 มม.
กระดาษขนาดใหญ่ที่สุด
3100 x 216 มม.
น้ำหนักกระดาษต่ำสุด
45 กรัม/ตารางเมตร
น้ำหนักกระดาษสูงสุด
120 กรัม/ตารางเมตร
พื้นที่แนวกระดาษต่ำสุด
51 มม.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย