ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP - การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4535 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4524 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4536 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4525 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4538 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4526 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4675 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4527 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4676 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4528 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4678 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4652 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4511 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4654 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4512 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4655 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4516 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4656 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4520 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4657 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4522 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4658 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4523 All-in-One
เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดโดยใช้ตลับหมึกแท้จาก HP
เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลวิดีโอ
วิดีโอนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ระบุข้างต้น เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในวิดีโอชุดนี้เป็นเครื่องพิมพ์รุ่น HP OfficeJet 4650
  บันทึก
หากคุณลงทะเบียนในโครงการ HP Instant Ink เอาไว้ คุณจะได้รับตลับหมึก HP Instant Ink พิเศษ ตลับหมึก HP Instant Ink จะมีขนาดใหญ่กว่าตลับหมึกมาตรฐาน แต่ติดตั้งในช่องติดตั้งได้เหมือน ๆ กัน HP Instant Ink ไม่สามารถใช้ได้ในบางประเภท/ภูมิภาค และใช้ได้กับเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ HP Instant Ink
  รูปภาพ : ตลับหมึกมาตรฐานและตลับหมึก HP Instant Ink
  ตลับหมึก HP Instant Ink และตลับหมึกมาตรฐาน
 1. ตลับหมึกมาตรฐาน
 2. ตลับหมึก HP Instant Ink
เปลี่ยนตลับหมึกหรือตลับหมึกที่ระบุบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. อย่าลืมใส่กระดาษสีขาวธรรมดาเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 3. ค่อย ๆ จับที่มือจับทั้งสองด้านของเครื่องพิมพ์ จากนั้นยกฝาครอบตลับบรรจุหมึกขึ้นจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 4. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 5. ปลดตลับหมึกพิมพ์ออกโดยยกฝาที่ช่องตลับหมึกขึ้น จากนั้นค่อย ๆ ดันฝาไปด้านหลังจนสุด
 6. ดึงตลับหมึกขึ้นเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
   รูปภาพ : การถอดตลับหมึกพิมพ์
   ภาพ: นำตลับหมึกออก
  1. ยกฝาปิดขึ้น
  2. ค่อย ๆ ดันฝากลับเข้าที่
  3. ดึงตลับหมึกขึ้น
 7. นำตลับหมึกหนึ่งตลับออกจากบรรจุภัณฑ์ ระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะพลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
 8. ลอกเทปพลาสติกออกจากตลับหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
 9. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกพิมพ์เข้าในช่องติดตั้ง
 10. ปิดฝาช่องตลับหมึกเพื่อยึดตลับหมึกเข้าที่
   รูปภาพ : การใส่ตลับหมึกพิมพ์
   ภาพ: การใส่ตลับหมึกพิมพ์
  1. ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  2. ปิดฝา
  3. ตลับหมึกพิมพ์สามสีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกพิมพ์สีดำไว้ทางขวา
 11. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น หากต้องการ
 12. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  หลังจากติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดใหม่แล้ว เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติ
  รูปภาพ : การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 13. รอให้หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมาจากเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  ก่อนที่จะพิมพ์งาน เครื่องพิมพ์จะขยายส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษออกโดยอัตโนมัติ อย่าดันส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษกลับเข้าไปจนกว่างานพิมพ์จะเสร็จสิ้น
 14. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 15. ใส่หน้าจัดเรียงตลับหมึกโดยหันด้านที่พิมพ์ลงเข้าหาแผ่นกระจกสแกน วางกระดาษตามแนวสัญลักษณ์รอบกระจกสแกน
  รูปภาพ : จัดวางหน้าจัดเรียงตลับหมึกบนแผ่นกระจกของสแกนเนอร์
  ภาพ: จัดวางหน้าจัดเรียงตลับหมึกบนแผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 16. ปิดฝาสแกนเนอร์ แล้วกด OK (ตกลง)
  เครื่องพิมพ์จะทำการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก

ประเทศ: Flag ไทย