ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

เครื่องพิมพ์ HP - การพิมพ์แบบ Quiet Mode (โหมดเงียบ)

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3835 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4524 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3836 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4525 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3838 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4527 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4535 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4528 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4538 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 3830 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4536 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 3832 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4675 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 3834 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4676 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4650 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4678 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4652 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4512 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4654 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4516 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4655 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4520 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4657 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4522 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4658 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4523 All-in-One
Quiet Mode (โหมดเงียบ) เป็นการลดความเร็วในการพิมพ์ลงเพื่อลดเสียงรบกวนขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งาน ซึ่งจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อคุณภาพการพิมพ์ คุณสามารถเปิดการทำงานแบบ Quiet Mode (โหมดเงียบ) ได้จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
  บันทึก
ตรวจสอบว่ากระดาษที่ใช้เป็นกระกาศแบบธรรมดา และเลือกคุณภาพการพิมพ์แบบNormal (ปกติ) จากคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ของแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารแบบQuiet Mode (โหมดเงียบ)
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วที่จอแสดงผลไปทางซ้าย จากนั้นกดเลือก Setup (ตั้งค่า)
 2. กดเลือก Preferences (ค่าปรับแต่ง)
 3. เลือกช่องที่ติดกับ Quiet Mode (โหมดเงียบ) ให้สลับค่าไปเป็น On (เปิด)
 4. เลือก OK (ตกลง)
  หากต้องการปิด Quiet Mode (โหมดเงียบ) ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ โดยสลับค่าเป็น OFF (ปิด)

ประเทศ: Flag ไทย