ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Pro M452 - การนำกระดาษที่ติดออกจากถาด 1

การนำกระดาษที่ติดออกจากถาด 1

เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด (แผงควบคุม 2 บรรทัด) หรือภาพเคลื่อนไหว (แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส) ที่ช่วยในการนำกระดาษที่ติดออก
บันทึก
หากกระดาษขาด ให้นำเศษกระดาษออกให้หมดก่อนพิมพ์ต่อ
 1. หากคุณเห็นกระดาษที่ติดอยู่ในถาด 1 ให้นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยดึงออกมาตรงๆ
  รูปภาพ : ดึงกระดาษที่ติดออก
 2. หากคุณมองไม่เห็นกระดาษที่ติดอยู่ ให้ปิดถาด 1 แล้วถอดถาด 2
  รูปภาพ : ถอดถาด 2
 3. ที่ด้านซ้ายของช่องถาด 2 ให้กดแท็บเพื่อกดแผ่นถาด แล้วนำกระดาษออก นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออกมาตรงๆ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ดันแผ่นถาดขึ้นกลับเข้าที่
  รูปภาพ : ติดตั้งแผ่นถาดกลับเข้าที่
 5. ติดตั้งถาด 2 อีกครั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งถาด 2 อีกครั้ง
 6. เปิดถาด 1 อีกครั้งและใส่กระดาษในถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด 1 อีกครั้ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย