ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise M506 - ติดตั้ง DIMM หน่วยความจำ

ติดตั้ง DIMM หน่วยความจำ
เอกสารชุดนี้ประกอบขั้นตอนในการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำเสริม
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนนำไฟฟ้า (ESD) แตะแผ่นโลหะบนผลิตภัณฑ์ทุกครั้งเพื่อถ่ายเทประจุลงดิน ก่อนการสัมผัสชิ้นส่วนนำไฟฟ้า
 1. แกะกล่อง DIMM หน่วยความจำ ตรวจสอบว่าสิ่งที่บรรจุภายในกล่องตรงกับภาพนี้
  รูปภาพ : DIMM หน่วยความจำ
 2. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออกจากเต้ารับ แล้วถอดสาย USB หรือเครือข่าย
 3. เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์ไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบฟอร์แมตเตอร์
 4. สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เสริม (HDD): ถอด HDD โดยปลดขั้วต่อล็อค (หมายเลข 1) แล้วบีบตัวยึด (หมายเลข 2) เพื่อปลดออก
  รูปภาพ : ปลด HDD
 5. สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เสริม: หมุนด้านขั้วต่อของ HDD ออกจากฟอร์แมตเตอร์ (หมายเลข 1) แล้วเลื่อนไปตามรูป (หมายเลข 2) เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอด HDD
 6. นำ DIMM ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : นำ DIMM ออกจากบรรจุภัณฑ์
 7. จัดแนวขั้วต่อบน DIMM ให้ตรงกับขั้วต่อบนฟอร์แมตเตอร์ (หมายเลข 1) จากนั้นดัน DIMM เข้าไปในฟอร์แมตเตอร์เพื่อติดตั้ง (หมายเลข 2) ตรวจสอบว่า DIMM เสียบกับขั้วต่อเข้าที่แล้ว
    บันทึก
  DIMM สามารถติดตั้งบนฟอร์แมตเตอร์ในทิศทางเดียวเท่านั้น
  รูปภาพ : ติดตั้ง DIMM
 8. สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เสริม (HDD): ก่อนทำขั้นต่อไป ให้สังเกตตำแหน่งของช่องเสียบ (หมายเลข 1) ในแผ่นเหล็กที่ต้องติดตั้งแท็บยึดกรอบหุ้ม HDD (หมายเลข 2)
    หมายเหตุ
  ส่วนนี้ของแผ่นเหล็กเป็นแผ่นที่หลุดออกได้ (หมายเลข 1) อย่าดันโดยใช้แรงมากเกินไปจนทำให้หลุดออกเมื่อติดตั้ง HDD
  รูปภาพ : หาช่องเสียบในแผ่นเหล็ก
 9. สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เสริม: เสียบแท็บยึดกรอบหุุ้ม HDD ในช่องเสียบที่แผ่นเหล็ก (หมายเลข 1) แล้วหมุนหัวขั้วต่อ (หมายเลข 2) ของ HDD เข้าหาฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : ติดตั้ง HDD
 10. สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เสริม: ตรวจสอบว่าสลักขั้วต่อล็อค (หมายเลข 1) ล็อคและตัวล็อค (หมายเลข 2) ยึดกับช่องเสียบในฟอร์แมตเตอร์แล้ว (อาจจำเป็นต้องบีบตัวยึดเพื่อยึดกับช่องเสียบ)
  รูปภาพ : ติดตั้ง HDD
 11. เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์ไปทางเครื่องพิมพ์เพื่อเปลี่ยน
  รูปภาพ : ใส่ฝาฟอร์แมตเตอร์

ประเทศ: Flag ไทย