ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Pro MFP M477 - เปลี่ยนตลับผงหมึก

บทนำ

เครื่องพิมพ์นี้จะแจ้งเมื่อระดับตลับผงหมึกเหลือน้อย อายุการใช้งานจริงของตลับผงหมึกที่เหลืออยู่อาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมตลับผงหมึกสำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้
ในการสั่งซื้อตลับหมึกหรือตรวจสอบความเข้ากันได้ของตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ HP SureSupply ที่ www.hp.com/go/suresupply เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและตรวจสอบว่าประเทศ/พื้นที่ถูกต้อง
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี 4 สี และมีตลับผงหมึกแยกสำหรับแต่ละสี สีเหลือง (Y), สีชมพู (M), สีฟ้า (C) และสีดำ (K) มีตลับผงหมึกภายในฝาด้านหน้า
รายการ
คำอธิบาย
หมายเลขตลับหมึก
หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับผงหมึกสีดำ HP 410A Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุมาตรฐาน
410A
CF410A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 410X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุสูง
410X
CF410X
ตลับผงหมึกสีฟ้า HP 410A Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีฟ้าความจุมาตรฐาน
410A
CF411A
ตลับผงหมึกสีฟ้า HP 410X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีฟ้าความจุสูง
410X
CF411X
ตลับผงหมึกสีเหลือง HP 410A Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีเหลืองความจุมาตรฐาน
410A
CF412A
ตลับผงหมึกสีเหลือง HP 410X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีเหลืองความจุสูง
410X
CF412X
ตลับผงหมึกสีชมพู HP 410A Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีชมพูความจุมาตรฐาน
410A
CF413A
ตลับผงหมึกสีชมพู HP 410X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีชมพูความจุสูง
410X
CF413X
ห้ามนำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะถึงเวลาติดตั้ง
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาที หากต้องถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ให้ใส่ตลับหมึกในบรรจุภัณฑ์พลาสติกเดิม หรือห่อตลับหมึกด้วยวัสดุทึบแสงน้ำหนักเบา
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ส่วนประกอบตลับผงหมึก
 1. มือจับ
 2. ดรัมส่งภาพ
 3. ชิพหน่วยความจำ
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับผงหมึก

ถอดและเปลี่ยนตลับผงหมึก

 1. เปิดฝาด้านหน้าโดยกดปุ่มบนแผงด้านซ้าย
  รูปภาพ : เปิดฝา
 2. จับที่มือจับสีฟ้าบนลิ้นชักตลับผงหมึก แล้วดึงลิ้นชัก
  รูปภาพ : ดึงลิ้นชักตลับผงหมึก
 3. จับที่ที่จับของตลับผงหมึก และดึงตลับผงหมึกออกตรง ๆ เพื่อนำออก
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 4. นำบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึกใหม่ออกจากกล่อง แล้วดึงแท็บปลดล็อคบนบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : เปิดบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึกใหม่
 5. นำตลับผงหมึกออกจากเปลือกบรรจุภัณฑ์ที่เปิด
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
 6. ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึกจากด้านหน้าไปด้านหลัง เพื่อให้ผงหมึกที่อยู่ภายในตลับหมึกกระจายอย่างทั่วถึง
  รูปภาพ : เขย่าตลับผงหมึก
 7. ห้ามสัมผัสดรัมส่งภาพที่ด้านล่างของตลับผงหมึก รอยนิ้วมือที่ดรัมส่งภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์
  นอกจากนั้น อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงโดยไม่จำเป็น
 8. ใส่ตลับผงหมึกใหม่เข้าไปในลิ้นชัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิปสีบนตลับหมึกตรงกับชิปสีในลิ้นชัก
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 9. ปิดลิ้นชักตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ปิดลิ้นชักตลับผงหมึก
 10. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า
 11. บรรจุตลับผงหมึกที่ใช้แล้วลงในบรรจุภัณฑ์ของตลับหมึกใหม่
  ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ป้ายผนึกสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้าจะอยู่ในกล่อง ในประเทศ/พื้นที่อื่น โปรดไปที่ www.hp.com/recycle เพื่อพิมพ์ป้ายผนึกสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้า
  ติดป้ายผนึกสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้าที่กล่อง แล้วส่งคืนตลับหมึกที่ใช้แล้วไปยัง HP เพื่อรีไซเคิล (หากมี)
  รูปภาพ : แพ็คเกจอุปกรณ์สิ้นเปลืองเก่า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย