ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise M506 - เปลี่ยนตลับผงหมึก

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ รวมถึงคำแนะนำในการเปลี่ยน

ข้อมูลตลับผงหมึก

เครื่องพิมพ์นี้จะแสดงเมื่อระดับตลับผงหมึกต่ำหรือต่ำมาก อายุการใช้งานจริงของตลับผงหมึกที่เหลืออยู่อาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมตลับผงหมึกสำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้
พิมพ์ต่อได้โดยใช้ตลับหมึกปัจจุบันจนกว่าการเกลี่ยผงหมึกจะไม่สามารถให้คุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้อีกต่อไป ในการเกลี่ยผงหมึก ให้ถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ และเขย่าตลับหมึกเบาๆ ไปด้านหน้าและด้านหลังตามแกนแนวนอน สำหรับภาพกราฟิก ให้ดูคำแนะนำการเปลี่ยนตลับหมึก ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์อีกครั้งและปิดฝา
ในการสั่งซื้อตลับหมึกหรือตรวจสอบความเข้ากันได้ของตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ HP SureSupply ที่ www.hp.com/go/suresupply เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและตรวจสอบว่าประเทศ/พื้นที่ถูกต้อง
รายการ
คำอธิบาย
หมายเลขตลับหมึก
หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับผงหมึกสีดำ HP 87A Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุมาตรฐาน
87A
CF287A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 87X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุสูง
87X
CF287X
บันทึก
ตลับผงหมึก High Yield มีผงหมึกมากกว่าตลับหมึกมาตรฐานสำหรับจำนวนหน้ามากขึ้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies
ห้ามนำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยน
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาที หากต้องถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ให้คลุมดรัมส่งภาพสีเขียวไว้
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ส่วนประกอบตลับผงหมึก
 1. ชิพหน่วยความจำ
 2. ดรัมส่งภาพห้ามสัมผัสดรัมส่งภาพ รอยนิ้วมืออาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ได้
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับผงหมึก

ถอดและเปลี่ยนตลับหมึก

 1. กดปุ่มปลดล็อคฝาด้านบนทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : กดปุ่มปลดล็อค
 2. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 3. จับที่ตัวจับของตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว และดึงออกมา
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 4. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากเปลือกป้องกันโดยฉีกแถบพลาสติกออกและเปิดบรรจุภัณฑ์ เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้สำหรับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว
  รูปภาพ : ตลับผงหมึกใหม่
 5. จับตลับผงหมึกไว้ทั้งสองด้านแล้วเขย่า 5-6 ครั้ง
  รูปภาพ : เขย่าตลับผงหมึก
 6. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงช่อง แล้วใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 7. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า
 8. บรรจุตลับผงหมึกที่ใช้แล้วลงในกล่องของตลับหมึกใหม่ โปรดดูคู่มือการรีไซเคิลที่แนบมาสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิล
  ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ป้ายผนึกสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้าจะอยู่ในกล่อง ในประเทศ/พื้นที่อื่น โปรดไปที่ www.hp.com/recycle เพื่อพิมพ์ป้ายผนึกสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้า
  ติดป้ายผนึกสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้าที่กล่อง และส่งคืนตลับหมึกที่ใช้แล้วไปยัง HP เพื่อรีไซเคิล
  รูปภาพ : รีไซเคิลตลับหมึกที่ใช้แล้ว


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย