ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro M402, M403 - แก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

แก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
 1. ถอดถาด 2 ออกจากเครื่องพิมพ์ทั้งหมด
  รูปภาพ : ถอดถาด
 2. กดปุ่มสีเขียวเพื่อปลดล็อคแผ่นโลหะสำหรับพิมพ์สองด้าน
  รูปภาพ : กดปุ่มสีเขียว
 3. นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดแผ่นโลหะสำหรับพิมพ์สองด้าน
  รูปภาพ : ดันแผ่นโลหะสำหรับพิมพ์สองด้านขึ้น
 5. ใส่ถาด 2 อีกครั้ง
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย