ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของ HP - การเปิดใช้งาน Windows 10

เอกสารนี้ครอบคลุม PC และแท็บเล็ตจาก HP และ Compaq ระบบ Windows 10
เพื่อช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของซอฟต์แวร์ Microsoft จึงกำหนดให้เปิดใช้งาน Windows 10 ก่อนสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตจาก HP และ Compaq ทุกรุ่นที่ติดตั้ง Windows 10 จะเปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้สะดวกยิ่งขึ้นในการเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้หากต้องการติดตั้ง Windows 10 เวอร์ชั่นอื่น (เช่น อัพเกรดเป็นเวอร์ชั่น Enterprise) หรือติดตั้ง Windows 10 ที่จัดซื้อเอง ให้เปิดใช้งานตามขั้นตอนการติดตั้ง นอกจากนี้ Windows ยังอาจแจ้งให้คุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์แม้ว่าจะเปิดใช้งานไปแล้วก็ตาม
นอกจากนี้คุณยังสามารถอัพเกรดเครื่องโดยกรอกคีย์เปิดใช้งานที่ได้รับมาใหม่จาก System properties (คุณสมบัติการทำงานของระบบ) โดยวิธีการนี้ ระบบจะตรวจหาเวอร์ชั่นต่างอัตโนมัติ และติดตั้งรวมทั้งดาวน์โหลดคุณสมบัติการทำงานและข้อมูลอัพเดตใหม่ ๆ
ประเภทการเปิดใช้งาน Windows 10
การเปิดใช้งาน Windows 10 มีอยู่ 2 วิธี: OEM Activation 3.0 และ Windows Product Activation
 • OEM Activation 3.0 (OA3) ดำเนินการจากโรงงาน คีย์ดิจิตอลของผลิตภัณฑ์ (DPK) จะถูกติดตั้งที่ BIOS เมนบอร์ดระหว่างการผลิต
 • Windows Product Activation (WPA) จะส่งเลข ID การติดตั้งไปยัง Microsoft ก่อนทำการยืนยันและเปิดใช้งาน Windows วิธีการนี้ใช้เมื่อทำการอัพเกรดหรือติดตั้ง Windows 10 จากแผ่นดิสก์ (ไม่ใช่ HP System Recovery)
สาเหตุที่ Windows 10 อาจต้องเปิดใช้งานอีกครั้ง
หากคอมพิวเตอร์ติดตั้ง Windows 10 มาสำเร็จรูป เงื่อนไขต่อไปนี้อาจทำให้ Windows ต้องเปิดใช้งานกับ Microsoft ใหม่:
 • การอัพเกรด Windows เวอร์ชั่นของคุณ เช่น จาก Windows 10 Home เป็น Windows 10 Pro
 • เรียกใช้ HP System Recovery หลังกู้ข้อมูลจาก HP Recovery Disc
 • การติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์อุปกรณ์บางประเภท
 • การยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไฟล์บางส่วนของระบบปฏิบัติการ
 • การอัพเดต BIOS หรือการติดตั้งแฟลช BIOS ใหม่จากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ HP
 • การเปลี่ยนเมนบอร์ดด้วยเมนบอร์ดที่ไม่มี BIOS เวอร์ชั่นเฉพาะสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM)
 • ล้างการติดตั้ง Windows 10
เงื่อนไขในการเปิดทำงาน Windows
รายการต่อไปนี้ระบุคำศัพท์ที่มักใช้ระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้งาน:
 • Windows Product Activation (WPA): ต้องปลดล็อคคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะใช้ Windows
 • OEM Activation 3.0 (OA3): โดยส่วนใหญ่ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อเปิดใช้งาน Windows แต่คอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้ Windows เปิดใช้งานอัตโนมัติ
 • ข้อตกลงเรื่องการอนุญาตใช้สำหรับผู้ใช้ (EULA) ข้อตกลงที่ผู้ใช้ Windows ต้องยอมรับเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows
 • เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ (COA): หลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของเพื่อพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์จาก Windows ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกมาติดตั้งซ้ำ COA อาจอยู่ในรูปของฉลากที่มีบาร์โค้ดและคีย์ผลิตภัณฑ์
 • ฉลาก Microsoft ของแท้ (GML): ฉลากมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 10 มาสำเร็จ GML ใช้แจ้งเวอร์ชั่น Windows 10 ที่ถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์
 • คีย์ผลิตภัณฑ์: รหัสตัวอักษรและตัวเลข 25 ตัวเพื่อเปิดใช้งาน Windows
 • หมายเลขรหัสการติดตั้ง: เลขที่จัดทำขึ้นตามคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ป้อนระหว่างการติดตั้ง Windows ใหม่
 • เลขรหัสยืนยันการติดตั้ง: หมายเลขที่ช่วยให้คุณสามารถสิ้นสุดขั้นตอนการเปิดใช้งาน
เปิดใช้งาน Windows 10 ทางอินเทอร์เน็ต
วิธีที่เร็วและง่ายที่สุดในการเปิดใช้งาน Windows 10 ของคุณคือทางอินเทอร์เน็ต หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือหากไม่สะดวกในการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ดูในหัวข้อ Other ways to activate Windows 10 (แนวทางอื่น ๆ ในการเปิดใช้งาน Windows 10) ของเอกสารนี้ คุณอาจได้รับแจ้งให้เปิดใช้งาน Windows เวอร์ชันปัจจุบันของคุณก่อนติดตั้ง Windows 10 หากเวอร์ชั่นปัจจุบันของ Windows 8.1 หรือ Windows 7 ไม่ใช่ของแท้
เพื่อยืนยันว่า Windows ถูกเปิดใช้งานแล้ว
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากคุณต้องการตรวจสอบว่า เปิดใช้งาน Windows ได้เสร็จสิ้นแล้ว
 1. กดปุ่ม Windows + I เพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. คลิก Update & security (ข้อมูลอัพเดตและความปลอดภัย)
  รูปภาพ : Update & security (ข้อมูลอัพเดตและความปลอดภัย)
  ระบบในการใช้งานส่วนการตั้งค่า
 3. ใน Update & security (ข้อมูลอัพเดตและความปลอดภัย) เลือก Activation (เปิดใช้งาน) ทางด้านซ้าย
  ติดกับ Activation (การเปิดใช้งาน) สังเกตข้อความแจ้งว่า Windows is Activated (Windows ถูกเปิดใช้งานแล้ว)
  รูปภาพ : ข้อความแจ้งการเปิดใช้งาน Windows
  ข้อความแจ้งการเปิดใช้งาน Windows
แนวทางอื่นในการเปิดใช้งาน Windows 10
ดูวิธีอื่น ๆ เพื่อเปิดใช้งาน Windows 10 เลือกหนึ่งในส่วนด้านล่างนี้
การแก้ไขปัญาข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows 10
หากรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นขณะพยายามเปิดใช้งาน Windows ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา หากยังได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาด ให้ติดต่อ Microsoft เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม ก่อนติดต่อ Microsoft ให้ค้นหา ID ผลิตภัณฑ์ของคุณจาก System Properties (คุณสมบัติการทำงานของระบบ)
ทำได้โดยพิมพ์ Product ID ที่กล่องค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก Product ID ( ID เครื่อง) ในผลการค้นหา
หรือสามารถค้นหาและเปิด Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกเลือก System (ระบบ) จากนั้นคลิกที่ About (เกี่ยวกับ)
รูปภาพ : ID ผลิตภัณฑ์ Windows
ID ผลิตภัณฑ์ Windows
ตารางต่อไปนี้ระบุคำอธิบายของข้อความแจ้งข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งานและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทำได้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดบอกอะไรบ้าง
วิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
Windows 10 ไม่ถูกเปิดใช้งานหลังจากอัพเกรดจาก Windows 7 SP1 หรือ Windows 8.1 Update
Windows ไม่เปิดใช้งานอัตโนมัติระหว่างการติดตั้ง
 1. คลิก Start (เริ่ม) แล้วคลิก Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกUpdate & security (อัพเดตละความปลอดภัย) และเลือก Activation (เปิดใช้งาน)
 2. คลิกGo to Store (ไปที่ร้านค้าออนไลน์) และตรวจสอบ เพื่อดูสิทธิ์ใช้งานที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ หากไม่มีสิทธิ์ใช้งานที่ถูกต้อง คุณจะต้องจัดซื้อ Windows จากร้านค้าออนไลน์
  ทั้งนี้มีผลใช้ได้หากคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ของคุณเท่านั้น
Windows isn't activated. This PC isn't activated anymore. (Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน PC เครื่องนี้ไม่ได้เปิดใช้งานอีกต่อไป) หาก Windows ที่คุณติดตั้งใหม่หรือทำการแก้ไขฮาร์ดแวร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสามารถติดต่อขอคำแนะนำจากฝ่ายให้บริการ
Windows 10 ไม่เปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์หรือเนื่องจากมีการเปิดใช้งาน Windows 10 หลายครั้งที่คอมพิวเตอร์
ไปที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกที่ Update & Security (อัพเดตและความปลอดภัย) เลือก Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นเรียกใช้ Activation Troubleshooter หากยังเกิดปัญหา ให้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการของ Microsoft
Activate Windows. You’re running Windows in safe mode. (เปิดใช้งาน Windows คุณกำลังเรียกใช้ Windows ในเซฟโหมด) รีสตาร์ท Windows ตามปกติเพื่อให้ระบบพร้อมทั้งหมดสำหรับการเปิดใช้งาน
การเปิดใช้งาน Windows 10 ไม่สามารถทำได้ในเซฟโหมด
รีสตาร์ทในโหมดปกติจาก Windows:
 1. กดปุ่ม Windows + R
 2. พิมพ์ msconfig ลงในฟิลด์ Open (เปิด) และคลิก OK (ตกลง)
 3. จากแท็บ General (ทั่วไป) ของ System Configuration (ส่วนกำหนดค่าระบบ) เลือกช่องทำเครื่องหมาย Normal startup (เริ่มการทำงานปกติ) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
 4. จากหน้าต่างป๊อปอัพของ System Configuration (ส่วนกำหนดค่าระบบ) คลิก Restart (รีสตาร์ท)
ติดต่อขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการของ Microsoft Support
คีย์ผลิตภัณฑ์ใช้งานไม่ได้ (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004C003)
มีปัญหากับคีย์ผลิตภัณฑ์
ไปที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกที่ Update & Security (อัพเดตและความปลอดภัย) เลือก Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นเรียกใช้ Activation Troubleshooter หากยังเกิดปัญหา ให้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการของ Microsoft
เซิร์ฟเวอร์ของการเปิดใช้งานรายงานว่า คีย์การเปิดใช้งานแบบหลายอุปกรณ์เกินขีดจำกัด (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004C020)
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อสิทธิ์อนุญาติแบบปริมาณ (สิทธิ์อนุญาตที่ซื้อจาก Microsoft โดยธุรกิจเพื่อติดตั้ง Windows ในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีหลายเครื่อง) ถูกใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีมากกว่าที่ข้อกำหนดสิทธิ์อนุญาติของการใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft อนุญาตไว้
การแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องใช้คีย์ผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Windows isn't activated. The product key didn't work. You might need to contact the company that built this computer, try a different key, or buy a new one (Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน คีย์ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน คุณอาจต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ ใช้คีย์อื่น ๆ หรือขอซื้อคีย์ใหม่)
Windows ไม่สามารถประมวลผลคีย์ผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีปัญหาในการผลิต ปัญหากับคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง Windows 10 ใหม่ไม่เสร็จสิ้น คีย์ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง หรือกรอกคีย์ไม่ถูกต้อง
ค่อย ๆ ตรวจสอบการกรอกคีย์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขและอักขระทั้งหมดกรอกได้ถูกต้อง ลองกรอกคีย์อีกครั้ง คลิกที่ Activate with a new key (เปิดใช้งานด้วยคีย์ใหม่) จากหน้าต่าง Windows Activation (การเปิดใช้งาน Windows) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ซื้อคีย์ใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม Buy a new key (ซื้อคีย์ใหม่) จากหน้าต่าง Windows Activation (การเปิดใช้งาน Windows) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ติดต่อขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการของ Microsoft Support
การตรวจยืนยันผลิตภัณฑ์ของแท้ตรวจพบเลขไบนารี Windows ที่ยุ่งเหยิง (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004C4AE)
บริการสิทธิ์อนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์รายงานว่า การประเมินการอนุญาตล้มเหลว (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004E003)
Windows 10 ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยแอพพลิเคชั่นจากภายนอก และต้องการคืนค่าไปยังเวอร์ชั่นก่อนหน้า
คุณอาจพบข้อผิดพลาดนี้หากคุณใช้แอพพลิเคชั่นจากภายนอกเพื่อเพิ่มภาษาที่ไม่รองรับโดย Windows ในปัจจุบัน การแก้ไขปัญหา คุณสามารถคืนค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีไปยังจุดที่เลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่ได้กระทำไปกับ Windows
หากวิธีนี้ไม่แก้ไขปัญหาได้ Windows สำเนาของคุณอาจไม่ถูกต้อง และคุณอาจต้องซื้อสำเนาใหม่
Windows isn't activated. This product key is already being used on another PC. Try a different key, or buy a new one. (Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน คีย์ผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้กับเครื่อง PC อื่น ใช้คีย์อื่น ๆ หรือขอซื้อคีย์ใหม่)
โดยส่วนใหญ่ Microsoft จะอนุญาตให้ติดตั้งคีย์ผลิตภัณฑ์ในคอมพิวเตอร์ได้เครื่องเดียว
ค่อย ๆ ตรวจสอบการกรอกคีย์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขและอักขระทั้งหมดกรอกได้ถูกต้อง ลองกรอกคีย์อีกครั้งโดยคลิกที่ Go to Store (ไปที่ร้านค้า) จากหน้าต่าง Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ไปที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกที่ Update & Security (อัพเดตและความปลอดภัย) เลือก Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นเรียกใช้ Activation Troubleshooter หากยังเกิดปัญหา ให้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการของ Microsoft
Windows isn't activated. This preinstalled version of Windows can't be activated. Contact your PC manufacturer for assistance, or buy a new key. (Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน Windows รุ่นติดตั้งสำเร็จนี้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ติดต่อผู้ผลิต PC เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือขอซื้อคีย์ใหม่)
Windows 10 ไม่เปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์หรือปัญหาในการผลิต
ไปที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกที่ Update & Security (อัพเดตและความปลอดภัย) เลือก Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นเรียกใช้ Activation Troubleshooter หากยังเกิดปัญหา ให้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการของ Microsoft
Windows isn't activated. Enter a new product key to activate Windows.
Windows 10 is not preinstalled on the computer, and no product key is configured. (Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน กรอกคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเปิดใช้ Windows Windows 10 ไม่ได้ติดตั้งสำเร็จในคอมพิวเตอร์ และไม่ได้กำหนดค่าคีย์ผลิตภัณฑ์ไว้)
ไปที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกที่ Update & Security (อัพเดตและความปลอดภัย) เลือก Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นเรียกใช้ Activation Troubleshooter หากยังเกิดปัญหา ให้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการของ Microsoft
Windows isn't activated. The product key doesn't match the region you're in, so try a different key.
The product key is not intended for the region specified in your location settings. (Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน คีย์ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับภูมิภาคที่ระบุในค่ากำหนดพื้นที่ของคุณ คีย์ผลิตภัณฑ์ตั้งใจสำหรับภูมิภาคที่ระบุในการตั้งค่าตำแหน่งของคุณเท่านั้น ลองดูวิธีอื่น)
ตรวจสอบค่าพื้นที่ของคุณ: ใน Windows พิมพ์ region (ภูมิภาค) ในฟิลด์ค้นหา และคลิก Region (ภูมิภาค) จากรายการผลการค้นหา จากแท็บ Location (ตำแหน่ง) ในหน้าต่าง Region (พื้นที่) ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือกรายการที่ถูกต้องจากส่วนแสดงรายการ Home location (ตำแหน่งต้นทาง)
ไปที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกที่ Update & Security (อัพเดตและความปลอดภัย) เลือก Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นเรียกใช้ Activation Troubleshooter หากยังเกิดปัญหา ให้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการของ Microsoft
Windows isn't activated. The product key can only be used to restore Windows on PCs that have Windows pre-installed. You can activate Windows on the phone. (Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน คีย์ผลิตภัณฑ์สามารถใช้เพื่อกู้ Windows ใน PC ที่ติดตั้ง Windows ไว้สำเร็จเท่านั้น คุณสามารถเปิดใช้งาน Windows ได้ทางโทรศัพท์)
สิทธิ์อนุญาตใช้งาน Windows 10 ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับประเภทคีย์ที่กรอกไว้
ทำามคำแนะนำในหัวข้อ เปิดใช้งาน Windows 10 ทางโทรศัพท์
ไปที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกที่ Update & Security (อัพเดตและความปลอดภัย) เลือก Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นเรียกใช้ Activation Troubleshooter หากยังเกิดปัญหา ให้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการของ Microsoft
Windows isn't activated. There are files on your PC that are preventing activation. You need to buy and reinstall a new version of Windows. (Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน มีไฟล์ใน PC ที่ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ คุณต้องจัดซื้อและติดตั้ง Windows เวอร์ชั่นใหม่)
มีไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ Windows 10 ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
ซื้อคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยคลิกที่ Go to Store (ไปที่ร้านค้า) จากหน้าต่าง Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ไปที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกที่ Update & Security (อัพเดตและความปลอดภัย) เลือก Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นเรียกใช้ Activation Troubleshooter หากยังเกิดปัญหา ให้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการของ Microsoft
Windows isn't activated. Windows couldn't be activated right now. We'll keep trying to activate it for you. (Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน ไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows ได้ในตอนนี้ เราจะพยายามเปิดใช้งานต่อไป)
Windows ไม่สามารถเชื่อมต่อกับไปยังส่วนบริการเปิดใช้งานออนไลน์
ให้ Windows ลองเปิดใช้งานต่อไป หรือทำตามคำแนะนำในหัวข้อ Activate Windows 10 over the phone (เปิดใช้งาน Windows 10 ทางโทรศัพท์)
ไปที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกที่ Update & Security (อัพเดตและความปลอดภัย) เลือก Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นเรียกใช้ Activation Troubleshooter หากยังเกิดปัญหา ให้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการของ Microsoft
เกิดปัญหาเครือข่ายขณะเปิดใช้'koสำเนาของ Windows (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004FC03)
Your computer is not connected to the Internet. (Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน หากต้องการเปิดใช้งานออนไลน์ ให้ต่ออินเทอร์เน็ตหรือติดต่อเรา คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
คุณอาจพบข้อผิดพลาดนี้หากคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคุณจะป้องกันไม่ให้ Windows ทำกระบวนการเปิดใช้งานออนไลน์ ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และไฟร์วอลล์ของคุณไม่ได้บล็อค Windows จากการเปิดใช้งาน
นอกจากนี้ ยังสามารถทำตามคำแนะนำในหัวข้อ Activate Windows 10 over the phone (เปิดใช้งาน Windows 10 ทางโทรศัพท์)
Windows isn't activated. The version of Windows is expired. Install the latest version to activate. (Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน เวอร์ชั่นนี้ของ Windows หมดอายุแล้ว ติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่เพื่อเปิดใช้งาน)
Windows 10 เวอร์ชั่นทดลองใช้ถูกติดตั้งอยู่และสิทธิ์อนุญาตใช้งานไม่ได้สามารถใช้ได้อีกต่อไป
ติดตั้ง Windows 10 รุ่นปกติ
ไปที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกที่ Update & Security (อัพเดตและความปลอดภัย) เลือก Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นเรียกใช้ Activation Troubleshooter หากยังเกิดปัญหา ให้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการของ Microsoft
บริการสิทธิ์อนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์พบว่าคีย์ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะในการอัพเกรด ไม่ใช่สำหรับล้างการติดตั้ง (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004F061)
สำหรับการอัพเกรด คุณต้องมีสำเนาที่ถูกต้องของ Windows 8.1 หรือ Windows 7 บนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของคุณแล้ว
ซื้อคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องโดยคลิกที่ Go to Store (ไปที่ร้านค้าออนไลน์) จากหน้าต่าง Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เซิร์ฟเวอร์ของการเปิดใช้งานรายงานว่า คีย์การเปิดใช้งานเกินขีดจำกัด (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004C008)
คุณอาจพบข้อผิดพลาดนี้หากใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีอื่นได้ หรือมันถูกใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่มากกว่าเงื่อนไขสิทธิ์อนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่อนุญาต
สำหรับการแก้ไขปัญหา คุณจะต้องซื้อคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีแต่ละเครื่องของคุณเพื่อเปิดใช้งาน Windows
ซื้อคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องโดยคลิกที่ Go to Store (ไปที่ร้านค้าออนไลน์) จากหน้าต่าง Activation (การเปิดใช้งาน) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เกิดข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัย (รหัสข้อผิดพลาด: 0x80072F8F)
คุณอาจพบข้อผิดพลาดนี้หากวันที่และเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง หรือ Windows มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับบริการเปิดใช้งานออนไลน์ และไม่สามารถตรวจสอบคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ใช้วันที่และเวลาที่ถูกต้อง
ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว
ข้อผิดพลาดที่ไม่ระบุ (รหัสข้อผิดพลาด: 0x80004005)
Windows ไม่ถูกเปิดใช้งาน
คลิก Start (เริ่ม) แล้วคลิก Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิก Update & security (อัพเดตและความปลอดภัย) เลือก Activation (เปิดใช้งาน) จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Activate (เปิดใช้งาน)
ปัญหาการเปิดใช้งานหลังจากเปลี่ยนเมนบอร์ดหรือปัญหาคีย์เปิดใช้งานสิทธิ์อนุญาตไดร์ฟข้อมูล
หากคุณมีปัญหาหลังจากเปลี่ยนเมนบอร์ด หรือคีย์เปิดใช้งานสิทธิ์อนุญาตไดร์ฟข้อมูล ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Windows ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้:
หัวข้อ Get help with activation errors ในไซต์ให้บริการของ Microsoft

ประเทศ: Flag ไทย