ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของ HP - การแก้ปัญหาเบราเซอร์ Microsoft Edge (Windows 10)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้เบราเซอร์ Microsoft Edge และ Windows 10
ปัญหาหลายอย่างอาจเกิดขึ้นระหว่างใช้ Microsoft Edge รวมทั้งปัญหาการเชื่อมต่อ การทำงานช้า ปัญหารหัสผ่าน ปัญหากับเนื้อหาของ Adobe Flash คำขอใช้ Inernet Explorer ปัญหาในการนำเข้ารายการโปรด ปุ่ม Home ไม่แสดงผล และปัญหาในการปรับเอนจินเริ่มต้น เลือกหัวข้อที่ตรงกับปัญหาของคุณ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย