ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP Color LaserJet Pro MFP M477 - มุมมองเครื่องพิมพ์

ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

  รูปภาพ : ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
 1. สแกนเนอร์
 2. อุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. ฉลากข้อบังคับ (ภายในฝาด้านหน้า)
 4. ถาด 2
 5. ถาด 1
 6. ปุ่มเปิด/ปิด
 7. ฝาด้านหน้า (สำหรับเข้าถึงตลับผงหมึก)
 8. ที่รองถาดกระดาษออก
 9. ถาดกระดาษออก
 10. พอร์ต USB ที่เครื่อง (สำหรับการพิมพ์และสแกนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์)
 11. แผงควบคุมทัชสกรีน (เอียงขึ้นเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้น)

ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์

  รูปภาพ : ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 1. ปุ่มคลายล็อคฝาด้านหน้า
 2. อุปกรณ์พิมพ์สองด้าน (รุ่น fdn และ fdw เท่านั้น)
 3. พอร์ต USB สำหรับการจัดเก็บงาน
 4. พอร์ต USB สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์
 5. พอร์ตอีเธอร์เน็ต
 6. พอร์ตแฟกซ์
 7. จุดเชื่อมต่อสายไฟ
 8. ฝาปิดด้านหลัง (รุ่น fnw เท่านั้น) (ช่องสำหรับดึงกระดาษที่ติดออก)

มุมมองแผงควบคุม

  รูปภาพ : แผงควบคุม
 1. ทัชสกรีน
 2. ตัวแสดงหน้าจอหลัก
 3. ปุ่มวิธีใช้
 4. ปุ่มหน้าหลัก
 5. ปุ่มย้อนกลับ
บันทึก
เมื่อแผงควบคุมไม่มีปุ่ม ยกเลิก มาตรฐาน ในระหว่างกระบวนการของเครื่องพิมพ์ ปุ่ม ยกเลิก จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอสัมผัส ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถยกเลิกกระบวนการก่อนที่เครื่องพิมพ์จะทำเสร็จสมบูรณ์ได้

รูปแบบหน้าจอหลัก

หน้าจอหลักจะใช้ในการเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ และระบุสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับไปที่หน้าจอหลักได้ตลอดเวลาโดยแตะปุ่มหน้าหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
บันทึก
คุณสมบัติที่ปรากฏบนหน้าจอหลักอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
 1. ปุ่ม รีเซ็ต
 2. ปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ
 3. ปุ่ม การตั้งค่า
 4. ปุ่มโปรแกรม
 5. ปุ่ม อุปกรณ์สิ้นเปลือง
 6. ปุ่ม USB
 7. ปุ่ม แฟกซ์
 8. ปุ่ม สแกน
 9. ปุ่ม งาน
 10. ปุ่ม ทำสำเนา
 11. สถานะเครื่องพิมพ์

วิธีการใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

ใช้การดำเนินการต่อไปนี้เพื่อใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์
สิ่งที่ควรทำ
คำอธิบาย
ตัวอย่าง
แตะ
แตะรายการบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการหรือเปิดเมนูดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อการเลื่อนผ่านเมนูต่างๆ ให้แตะหน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อหยุดการเลื่อน
แตะปุ่ม การตั้งค่า เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า
ปัด
แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วเลื่อนตามแนวนอนเพื่อย้ายหน้าจอไปทางด้านข้าง
ปัดหน้าจอหลักเพื่อเข้าถึงปุ่ม การตั้งค่า
เลื่อน
แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วตามแนวตั้งโดยไม่ต้องยกนิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจอ
เลื่อนผ่านเมนู การตั้งค่า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย