ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ HP - การเปิดถาดไดร์ฟ CD หรือ DVD ที่ติดค้าง (Windows 10)

เอกสารนี้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีในการเปิดถาดไดร์ฟ CD หรือ DVD ที่มีปัญหา ถาดต้องดันออกได้ด้วยตนเองเมื่อหนึ่งในเงื่อนไขต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • ถาดไดร์ฟเปิดหรือปิดค้าง
 • ไดรฟ์ขาดไฟเลี้ยง
 • ดิสก์ใส่ไม่ถูกต้อง
 • ดิสก์เสียหายหรือเป็นรอย
 • ไดร์ฟมีปัญหา
 • โปรแกรมซอฟต์แวร์เล่นปฏิเสธการปลดล็อคควบคุมคำสั่ง Eject (นำออก)
โดยปกติสามารถเปิดไดร์ฟและนำแผ่นดิสก์ออกได้ขณะคอมพิวเตอร์กำลังทำงานโดยกดปุ่มนำแผ่นออกด้านนอกของไดร์ฟ หรือเลือกปุ่มนำแผ่นออกที่แผงควบคุมของแอพที่ใช้เปิดเล่น
อย่างไรก็ดี ไดร์ฟบางตัวอาจไม่มีปุ่มนำแผ่นออกด้านนอก และสามารถเปิดออกได้โดยใช้ File Explorer (ตัวค้นหาไฟล์) เพื่อนำแผ่นออกเท่านั้น
การนำแผ่นออกผ่าน File Explorer
หากการใช้ฟังก์ชั่น Eject (นำแผ่นออก) ในแอพพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ไม่สามารถเปิดไดร์ฟได้ แสดงว่าอาจมีปัญหาที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือปัญหาในการควบคุมไดร์ฟ แก้ไขปัญหานี้กับ File Explorer โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ คลิก Start (สตาร์ท) คลิก Power (ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง) จากนั้นคลิก Restart (รีสตาร์ท)
  รูปภาพ : การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  รอให้คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทและบูตเข้าสู่ Windows
 2. คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิด File Explorer:
  • คลิกFile Explorer ในเมนู
  • คลิกไอคอน File Explorer บนแถบงาน
  รูปภาพ : การเปิด File Explorer
  การเปิด File Explorer
 3. คลิกขวาที่ไอคอนสำหรับไดรฟ์ที่มีปัญหา จากนั้นคลิกที่ Eject (นำออก)
  รูปภาพ : การนำแผ่นดิสก์ออก
   File Explorer ที่เลือกนำดิสก์ออกไว้
 4. ฝาช่องไดร์ฟควรจะเปิดออกมา หรือดิสก์ในช่องไดร์ฟควรจะดันออกมา
    บันทึก
  ไดร์ฟแบบเสียบที่ไม่มีปุ่มนำออกจะนำออกได้โดยคำสั่งจาก Windows เท่านั้น
  รูปภาพ : ไดร์ฟแบบเสียบที่ไม่มีปุ่มนำแผ่นออกด้านนอก
  ไดร์ฟแบบเสียบที่ไม่มีปุ่มนำแผ่นออกด้านนอก
หากฝาช่องไดร์ฟไม่เปิดออกหรือไดร์ฟไม่ดันออกมา ให้ดำเนินการต่อในหัวข้อถัดไปเพื่อเปิดช่องไดร์ฟด้วยตัวเอง
การเปิดไดร์ฟเพื่อนำดิสก์ออกด้วยตัวเอง
ไดร์ฟถาดส่วนใหญ่จะมีปุ่มนำถาดออกและช่องเล็ก ๆ ที่ฝาไดร์ฟเพื่อปลดล็อคด้วยตัวเอง เปิดไดร์ฟแบบถาดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นเลือก Power (ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง) และเลือกShut down (ปิดเครื่อง)
  รูปภาพ : การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์ปิดการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ
 2. มองหารูเล็ก ๆ บนหน้ากากของดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งเป็นรูเปิดฝาด้วยตนเอง ตำแหน่งรูเปิดฝาด้วยตนเองจะแตกต่างกันไป
    บันทึก
  ในบางรุ่น รูเปิดฝาและไฟ LED แสดงสถานะไดรฟ์ดูคล้ายกัน และมีขนาดเท่ากัน อย่าฝืนดันคลิปหนีบกระดาษเข้าไปในรูหากเข้าไม่ได้ ตรวจสอบว่ารูนั้นไม่ได้เป็นไฟ LED
 3. ดัดคลิปหนีบกระดาษให้ตรงสำหรับใช้ในขั้นตอนนี้
  1. กดเบา ๆ ที่คลิปหนีบกระดาษจนกระทั่งถาดเปิดออก
  2. ปลดล็อคเพื่อให้ถาดเปิดออกเล็กน้อย
  3. ดึงคลิปหนีบกระดาษออก และค่อยๆ ดึงถาดออกมาจนเข้าถึงแผ่นดิสก์ได้
  4. นำดิสก์ออกจากถาด
   รูปภาพ : เปิดถาดและนำแผ่นออกด้วยตัวเอง
   เปิดถาดและนำแผ่นออกด้วยตัวเอง
  1. การใส่คลิปหนีบกระดาษ
  2. การเปิดถาด
  3. การนำดิสก์ออก
ตรวจสอบแผ่นดิสก์และรางนำถาด รวมทั้งแกนหมุนว่ามีความเสียหายหรือไม่
หากไดร์ฟมีปัญหาในการเปิดหรือปิด สามารถสั่งไดร์ฟเปลี่ยนแทนจาก HP ดูรายการชิ้นส่วนอะไหล่จากหัวข้อ Ordering HP Certified Replacement Parts (การสั่งชิ้นส่วนเปลี่ยนแทนที่ได้รับการรับรองจาก HP)
การเปิดไดร์ฟแบบเสียบเพื่อนำดิสก์ออก
ไดร์ฟแบบเสียบไม่กี่ตัวเท่านั้นที่มีปุ่มนำดิสก์ออก และมีน้อยมากที่ไดร์ฟแบบเสียบมีตัวปลดล็อคเองซึ่งต่างจากไดร์ฟแบบถาด
นำแผ่นดิสก์ออกจากไดร์ฟแบบเสียบที่มีปุ่มนำแผ่นออกด้านนอกตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ คลิก Start (สตาร์ท) คลิก Power (ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง) จากนั้นคลิก Restart (รีสตาร์ท)
  รูปภาพ : การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  รอให้คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทและบูตเข้าสู่ Windows
 2. กดปุ่มEject (นำแผ่นออก) ด้านนอก
  รูปภาพ : ไดร์ฟแบบเสียบที่มีปุ่มนำแผ่นออกด้านนอก
  ปุ่มนำแผ่นออกด้านนอก
 3. หากดิสก์ไม่ดันออกมาเอง ให้เปิด File Explorer และพยายามใช้ฟังกชั่นนำแผ่นดิสก์ออก
ไม่มีแนวทางอื่นอีกที่แนะนำ ติดต่อ HP และแจ้งขอซ่อม
  คำเตือน
การเขย่าหรือทุบคอมพิวเตอร์เพื่อให้แผ่นหลุดออกมาอาจทำให้ส่วนประกอบอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์หลวมคลอนหรือเสียหายและไม่ทำงาน การพยายามสอดวัตถุเข้าไปในช่องเพื่อดันแผ่นออก อาจทำให้เกิดรอยหรือความเสียหายต่อแผ่นและพื้นผิวภายในของไดร์ฟ
หากไดร์ฟมีปัญหาในการเปิดหรือปิด สามารถสั่งไดร์ฟเปลี่ยนแทนจาก HP ดูรายการชิ้นส่วนอะไหล่จากหัวข้อ Ordering HP Certified Replacement Parts (การสั่งชิ้นส่วนเปลี่ยนแทนที่ได้รับการรับรองจาก HP)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย