ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro M402, M403 - แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 3

แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 3

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับถาด 3
 1. ถอดถาดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดถาด
 2. นำกระดาษออกจากถาด และทิ้งกระดาษที่เสียหาย
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. ตรวจสอบว่าปรับตัวกั้นกระดาษด้านหลังไปยังตำแหน่งของขนาดกระดาษที่ถูกต้องแล้ว หากจำเป็น ให้บีบตัวล็อคและเลื่อนตัวกั้นกระดาษด้านหลังไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งควรจะเข้าที่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 4. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจดูให้แน่ใจว่ามุมทั้งสี่ด้านของปึกกระดาษราบตรงและด้านบนของปึกกระดาษไม่สูงเกินเครื่องหมายแสดงความสูงสูงสุด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 5. ใส่ถาดใหม่และปิด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 6. กดปุ่มปลดล็อคฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 7. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 8. นำตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 9. ยกฝาครอบสำหรับเข้าดึงกระดาษที่ติดอยู่
  รูปภาพ : ยกฝาปิด
 10. นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 11. ติดตั้งตลับผงหมึกของ HP
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 12. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย