ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - การถอดและเปลี่ยน: อุปกรณ์เสริมถาดเสริม 550 แผ่น

บทนำ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนถาดป้อนกระดาษเสริม 550 แผ่น

ก่อนทำการซ่อมบำรุง

ปิดเครื่องพิมพ์
 • ถอดสายไฟ
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการสั่งซื้อชิ้นส่วน ให้ไปที่ www.hp.com/buy/parts
หมายเลขชิ้นส่วนถาดป้อนกระดาษเสริม 550 แผ่น
C5F697–69001
ถาดป้อนกระดาษเสริม 550 แผ่น (ถาด 3 เสริม)

เครื่องมือที่จำเป็น

 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดชิ้นส่วนนี้

หลังทำการซ่อมบำรุง

เปิดเครื่องพิมพ์
 • เชื่อมต่อสายไฟ
 • ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด

การทดสอบหลังซ่อมบำรุง

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานถึงสถานะ พร้อม แล้ว
พิมพ์หน้าจากถาด 3 เสริมเพื่อตรวจสอบว่าถาดป้อนกระดาษทำงานอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1: ถอดถาดป้อนกระดาษเสริม 550 แผ่น ถาด 3

 1. ยกเครื่องพิมพ์อย่างระมัดระวังออกจากชุดประกอบถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ถอดเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2: นำถาดป้อนกระดาษเสริมสำรองออกจากกล่อง

นำชิ้นส่วนสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
รูปภาพ : รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งถาดป้อนกระดาษเสริม 550 แผ่น ถาด 3

 1. นำเทปสำหรับการขนส่งสีส้มออก
  รูปภาพ : แกะเทปสำหรับการขนส่ง
 2. วางเครื่องพิมพ์อย่างระมัดระวังบนชุดประกอบถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ติดตั้งเครื่องพิมพ์
 3. ดึงถาด 3 ออกจากชุดประกอบถาดป้อนกระดาษเพื่อถอดออก
  รูปภาพ : นำถาด 3 ออก
 4. ปรับตัวกั้นกระดาษเลื่อนในถาด 3
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 5. ใส่กระดาษในถาด 3
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 6. เลื่อนถาด 3 เข้าไปในชุดประกอบถาดป้อนกระดาษเพื่อติดตั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย